Hľadaný výraz "súš" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 721 výsledkov (7 strán)

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť...

 • depotný

  - forma liekov s veľmi...

 • di-, dis-

  - predpona s významom dvakrát,...

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným...

 • diakonion

  - postranný súbor pri apside...

 • dialóg

  - rozhovor dvoch ľudí; súvislá...

 • dielektrikum

  - elektrický nevodič, prostredie s...

 • diferenciál

  - sústava ozubených kolies, vyrovnávacie...

 • diftín

  - bavlnená tkanina s veľmi...

 • dilácia

  - odklad súdneho konania; zdržanie,...

 • dióda

  - elektrónka s dvomi elektródami...

 • diplomacia

  - zahraničnopolitická činnosť štátu, súbor...

 • diskografia

  - súhrn diel nahraných na...

 • dodekaéder

  - dvanásťsten...

 • dolce

  - v hudbe: s citom,...

 • dormitíva

  - prostriedky s uspávacím účinkom...

 • duel

  - súboj...

 • dulovec

  - exotický ker s červenými...

 • dyftín

  - bavlnená česaná tkanina s...

 • dynamika

  - prejavy rôznych síl v...

 • dysortografia

  - vývojová porucha spojená s...

 • dysúria

  - sťažené alebo bolestivé močenie...

 • egyptienka

  - latinkové písmo s pätkami...

 • ekosféra

  - oblasť okolo hviezdy s...

 • elektropozitívny

  - s kladným elektrickým nábojom...

 • emulzia

  - sústava dvoch vzájomne sa...

 • endokrinný

  - týkajúci sa žliaz s...

 • endokrinopatia

  - poruchy žliaz s vnútorným...

 • enol

  - organická zlúčenina s hydroxylovou...

 • epigeón

  - súbor živočíchov žijúcich vo...

 • epikríza, epikrízia

  - záverečná, súhrnná správa o...

 • epoxid

  - organická zlúčenina s trojčlenným...

 • eremofóbia

  - chorobný strach byť sám...

 • erika

  - malá rastlinka s ihlicovitými...

 • eskompt, eskont

  - obchod s cenným papierom...

 • espreso, espresso

  - rýchlovarič kávy; kaviarnička s...

 • esterházy

  - majúci vzor s väčšou...

 • etažér, etažérka

  - stojan, polička s priehradkami,...

 • etika

  - náuka o mravnosti, sústava...

 • eukalyptus

  - strom s listami obsahujúcimi...

 • eukómia

  - strom s kaučukovou látkou,...

 • eunuchoid

  - človek s nedostatočnou činnosťou...

 • eurytmia

  - pravidelný pulz; súlad pohybov;...

 • exklusive

  - s výnimkou, nepočítajúc do...

 • expres

  - súrna listová alebo iná...

 • fajansa

  - keramika s bielou nepriesvitnou...

 • falc

  - opevnené vladárske sídlo; územie...

 • fauna

  - súbor živočíchov žijúcich na...

 • fenotyp

  - súbor pozorovateľných znakov a...

 • feudalizmus

  - spoločensko-ekonomická sústava po rozpade...

 • fialka

  - drobná rastlina s voňavými...

 • figovník

  - subtropický ker s dužinatými...

 • file

  - vo výpočtovej technike súbor...

 • film

  - celuloidový pás so svetlocitlivou...

 • flamengo

  - hodvábna tkanina s ripsovým...

 • flašinet

  - jednoduchý hrací automat s...

 • flobertka

  - streľná zbraň s dlhou...

 • flox

  - rastlina s voňavými kvetmi...

 • fokusácia

  - zaostrovanie objektívu; sústredenie rovnobežného...

 • foném, fonéma

  - základná hláska s funkčným...

 • forenzný

  - súdny...

 • freudizmus

  - učenie viedenského lekára S....

 • frézia

  - trvalka s voňavými kvetmi...

 • frinault

  - francúzsky mäkký syr s...

 • futuristický

  - v súčasnosti nereálny, neuskutočniteľný,...

 • galgala

  - staroveké kultové miesto s...

 • gama žiarenie

  - žiarenie s krátkou vlnovou...

 • gamaglobulín

  - bielkovinová zložka krvného séra...

 • gaperon

  - francúzsky polomäkký syr s...

 • gardénia

  - nízky tropický ker s...

 • gauč

  - široká pohovka; sústava dvoch...

 • generel

  - ucelený, kompaktný projekt, súhrn...

 • gerundívum

  - prídavné meno slovesné s...

 • gibsonka

  - väčšia gitara s kovovými...

 • ginko

  - východoázijský strom, u nás...

 • godécia

  - záhradná rastlina s pestrofarebnými...

 • goslarit

  - biela skalica; vodnatý síran...

 • graf

  - súradnicové zobrazenie vývoja matematických...

 • granátovník

  - tŕnistý ker s veľkými...

 • granulocyt

  - biela krvinka s granulami...

 • hagiografia

  - písomníctvo s námetmi životných...

 • halogenid

  - zlúčenina halogénu s elektropozitívnymi...

 • havarti

  - dánsky polotvrdý syr s...

 • hemín

  - zložka krvného farbiva s...

 • heterozygot

  - organizmus s nerovnakými alelami...

 • hexadekán

  - uhľovodík s acyklickým reťazcom...

 • hic sunt leones

  - tu sú levy; označenie...

 • histiocytóm

  - nezhubný nádor s tukovými...

 • homocentrický

  - sústredený na človeka, považujúci...

 • homofónia

  - skladba s jedným hlavným...

 • hoper

  - plávajúci bager s priestorom...

 • hydrosféra

  - súhrn vody všetkých skupenstiev...

 • hydroxid

  - zlúčenina s funkčnou skupinou,...

 • hyperocha

  - časť výťažku zo súdnej...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • hypotermálna voda

  - podzemná voda s teplotou...

 • hypotermný prameň

  - prameň s teplotou nižšou...

 • ibn

  - časť arabských mien s...

 • identický

  - totožný, súhlasný...

 • identita

  - totožnosť; zhoda, súlad, sebauvedomovanie...

 • ikozaéder

  - dvanásťsten...

 • ileokolitída

  - zápal hrubého čreva súčasne...

 • imid

  - organická zlúčenina s iminoskupinou...

 • imín

  - organická zlúčenina s väzbou...

 • imperfektum

  - súminulý čas slovies...

 • imunofarmakológia

  - súčasť farmakológie študujúca imunologické...

 • individualita

  - osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností...

 • indult

  - súhlas, povolenie; poskytnutá lehota;...

 • ingrediencia

  - prísada, súčasť, diel...

 • inherencia

  - vnútorná príslušnosť, súnáležitosť...

 • inkvizícia

  - vyšetrovací a súdny orgán...

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v...

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie...

 • integrál neurčitý

  - súhrn funkcií získaný postupom...

 • intimita

  - dôvernosť, súkromie, útulnosť prostredia...

 • invariant

  - v matematike výraz s...

 • inventár

  - súhrn hnuteľných vecí v...

 • inventúra

  - súpis hnuteľného majetku, tovaru...

 • izobata

  - hĺbková súradnica...

 • izochrónny

  - súčasný, trvajúci rovnaký čas...