Hľadaný výraz "tér" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 60 výsledkov (1 strana)

 • antropofág

  - ľudožrút, človek konzumujúci ľudské...

 • tér

  - dnes už nepoužívaný výraz...

 • terakota

  - pálená hlina; pórovina z...

 • terapeutický

  - týkajúci sa terapie alebo...

 • terapeutikum

  - liek...

 • terapia

  - spôsob liečby, napr. fyzikálnymi...

 • terárium

  - nádrž s vodou, hlinou...

 • teratofóbia

  - chorobný strach tehotných žien...

 • teratogenéza

  - proces vzniku a vývoja...

 • teratológia

  - náuka o novotvaroch, o...

 • terátum

  - v medicíne: netvor, monštrum...

 • terč

  - vrchná časť klobúka huby...

 • tercia

  - tretia trieda gymnázia; tretí...

 • terciárny

  - tretí v poradí, tretieho...

 • terčík

  - látka vystavená toku častíc...

 • terčovec

  - brazílska ryba s diskovitým...

 • tereka

  - africká a juhoamerická korytnačka...

 • tergo

  - zadná strana...

 • terigénny

  - pevninový, vzniknutý na pevnine...

 • teriomorfizmus

  - predstava boha v podobe...

 • teritoriálny

  - územný, týkajúci sa určitého...

 • term

  - energetický stav atómu alebo...

 • termálna voda

  - minerálna voda s teplotou...

 • termidor

  - jedenásty mesiac francúzskeho revolučného...

 • termín

  - lehota, stanovená alebo dohodnutá;...

 • terminál

  - prekladište, konečná stanica; vstupné...

 • terminatívne sloveso

  - obmedzovacie sloveso, napr. podržať,...

 • terminatívum

  - dokonavé sloveso vyjadrujúce začiatok...

 • terminológia

  - názvoslovie, najmä odborné, odborný...

 • termisol

  - žiaruvzdorná keramická hmota pre...

 • termit

  - veľmi žravý tropický hmyz...

 • termitoxénia

  - spolužitie s termitmi...

 • termochémia

  - náuka o tepelných javoch...

 • termodifúzia

  - tepelná difúzia...

 • termofil

  - teplomilný organizmus...

 • termofilný

  - teplomilný, vyžadujúci teplé prostredie...

 • termofyt

  - teplomilná rastlina...

 • termograf

  - prístroj na meranie a...

 • termogram

  - záznam termografu...

 • termokinetika

  - náuka o šírení tepla...

 • termolabilita

  - tepelná nestabilita...

 • termolýza

  - rozklad zlúčeniny pôsobením tepla...

 • termometria

  - náuka o spôsoboch merania...

 • termonastia

  - rastové pohyby rastlinných orgánov...

 • termonukleárny

  - založený na tepelnej energii...

 • termoplast

  - plast, ktorý účinkom tepla...

 • termoreceptor

  - zmyslový orgán živočíchov a...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • termosféra

  - vrstva zemskej atmosféry od...

 • termostabilita

  - tepelná stabilita...

 • termostat

  - zariadenie na automatické udržovanie...

 • termoterapia

  - liečba teplom...

 • terno

  - v starej lotérii sústava...

 • teror

  - hrôza, hrôzovláda, vláda násilia;...

 • terpén

  - prírodná organická zlúčenina typu...

 • terpentín

  - kvapalina zo živice ihličnanov,...

 • terra

  - pôda, zem...

 • terra incognita

  - neznáma, neprebádaná zem; v...

 • tertium comparationis

  - v príklade tretej veci:...

 • protektorát ríšsky

  - forma fašistickej okupácie Čiech...