Hľadaný výraz "t" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 995 výsledkov (9 strán)

 • telerecording

  - záznam televízneho obrazu na...

 • teleskop

  - veľký astronomický ďalekohľad...

 • televízia

  - prenos obrazu a zvuku...

 • telex

  - medzinárodné označenie diaľnopisu...

 • telofáza

  - štvrtá fáza nepriameho delenia...

 • telquel

  - doložka o vzdaní sa...

 • telúran

  - soľ kyseliny telúrovej; telurát...

 • telurid

  - nerast s vysokým obsahom...

 • telygénia

  - produkcia potomkov prevažne samičieho...

 • téma

  - predmet činnosti alebo úvahy;...

 • tempe

  - indonézske jedlo, skvasené varené...

 • tempera

  - krycia rýchloschnúca farba rozpustná...

 • temperamentný

  - čulý, živý, prudký, vzrušivý...

 • temperatúra

  - stupeň tepla, teplota; typ...

 • temperovanie

  - zohrievanie a udržiavanie teploty...

 • templár

  - príslušník prvého duchovného stredovekého...

 • temporale

  - v katolicizme vianočný a...

 • temporálne variácie

  - zmena vzhľadu niektorých zvierat...

 • temporárny

  - dočasný, netrvalý, prechodný...

 • tenacita

  - stuhnutosť, napätosť, tuhosť...

 • tenardit

  - síran sodný, kosoštvorcový nerast...

 • tendencia

  - úsilie, smer snaženia; úmysel,...

 • tender

  - príves lokomotívy na dopravu...

 • tendorafia

  - chirurgické zošitie šľachy...

 • tenektómia

  - chirurgické vyňatie časti šľachy...

 • tenezmus

  - nutkanie na stolicu...

 • tenis

  - loptová hra dvoch alebo...

 • tennó

  - v japončine nebeský vládca,...

 • tenotómia

  - chirurgické preťatie šľachy...

 • tentamen

  - pokus, skúška; na stredovekých...

 • tenuto

  - v hudbe: držane, s...

 • tenzia pár

  - tlak nasýtených pár...

 • tenzimeter

  - prístroj na meranie tlaku...

 • tenzný

  - úzkostný, napätý...

 • tenzor

  - napínač (sval); súbor prvkov...

 • teocentrizmus

  - svetonázor považujúci za základ...

 • teodolit

  - prístroj na meranie a...

 • teofánia

  - zjavenie boha...

 • teofylín

  - alkaloid nachádzajúci sa v...

 • teokracia

  - = božia vláda; vládna...

 • teológia

  - štúdium náboženstva; bohoslovectvo; veda...

 • teománia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • teomorfný

  - zobrazený v božskej podobe,...

 • teopneustia

  - inšpirácia „od boha“, božie...

 • teória

  - učenie; sústava vedúcich myšlienok...

 • teória relativity

  - teória o priestore, čase...

 • tepalum

  - kvetný lístok kvetov s...

 • tepidárium

  - v starorímskych kúpeľoch miestnosť...

 • tér

  - dnes už nepoužívaný výraz...

 • terakota

  - pálená hlina; pórovina z...

 • terapeutický

  - týkajúci sa terapie alebo...

 • terapeutikum

  - liek...

 • terapia

  - spôsob liečby, napr. fyzikálnymi...

 • terárium

  - nádrž s vodou, hlinou...

 • teratofóbia

  - chorobný strach tehotných žien...

 • teratogenéza

  - proces vzniku a vývoja...

 • teratológia

  - náuka o novotvaroch, o...

 • terátum

  - v medicíne: netvor, monštrum...

 • terč

  - vrchná časť klobúka huby...

 • tercia

  - tretia trieda gymnázia; tretí...

 • terciárny

  - tretí v poradí, tretieho...

 • terčík

  - látka vystavená toku častíc...

 • terčovec

  - brazílska ryba s diskovitým...

 • tereka

  - africká a juhoamerická korytnačka...

 • tergo

  - zadná strana...

 • terigénny

  - pevninový, vzniknutý na pevnine...

 • teriomorfizmus

  - predstava boha v podobe...

 • teritoriálny

  - územný, týkajúci sa určitého...

 • term

  - energetický stav atómu alebo...

 • termálna voda

  - minerálna voda s teplotou...

 • termidor

  - jedenásty mesiac francúzskeho revolučného...

 • termín

  - lehota, stanovená alebo dohodnutá;...

 • terminál

  - prekladište, konečná stanica; vstupné...

 • terminatívne sloveso

  - obmedzovacie sloveso, napr. podržať,...

 • terminatívum

  - dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok...

 • terminológia

  - názvoslovie, najmä odborné, odborný...

 • termisol

  - žiaruvzdorná keramická hmota pre...

 • termit

  - veľmi žravý tropický hmyz...

 • termitoxénia

  - spolužitie s termitmi...

 • termochémia

  - náuka o tepelných javoch...

 • termodifúzia

  - tepelná difúzia...

 • termofil

  - teplomilný organizmus...

 • termofilný

  - teplomilný, vyžadujúci teplé prostredie...

 • termofyt

  - teplomilná rastlina...

 • termograf

  - prístroj na meranie a...

 • termogram

  - záznam termografu...

 • termokinetika

  - náuka o šírení tepla...

 • termolabilita

  - tepelná nestabilita...

 • termolýza

  - rozklad zlúčeniny pôsobením tepla...

 • termometria

  - náuka o spôsoboch merania...

 • termonastia

  - rastové pohyby rastlinných orgánov...

 • termonukleárny

  - založený na tepelnej energii...

 • termoplast

  - plast, ktorý účinkom tepla...

 • termoreceptor

  - zmyslový orgán živočíchov a...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • termosféra

  - vrstva zemskej atmosféry od...

 • termostabilita

  - tepelná stabilita...

 • termostat

  - zariadenie na automatické udržovanie...

 • termoterapia

  - liečba teplom...

 • terno

  - v starej lotérii sústava...

 • teror

  - hrôza, hrôzovláda, vláda násilia;...

 • terpén

  - prírodná organická zlúčenina typu...

 • terpentín

  - kvapalina zo živice ihličnanov,...

 • terra

  - pôda, zem...

 • terra incognita

  - neznáma, neprebádaná zem; v...

 • tertium comparationis

  - v príklade tretej veci:...

 • tesar

  - asymetrický fotografický objektív s...

 • tesla

  - jednotka magnetickej indukcie, značka...

 • testa

  - osemenie rastlín; obal semena...

 • testes muti

  - nemí svedkovia; tak sa...

 • testimonium

  - svedectvo, svedecká výpoveď...

 • testosterón

  - mužský pohlavný hormón produkovaný...

 • tetický

  - stanovujúci, určujúci; kladný, tvrdiaci...

 • tetra

  - druh akváriovej ryby; mäkká,...

 • tetraboritan

  - soľ kyseliny tetraboritej; tetraborát...

 • tetrachlóretalén

  - chlorovaný uhľovodík...

 • tetrachlórmetán

  - chlorid uhličitý, používaný ako...

 • tetracyt

  - jedna z dcérskych buniek,...

 • tetraedrit

  - sulfid antimónu a medi...

 • tetrahexaéder

  - kockový dvadsaťštyristen...

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: kv z, flex, tren, elat, kava, abch, ofera, zelenã æ ã, poste, osmium, zoslabiãƒâ, dobit, dural, india, uzimené
Ekonomický slovník: å ã tor, ščíre, klk, pbv, cã ã ã, dpä, vlo, vokã ã ë, fa, apk, czc, p1j, zpn, s, ta