Hľadaný výraz "su" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 110 výsledkov (1 strana)

 • dolma

  - sušené závitky z mletého...

 • herbár

  - bylinkár, zbierka sušených rastlín...

 • mura, mury

  - vysokohorské kamenité suťové prúdy...

 • suave

  - v hudbe: ľúbezne, sladko...

 • sub finem

  - krátko pred smrťou...

 • sub specie

  - z hľadiska; s ohľadom...

 • sub utraque specie

  - pod oboma spôsobmi...

 • subakútny

  - menej náhly; mierny čo...

 • subakvatický

  - vznikajúci pod vodou, podvodný...

 • subalterný

  - podriadený, nižší (v služobnom...

 • subarktická oblasť

  - prechodná oblasť medzi arktickou...

 • subatlantik

  - podnebné obdobie holocénu, vyznačujúce...

 • subdominanta

  - štvrtý stupeň tónovej stupnice;...

 • subekumena

  - prechodne obývané územie...

 • subepiteliálny

  - nachádzajúci sa pod epitelom...

 • subfertilita

  - znížená plodnosť a malý...

 • subfosílny

  - čiastočne skamenelý...

 • subito

  - v hudbe: náhle, rýchlo,...

 • subjekt

  - podmet; podstata; osobnosť, bytosť;...

 • subkomisia

  - podvýbor; dielčia komisia so...

 • subkortikálny

  - uložený pod kôrou; podkôrový...

 • sublicencia

  - oprávnenie udelené majiteľom licencie...

 • sublimát

  - prudko jedovatý prášok chlorid...

 • sublimovať

  - prechádzať sublimáciou; prevádzať sublimáciu...

 • subluxácia

  - vykĺbenie...

 • submerzia

  - ponorenie; krst...

 • submisia

  - oddanosť, podriadenosť, pokora, rezignácia...

 • subpolárny

  - ležiaci pri polárnom kruhu,...

 • subrogácia

  - získanie veriteľských práv postúpením...

 • subsídia

  - podpora, peňažná pomoc, príspevok...

 • subsidiárny

  - podporný, dodatočný, náhradný, pomocný...

 • subskripcia

  - predplatenie; podpísanie, povolenie, schválenie...

 • subspecies

  - v biológii: poddruh...

 • substantívum

  - podstatné meno...

 • substitúcia

  - zastúpenie; zámena, náhrada; dosadenie...

 • substituovať

  - v matematike: dosadzovať čísla...

 • substrát

  - základ, podklad, predpoklad; podstata,...

 • subsumpcia

  - podradenie pojmu zvláštneho pojmu...

 • subtrahovať

  - odčítať, odpočítať...

 • subvencia

  - pomoc, podpora; peňažná podpora...

 • subway

  - podchod; podzemná dráha, metro...

 • sudácia

  - potenie, vylučovanie potu...

 • sudatórium

  - parný kúpeľ alebo iné...

 • suficit

  - prebytok peňazí a pod.;...

 • sufix

  - prípona...

 • súfizmus

  - smer islamskej mystiky ovplyvnený...

 • suflér

  - šepkár v divadle...

 • sufokácia

  - udusenie, násilná smrť spôsobená...

 • sufragán

  - svätiaci biskup; biskup podriadený...

 • sufražetka

  - pred 1. svetovou vojnou...

 • sugerovať

  - duševne ovplyvňovať, vnuknúť, podnecovať;...

 • sugestívny

  - ovplyvňujúci, pôsobivý, podmanivý...

 • sui generis

  - svojho druhu...

 • suita

  - sprievod, doprovod, družina; pôvodne...

 • sukces

  - úspech...

 • sukcesívny

  - postupný, následný...

 • sukulencia

  - dužinatosť, prispôsobenie suchému a...

 • sukursála

  - pobočný závod, filiálka...

 • sula

  - morský vták...

 • sulfatácia

  - proces vzniku sulfátov...

 • sulfáty

  - soli kyseliny sírovej, sírany...

 • sulfidy

  - sírniky, soli kyseliny sírovodíkovej...

 • sulfity

  - siričitany...

 • sulfónan

  - soľ kyseliny sulfónovej...

 • sulka

  - ľahký dvojkolesový vozík pre...

 • suma

  - čiastka; súhrn väčšieho počtu...

 • sumarizácia

  - rekapitulácia, zhrnutie...

 • sumbisívny

  - poddajný, povoľný, ústupčivý; podriaďujúci...

 • summum

  - najvyššie množstvo alebo miera...

 • sumptuózny

  - nákladný, drahý; márnotratný...

 • suosan

  - umelé sladidlo...

 • super

  - extra, príma, senzačný, špičkový,...

 • superarbitrácia

  - zastaralý výraz pre preskúmanie...

 • superfetácia

  - oplodnenie vajíčok z rozličných...

 • superficiárny

  - stavebnoprávny, týkajúci sa právnych...

 • superintendant

  - vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca,...

 • superiorita

  - - prevaha, nadradenosť; povýšenosť...

 • supermarket

  - veľká samoobslužná predajňa potravín...

 • superpartneri

  - vo fyzike dve častice,...

 • superpozícia

  - skladanie; umiestenie nad niečím,...

 • supersenzitivita

  - precitlivelosť, nadmerná vnímavosť...

 • superstícia

  - povera, poverčivosť...

 • supersymetria

  - vo fyzike princíp symetrie,...

 • supinácia

  - poloha predlaktia, pri ktorej...

 • suplé

  - zvratný chmat v zápase...

 • suplent

  - náhradník, zástupca; zastaralý výraz...

 • supletívny

  - doplňujúce ohýbanie slova tvarmi...

 • suplikácia

  - prosba, žiadosť...

 • suponovať

  - predpokladať, mať za to;...

 • supositorum

  - prípravok určený k zavedeniu...

 • supralitorál

  - pribrežná časť vodnej nádrže...

 • suprarenalizmus

  - zvýšená hormonálna činnosť nadobličiek...

 • suprasternálny

  - nachádzajúci sa nad hrudnou...

 • supresia

  - potláčanie, zatlačovanie, útlak; zatajenie...

 • súra

  - kapitola islamského koránu; výrok...

 • surf

  - surfovacia doska, doska na...

 • surma

  - starodávny hudobný nástroj; smútočná...

 • surogát

  - náhrada; podstrčená vec; vec,...

 • sursum corda

  - nahor srdce; v katolíckej...

 • survey

  - celkový systematický prehľad údajov,...

 • suscitácia

  - v medicíne: vzrušenie...

 • suspekcia

  - podozrenie, podozrievanie...

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť...

 • suspenzia

  - dočasný odklad, odročenie; spravidla...

 • sustentovať

  - podporovať, vyživovať...

 • sutanela

  - krátky kabátec katolíckych kňazov...

 • sútra

  - krátke pravidlo; bráhmanská príručka...

 • suvenír

  - spomienka, spomienkový predmet...

 • suverenita

  - zvrchovanosť; najvyššia, nikým a...

 • suzerenita

  - obmedzené zvrchované právo štátu;...