Hľadaný výraz "ved" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 36 výsledkov (1 strana)

 • akcesorický

  - vedľajší, prídavný, nepodstatný...

 • akcidenčný

  - vedľajší, mimoriadny, príležitostný...

 • akcidentálny

  - náhodný, nepodstatný, vedľajší...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

 • askéta

  - kajúcnik, sebatrýzniteľ; človek vedúci...

 • boss

  - vedúci, šéf; majiteľ podniku;...

 • chairman

  - predseda, vedúci, najčastejšie politického...

 • dependencia

  - závislosť; vedľajší nehnuteľný majetok;...

 • eferentný

  - odstredivý; vedúci impuz od...

 • faktor

  - činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci...

 • gremiálka

  - porada vedúcich pracovníkov ...

 • inaktivácia mikroorganizmov

  - zásahy vedúce k likvidácii...

 • irelevantný

  - nerozhodný, vedľajší, nesmerodatný...

 • juxtapozícia

  - položenie dvoch textov vedľa...

 • kardiomyopatia

  - ochorenie svaloviny srdca vedúce...

 • kolaterálny

  - postranný, vedľajší...

 • litogenéza

  - súhrn pochodov vedúcich ku...

 • parafernálny

  - vedľajší...

 • primabalerína

  - vedúca, sólová tanečnica v...

 • primáš

  - vedúci cigánskeho orchestra, prvý...

 • primát

  - prvenstvo, vedúce postavenie; prednostné...

 • provízor

  - správca; zodpovedný vedúci lekárne;...

 • rezident

  - vedúci cudzieho zastupiteľského úradu;...

 • sakristia

  - vedľajšia prípravná miestnosť v...

 • sekretariát

  - úradovňa vedúceho orgánu, ústavu,...

 • sklerotizácia

  - proces vedúci ku kôrnateniu...

 • štafáž

  - vedľajšia časť; skupina prizerajúcich...

 • superintendant

  - vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca,...

 • teória

  - učenie; sústava vedúcich myšlienok...

 • transarktický

  - vedúci cez Arktídu...

 • transkontinentálny

  - vedúci cez pevninu, kontinent...

 • vicinálny

  - susedný, vedľajší; okrajový; miestny;...

 • hegemónia

  - vedúce postavenie, vedúca úloha;...

 • kuloár

  - vedľajšia chodba alebo vedľajšia...

 • védánta

  - zavŕšenie vied; staroindický filozofický...

 • veduta

  - pevnostná pozorovateľňa; celkový pohľad...