Hľadaný výraz "spojenie" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 19 výsledkov (1 strana)

 • agrokomplex

  - spolupráca a spojenie poľnohospodárskej...

 • asociácia

  - v chémii spojenie molekúl...

 • frazéma

  - slovné spojenie, príslovie, vetný...

 • integrácia

  - scelenie, zjednotenie, spojenie, zmiešanie;...

 • komunikácia

  - spojenie, doprava; dopravná cesta,...

 • konjugácia

  - časovanie slovies; spojenie, splynutie...

 • ligatúra

  - spojenie, spájanie; v hudbe...

 • montáž

  - konečné spojenie výrobku zloženého...

 • organizácia

  - poriadok; zariadenie; účelové spojenie...

 • oxymoron

  - spojenie zdanlivo si odporujúcich...

 • parabióza

  - experimentálne spojenie niekoľkých organizmov...

 • partenogamia

  - spojenie dvoch samičích gamét...

 • proklízia

  - spojenie neprízvučného slova s...

 • reintegrácia

  - opätovné spojenie; znovuustanovenie celku,...

 • symfýza

  - pevné spojenie dvoch kostí...

 • syndesmóza

  - spojenie kostí väzivom...

 • syntéza

  - spojenie, zjednotenie; zlučovacia chemická...

 • unifikácia

  - zjednotenie, zjednocovanie, jednotnosť, spojenie...

 • union

  - jednota, spojenie, zväzok, spolok,...