Hľadaný výraz "va�� �� �� ��" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • achromatopsia

  - farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité...

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať...

 • alarmovať

  - vyvolávať poplach, alarmom volať...

 • ana partes aequales

  - rovným dielom (používa sa...

 • aranžovať

  - usporadúvať, organizovať, upravovať ...

 • autoreferát

  - správa o vlastnom diele;...

 • ažúrovať

  - ozdobovať ažúrom, vyšívať ...

 • bambus

  - tropická tráva so zdrevnatenými...

 • bohém

  - človek, ktorý užíva život...

 • bonzovať

  - žalovať, udávať, donášať, vyzradiť...

 • Braillovo písmo

  - slepecké, pozostáva z reliéfových...

 • brakovať

  - triediť, vyraďovať; preberať, prehľadávať;...

 • centrovať

  - prihrávať do stredu hracej...

 • cenzurovať

  - vykonávať kontrolu obsahu kníh,...

 • cerezín

  - tuhý uhľovodík, používa sa...

 • dabovať

  - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

 • de iure

  - podľa práva, z právnych...

 • degustátor

  - ochutnávač nápojov alebo potravín...

 • desubstantívum

  - slovo odvodené zo substantíva,...

 • dimenzovať

  - dávať niečomu rozmery, určovať...

 • dranžírovať

  - krájať na porcie, rozrezávať...

 • drogovať

  - užívať drogy, omamné látky...

 • echo

  - ozvena; upozornenie, tajná správa,...

 • emulácia

  - zneužitie práva na škodu...

 • endlovať, entlovať

  - začisťovať okraj látky, obnitkovávať...

 • enkaustika

  - maliarska technika, ktorá používa...

 • epikríza, epikrízia

  - záverečná, súhrnná správa o...

 • erár

  - štátna pokladňa, štátna správa...

 • evanjélium

  - radostná správa, zvesť; svedectvo...

 • fungovať

  - vykonávať úlohu alebo funkciu,...

 • gloria

  - sláva; oslavný spev v...

 • gurmet

  - znalec schopný ochutnávať, posudzovať...

 • habilitácia

  - dosiahnutie alebo udelenie práva...

 • hazardovať

  - ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo...

 • imbibovať

  - nasávať tekutinu...

 • inštruovať

  - dávať návod, poučovať, prikazovať...

 • intendancia

  - vrchná správa, napr. divadla;...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • interpret

  - ten, kto podáva výklad,...

 • justifikácia

  - ospravedlnenie, uznanie práva; dodatočné...

 • kalcinovať

  - vykonávať kalcináciu...

 • kalcivírus

  - vyvoláva ochorenia ľudí aj...

 • kolorovať

  - farbiť, omaľovávať...

 • komuniké

  - úradná správa, úradné oznámenie...

 • konzervovať

  - uchovávať v dobrom pôvodnom...

 • kóta

  - číslo, ktoré udáva výšku...

 • kuskus

  - vačnatec...

 • latinka

  - bežne používaná moderná kurzíva...

 • monarchia konštitučná

  - panovník má práva obmedzené...

 • moralizovať

  - nabádať k mravnosti, dávať...

 • muezín

  - islamský vyvolávač modlitieb z...

 • narátor

  - rečník, rozprávač...

 • nescafé

  - rozpustná zrnková káva, ľudovo...

 • non sequitur

  - nevyplýva; chyba v uvažovaní...

 • obdukovať

  - vykonávať obdukciu...

 • originárny

  - odvodený od vlastníckeho práva...

 • pacht

  - nájom veci alebo práva...

 • paragnóza

  - porucha schopnosti poznávať zmyslami;...

 • pondus

  - závažie na hodinách...

 • posesia

  - vykonávanie práva pre seba,...

 • posesor

  - držiteľ veci alebo práva...

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva...

 • procesor

  - zariadenie počítača, ktoré vykonáva...

 • profilovať

  - vytvárať profil niečoho, dávať...

 • referát

  - posudok, hodnotiaca správa; politická...

 • relevantný

  - dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci...

 • report

  - správa, oznámenie, ohlásenie; hlásenie...

 • review

  - recenzia, kritika; správa, prehľad;...

 • rezultovať

  - vyplývať, pochádzať, nasledovať; vznikať...

 • sankcionovať

  - uznávať, schvaľovať, potvrdzovať; stanoviť...

 • šaríja

  - systém islamského práva, základné...

 • sekvester

  - vnútená úradná správa majetku,...

 • spermatocystitída

  - zápal semenných vačkov...

 • štafírovať

  - vyzbrojovať, vypracovať, vychystávať; zdobiť,...

 • stipulovať

  - zmluvne určovať, vymedzovať; zjednávať...

 • synoptická mapa

  - zachytáva výsledky meteorologických pozorovaní...

 • telegnózia

  - schopnosť poznávať predmety a...

 • telegram

  - písomná správa, oznámenie poslané...

 • transfundovať

  - vykonávať transfúziu...

 • usucapio

  - nadobudnutie práva na základe...

 • apelovať

  - podávať odvolanie; dovolávať sa...

 • registrovať

  - zaznamenať, zaznamenávať; písomne zachytávať...

 • agáva

  - okrasná rastlina s tuhými,...

 • buľva

  - dužinatý rastlinný orgán; očná...

 • definitíva

  - trvalé ustanovenie do úradu...

 • deskriptíva

  - deskriptívna geometria...

 • dormitíva

  - prostriedky s uspávacím účinkom...

 • exekutíva

  - výkonná moc, orgán výkonnej...

 • exkláva

  - územie oddelené od celku...

 • incentíva

  - motivácia, popud, pohnútka, podnet...

 • iniciatíva

  - podnet, popud, počiatočný krok;...

 • invektíva

  - slovný alebo písomný urážlivý...

 • kuratíva

  - liečebná starostlivosť...

 • kurzíva

  - druh ležatého písma, mierne...

 • ofenzíva

  - útok, výpad; útočná činnosť...

 • preklúzia - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej

  - lehote ...

 • recidíva

  - opakovateľnosť, návrat ...

 • recidíva, recidivita

  - opakovanie, návrat; opakovanie trestného...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vm, fdl, dil, sok, les, trí, psp, vhl, pr, ith, clt, t, prz, krp, č
Slovník skratiek: oup, ã æ ã ice, tor, tzm, , hbr, raj, psw, cíň, kmo, tta, jop, no, pzp, euro