Hľadaný výraz "sp��" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 145 výsledkov (2 strán)

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia...

 • abortívny

  - spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne...

 • aerootitída

  - poškodenie stredného ucha spôsobené...

 • akademizmus

  - strohý, triezvy ráz, spôsob...

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových...

 • aktinodermatitída

  - zápal kože spôsobený röntgenovým...

 • alergén

  - antigén spôsobujúci alergickú precitlivelosť...

 • alúry

  - maniere, mravy, spôsoby, chovanie ...

 • amalgamovať

  - spájať kov s ortuťou;...

 • amerikanizmus

  - americký spôsob života; jazykový...

 • anaplazmóza

  - choroba dobytka spôsobená parazitmi ...

 • anestetikum

  - látka spôsobujúca znecitlivenie ...

 • antraknóza

  - plesňami spôsobené ochorenie rastlín,...

 • audiovizuálny

  - spájajúci počutie a videnie,...

 • bakterióza

  - baktériami spôsobená choroba rastlín...

 • betla

  - slangový výraz pre spôsob...

 • bilharzióza

  - ťažké ochorenie spôsobené motolicami...

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových...

 • biofilter

  - zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom...

 • bombáž

  - vydutie veka konzervy spôsobené...

 • brachiálny

  - spôsobený rukou; násilný, surový;...

 • bunostomóza

  - parazitmi spôsobená choroba oviec...

 • coli

  - označenie baktérií spôsobujúcich črevné...

 • crossbar

  - krížový spínač v spojovej...

 • cunami, tsunami

  - mohutná prílivová vlna spôsobená...

 • cysticerkóza

  - ochorenie zvierat spôsobené larvami...

 • defoliant

  - látka spôsobujúca odlistenie...

 • diazotypia, diazotípia

  - spôsob fotografického záznamu obrazu...

 • dilatometer

  - zariadenie merajúce rozťažnosť spôsobenú...

 • dolus

  - úmysel spáchať trestný čin...

 • ekofarma

  - hospodári spôsobom blízkym prirodzenému...

 • elektrotaxia

  - pohyb živočíchov spôsobený elektrickým...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • epurácia

  - spôsob čistenia šťavy v...

 • erotogénny

  - spôsobujúci vzrušenie a spravidla...

 • erytém

  - červené sfarbenie pokožky spôsobené...

 • externý

  - vonkajší, voľne spätý, nie...

 • filigrán

  - druh zlatníckej ozdoby; spôsob...

 • forma

  - tvar, vzhľad, podoba; spôsob...

 • formulácia

  - spôsob slovného vyjadrenia, štylizácia,...

 • fotodermatóza

  - kožná choroba spôsobená pôsobením...

 • fototermometria

  - spôsob stanovenia teploty na...

 • geotropizmus

  - rastové pohyby rastlín spôsobené...

 • heliotaxia

  - pohyb rastlín spôsobený slnečným...

 • hemotoxín

  - krvný jed spôsobujúci rozklad...

 • heterogónia

  - rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov...

 • hysterický

  - trpiaci hystériou; spôsobený hystériou;...

 • ikebana

  - japonský spôsob úpravy kvetín...

 • indikatív

  - oznamovací spôsob...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • integrovať

  - spájať, zjednocovať, začleňovať; počítať...

 • junktim

  - spojitosť, súvislosť; spájanie podmienok...

 • kadencia

  - spád, rýchlosť, vystupňovanie; rýchlosť...

 • kalotypia

  - prvý spôsob zhotovenia fotografických...

 • karcinogén

  - látka spôsobujúca zmeny normálnych...

 • katatýmia

  - pôsobením emócií spôsobené skreslenie...

 • katexochén

  - predovšetkým; vzorným spôsobom; vo...

 • kaustikum

  - látka spôsobujúca leptanie tkanív...

 • knock down symptóm

  - náhle ochrnutie spôsobené niektorými...

 • kombinát

  - spájanie podnikov do účelového...

 • kombinovať

  - spájať, zoskupovať, skladať; usudzovať,...

 • kombustibilný

  - horľavý, spáliteľný...

 • konjunktív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie,...

 • konštrukcia

  - zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob...

 • kovalentná väzba

  - chemická väzba spájajúca atómy...

 • kramľa

  - železná svorka na spájanie...

 • kryogénny

  - spôsobený alebo vytvorený pôsobením...

 • kulpózny delikt

  - trestný čin spáchaný z...

 • kumiuči

  - starý japonský spôsob boja...

 • kvalifikácia

  - schopnosť, odborná spôsobilosť; preukaz...

 • kvartácia

  - spôsob odstraňovania striebra, medi...

 • lagoftalamus

  - neschopnosť zavrieť oko spôsobená...

 • ligatúra

  - spojenie, spájanie; v hudbe...

 • machiavellizmus

  - používanie mravne pochybných spôsobov...

 • malária

  - bahenná zimnica spôsobená krvným...

 • maniéra

  - bezduchý zabehnutý spôsob tvorby;...

 • mastikácia

  - žuvanie, kúsanie; spôsob úpravy...

 • melancholický

  - spôsobujúci melanchóliu; trpiaci melanchóliou...

 • metóda

  - spôsob skúmania alebo konania;...

 • mikrospánok

  - veľmi krátky spánok...

 • millefiori

  - spôsob ozdobovania tzv. mozaikového...

 • modálny

  - spôsobový, účelový...

 • modus

  - spôsob, druh, miera; slovesný...

 • modus operandi

  - spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia...

 • moniliáza

  - ochorenie spôsobené kvasinkami Candida,...

 • Morfeova náruč

  - v prenesenom zmysle spánok...

 • mormón

  - príslušník náboženského hnutia spájajúceho...

 • multiprogramovanie

  - spôsob činnosti počítačového systému...

 • nozematóza

  - infekčné ochorenie včiel spôsobené...

 • opalescencia

  - rozptyl svetla spôsobený malými...

 • optatív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie...

 • optimálny

  - najlepší, najvyhovujúcejší, spájajúci najlepšie...

 • orientalizmus

  - orientálny charakter, prvok, spôsob...

 • parazitárny

  - vyvolaný, spôsobený parazitmi...

 • pasterizácia

  - spôsob konzervácie potravín, najmä...

 • pointilizmus

  - novoimpresionistický spôsob maľby formou...

 • polyfónia

  - viachlas, viachlasnosť; spôsob hudobnej...

 • polytechnická výchova

  - spája teoretické vyučovanie s...

 • pórovka

  - huba spôsobujúca bielu hnilobu...

 • predácia

  - dravý spôsob života, aktívne...

 • procedúra

  - spôsob jednania a vybavovania;...

 • psychotrónny

  - psychikou spôsobený, vytvorený; duševného...

 • punktúra

  - spôsob liečby niektorých nervových...

 • pupočná šnúra

  - spája zárodok s placentou,...

 • pyrogénny

  - spôsobujúci horúčku...

 • ragtime

  - spôsob hry s množstvom...

 • raketa

  - lietajúci stroj poháňaný spätným...

 • reakcia

  - spätné pôsobenie; odpor proti...

 • recesia

  - ústup, pohyb späť; dočasný...

 • recitando

  - v hudbe: recitatívnym spôsobom...

 • redempcia

  - právo spätného výkupu predanej...

 • reemigrácia

  - spätná emigrácia, návrat emigranta...

 • reflex

  - odlesk, odraz, spätný odraz...

 • reflux

  - spätný tok ...

 • rekuperácia

  - spätné získavanie; zhromažďovanie energie,...

 • reperkúsia

  - odraz, spätný náraz; opakovanie...

 • retroaktivita

  - spätná platnosť, aktivita, funkčnosť...

 • retrográdny

  - spätný, spiatočný, opačný ...

 • reverzibilný

  - vratný, schopný spätného procesu...

 • savoir vivre

  - umenie žiť; spôsob života;...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: dnp, t t, nhf, rka, bakã, áno, ��mor, zzh, kgz, bia, ssb, fco, cnc, acf acmf, bop