Hľadaný výraz "tr" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 220 výsledkov (2 strán)

 • tribológia

  - náuka o trení a...

 • tribún

  - starorímsky ľudový vodca; populárny...

 • tribunál

  - zvýšené miesto pre sudcovské...

 • tribus

  - v zoológii systematická jednotka...

 • triceps

  - trojhlavý ramenný sval; v...

 • trichauxia

  - nadmerné ochlpenie ...

 • trichinela

  - larva trichíny, svalovca ...

 • trichlóretylén

  - chlorovaný uhľovodík, rozpúšťadlo ...

 • tricho-

  - prvá časť zložených slov...

 • trichoblast

  - bunka pokožky, z ktorej...

 • trichofóbia

  - chorobný strach z vlasov...

 • trichóm

  - chlp; výrastok pokožkovej bunky...

 • trichomoniáza

  - infekčné parazitárne pohlavné ochorenie...

 • trichotómia

  - delenie na tri časti...

 • trichromázia

  - normálne farebné videnie ...

 • tricínium

  - trojhlasá skladba ...

 • tridymit

  - oxid kremičitý, nerast ...

 • trienále

  - umelecká prehliadka konaná každé...

 • trienium

  - trojročné obdobie ...

 • triéra

  - staroveká loď s tromi...

 • trifólium

  - ďatelina, trojlístok ...

 • trifurkácia

  - rozdelenie na tri vetvy...

 • trigeminus

  - trojklanný nerv ...

 • trigonella

  - švajčiarsky a nemecký syr...

 • trigonometria

  - náuka o riešení matematických...

 • trihybrid

  - trojnásobný kríženec ...

 • triklinický

  - trojklonný ...

 • trikot

  - tesne priliehajúce oblečenie; pružná...

 • trikotín

  - pružná jemná pletená tkanina...

 • trilaterálny

  - trojstranný ...

 • trilingvizmus

  - aktívne používanie troch jazykov;...

 • trilobit

  - vyhynutý druh prvohorných lastúrnikov...

 • trilok

  - chvejivý, vlnivý tón ...

 • trimester

  - študijné obdobie troch mesiacov...

 • trimovať

  - vypnúť alebo nastaviť sústavu...

 • tringelt

  - slangový výraz pre sprepitné...

 • trinitári

  - katolícky rád z 12....

 • trinitrocelulóza

  - nitrát celulózy v bavlne...

 • trinom

  - trojčlen v matematike ...

 • trio

  - skladba pre tri nástroje...

 • trip

  - cesta, výlet; omámenie, halucinácie...

 • tripalmitín

  - glycerín nachádzajúci sa v...

 • tripartita

  - stretnutie troch strán, trojdohoda;...

 • tripeptidy

  - peptidy s tromi aminokyselinami...

 • triplet

  - zložený z troch, trojica;...

 • triplit

  - fosforečnan mangánatoželeznatý s fluórom,...

 • tripódia

  - metrický celok zložených z...

 • tripsín

  - tráviaci enzým ...

 • triptyk

  - medzinárodná colná priepustka pre...

 • triréma

  - staroveká loď s tromi...

 • trisómia

  - prítomnosť troch rovnakých chromozómov...

 • triste

  - v hudbe: smutno, trúchlivo...

 • tritanopia

  - ťažká forma farbosleposti ...

 • tritol

  - trinitrotoluén, výbušnina ...

 • tritónka

  - morský mäkkýš s veľkou...

 • triumvir

  - jeden z troch členov...

 • trivalencia

  - trojmocnosť ...

 • trivium

  - trojcestie; historický názov základného...

 • trochej

  - dvojslabičná stopa s dlhou...

 • trockizmus

  - názory L. D. Trockého...

 • troficita

  - štandarný stav tkanív ...

 • trofika

  - funkcia nervových vlákien regulujúca...

 • trofo-

  - prvá časť zložených slov...

 • trofochromatín

  - chromatín s vyživovacou funkciou...

 • trofofyl

  - zelený list rastliny, v...

 • trofonómia

  - náuka o výmene látok...

 • trofoplast

  - bunka s dôležitou funkciou...

 • trofosporofyl

  - asimilačný list s výtrusnicami...

 • troglobiont

  - organizmus trvalo žijúci v...

 • trogón

  - vták s dlhým chvostom...

 • trojan

  - neškodne sa tváriaca počítačová...

 • troktolit

  - hlbinná vyvrelina z olivínu...

 • troll

  - škriatok v staronordických bájach...

 • trombikulóza

  - svrbivé kožné ochorenie s...

 • trombo-, tromb-

  - prvá časť zložených slov...

 • tromboarteritída

  - zápal artérií sprevádzaný zrážaním...

 • trombocytopénia

  - pokles počtu krvných doštičiek...

 • tromboflebitída

  - zápal žíl ...

 • trombolýza

  - rozpúšťanie krvnej zrazeniny ...

 • trombopatia

  - porucha krvných doštičiek ...

 • trombóza

  - chorobný vznik krvnej zrazeniny...

 • tromp

  - zaklenutý výklenok tvoriaci najmä...

 • tropán

  - heterocyklická zlúčenina v niektorých...

 • tropický

  - súvisiaci s trópami, charakteristický...

 • tropikalizácia

  - úprava tovaru dovážaného do...

 • tropín

  - cyklický alkohol v niektorých...

 • tropo-

  - prvá časť zložených slov...

 • tropopauza

  - prechodná vrstva atmosféry medzi...

 • troposkop

  - prístroj na precvičovanie zraku...

 • troppo

  - v hudbe: veľa, veľmi...

 • trópy

  - horúce pásmo medzi dvomi...

 • trubadúr

  - rytiersky básnik a spevák...

 • trucker, traker

  - vodič kamióna ...

 • trumf

  - karta prebíjajúca ostatné karty;...

 • trust

  - forma organizácie podnikov rovnakého...

 • trypanozomiáza

  - parazitárne ochorenie živočíchov ...

 • tryzna

  - slávnosť na počesť zosnulých...

 • demonštrácia

  - názorná ukážka, názorný výklad;...

 • premonštráti

  - rád rehoľných kanovníkov založený...

 • remonštrácia

  - námietka; odpoveď na pripomienku;...