Hľadaný výraz "stroj" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 137 výsledkov (2 strán)

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť...

 • akcelerograf

  - prístroj registrujúci údaje o...

 • akvalung

  - potápačský dýchací prístroj na...

 • alfameter

  - prístroj na meranie prúdového...

 • ampérmeter

  - prístroj na meranie hodnoty...

 • aparatúra

  - zložitý prístroj, sústava prístrojov;...

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • autotachygraf

  - prístroj na mapovanie ...

 • bager

  - rýpadlo, stroj na premiestńovanie...

 • balalajka

  - ruský strunový nástroj...

 • bandura

  - ukrajinský strunový nástroj...

 • bendžo, banjo

  - brnkací strunový nástroj...

 • binokel

  - optický prístroj pre dve...

 • bolometer

  - prístroj na meranie intenzity...

 • bronchoskop

  - prístroj na vykonávanie bronchoskopie...

 • buzola

  - prístroj na meranie vodorovných...

 • chronograf

  - prístroj na registrovanie časových...

 • cimbal

  - úderný strunový hudobný nástroj...

 • činel

  - tanierovitý bicí hudobný nástroj...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • cyklostyl

  - kancelársky rozmnožovací stroj a...

 • dazymeter

  - prístroj na meranie hustoty...

 • denzimeter

  - hustomer, prístroj na meranie...

 • depilátor

  - prístroj alebo prípravok na...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • dozimeter

  - dávkomer, prístroj na meranie...

 • efúziometer

  - prístroj na meranie hustoty...

 • elektrokardiograf

  - prístroj na zaznamenávanie bioelektrických...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektromyograf

  - prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály...

 • elektrostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • endoskop

  - optický prístroj na vyšetrenie...

 • epidiaskop

  - prístroj na premietanie nepriehľadných...

 • fagot

  - drevený dychový hudobný nástroj...

 • flauta

  - hudobný nástroj; úplné bezvetrie;...

 • fonátor

  - prístroj pre sluchovo postihnutých...

 • frigorimeter

  - prístroj na zisťovanie chladiaceho...

 • galaktometer

  - prístroj merajúci tučnosť mlieka...

 • garota

  - poprava zaškrtením; popravčí nástroj...

 • glukometer

  - prístroj na meranie hladiny...

 • gong

  - kovový bicí hudobný nástroj;...

 • grejder, grader

  - stavebný stroj na urovnanie...

 • gustometer

  - prístroj na meranie chuťovej...

 • harmónium

  - jazýčkový vzduchový hudobný nástroj...

 • harpsichord

  - strunový klávesový hudobný nástroj,...

 • hygrograf

  - prístroj na meranie vlhkosti...

 • hypsometer

  - prístroj na meranie nadmorskej...

 • hysteroskop

  - optický prístroj na vyšetrovanie...

 • idiofón

  - samoznejúci hudobný nástroj...

 • inštrumentalista

  - hráč na hudobný nástroj...

 • karbofer

  - v baníctve prístroj na...

 • kardiotachograf

  - prístroj zaznamenávajúci tep srdca...

 • kinetoskop

  - Edisonov prístroj s nekonečnou...

 • klavichord

  - strunový klávesový hudobný nástroj...

 • kompresor

  - stroj na stláčanie plynov...

 • konduktomer

  - prístroj na meranie elektrickej...

 • kontrabas

  - strunový sláčikový hudobný nástroj,...

 • limnigraf

  - prístroj registrujúci časový priebeh...

 • lutna

  - brnkací strunový nástroj...

 • magnetograf

  - prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického...

 • magnetometer

  - prístroj na meranie magnetických...

 • mandolína

  - brnkací strunový hudobný nástroj...

 • manostat

  - prístroj udržujúci rovnaký tlak...

 • marimba

  - xylofónový nástroj černošského pôvodu...

 • metronom

  - prístroj na zvukové odmeriavanie...

 • mikroskop

  - prístroj na pozorovanie veľmi...

 • motor

  - hnací stroj, pohonná jednotka,...

 • myograf

  - prístroj na registráciu svalových...

 • nafír

  - perzsko-arabský dychový nástroj, druh...

 • nakír

  - perzsko-arabský ľudový nástroj pripomínajúci...

 • nefoskop

  - prístroj na určovanie smeru...

 • oktant

  - astronomický prístroj na určenie...

 • organon

  - nástroj, prostriedok, pomôcka myslenia...

 • oscilátor

  - zdroj kmitov; prístroj na...

 • otofón

  - prístroj zosilňujúci zvuk pre...

 • oxymeter

  - prístroj na meranie obsahu...

 • ozonizátor

  - prístroj vyrábajúci ozón...

 • ozónometer

  - prístroj na meranie množstva...

 • pandora

  - malý brnkací nástroj, talianska...

 • panendoskop

  - prístroj na vyšetrenie močovej...

 • pelvimeter

  - prístroj na meranie vonkajších...

 • perimeter

  - prístroj na určovanie zorného...

 • periskop

  - optický prístroj na nepriame...

 • pneumatachograf

  - prístroj zaznamenávajúci počet dychov...

 • pneumograf

  - prístroj zaznamenávajúci frekvenciu dýchania...

 • polaroid

  - fotografický prístroj s okamžitými...

 • printer

  - tlačiareň (stroj, zariadenie) ...

 • projektor

  - premietací prístroj ...

 • protraktor

  - navigačný prístroj zložený z...

 • psogometer

  - prístroj na meranie sily...

 • psychrometer

  - prístroj na meranie relatívnej...

 • pulmotor

  - kyslíkový prístroj na nútenú...

 • pupilometer

  - prístroj na meranie zreníc...

 • pyranometer

  - prístroj na meranie slnečného...

 • pyrometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • pyroskop

  - prístroj na odhad vysokých...

 • raketa

  - lietajúci stroj poháňaný spätným...

 • rebab

  - sláčikový nástroj perzsko-arabského pôvodu,...

 • rektoskop

  - prístroj na priame vyšetrenie...

 • reostat

  - prístroj umožňujúci plynulú zmenu...

 • respirátor

  - dýchací prístroj (proti prachu,...

 • retinoskop

  - prístroj na vyšetrenie sietnice...

 • seizmograf

  - prístroj na grafické zaznamenávanie...

 • selfaktor

  - automatický dopriadací stroj...

 • sextant

  - prenosný uhlomer; prístroj na...

 • sodar

  - prístroj na sondovanie spodných...

 • šofar

  - židovský dychový nástroj z...

 • solárium

  - miestnosť alebo prístroj na...

 • sonda

  - prístroj na skúmanie alebo...

 • sonometer

  - prístroj merajúci citlivosť sluchu...

 • spektroskop

  - prístroj rozkladajúci svetlo na...

 • spirograf

  - prístroj zaznamenávajúci dýchacie pohyby...

 • srdcový stimulátor

  - prístroj povzbudujúci činnosť srdca...

 • stereoskop

  - optický prístroj na priestorové...

 • sterilizátor

  - prístroj na ničenie choroboplodných...

 • stroboskop

  - prístroj na meranie periodických...

 • surma

  - starodávny hudobný nástroj; smútočná...

 • syrinx

  - dychový hudobný nástroj zložený...

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: pól, demand, guide, dvi, dec, ci, o i, m r, dep, han, ot, loha, backslash, , wave