Hľadaný výraz "re" v krížovkárskom slovníku

nájdených 366 výsledkov (4 strán)

 • redoxný dej

  - redukčno-oxidačný dej, pri ktorom...

 • reducent

  - rozkladač, organizmus rozkladajúci mŕtvu...

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz ...

 • redukcia

  - zníženie, obmedzenie, zmenšenie; prevedenie...

 • reduktáza

  - enzým vyvolávajúci redukciu látok...

 • redundancia

  - nadbytočnosť, hojnosť ...

 • redundantný

  - opakovaný, nadbytočný; rezervný, záložný,...

 • reduplikácia

  - zdvojenie, zdvojovanie ...

 • reduta

  - malý pevnostný uzavretý val...

 • reedícia

  - nové vydanie ...

 • reel

  - írsky a škótsky párový...

 • reelný

  - skutočný, ozajstný; spoľahlivý, čestný...

 • reemigrácia

  - spätná emigrácia, návrat emigranta...

 • reeskompt, reeskont

  - ďalší predaj eskontovanej zmenky...

 • reexport

  - vývoz predtým dovezeného tovaru...

 • refektár, refektórium

  - spoločná kláštorná jedáleň ...

 • referát

  - posudok, hodnotiaca správa; politická...

 • referencia

  - doporučenie; dobrozdanie, posudok; vzťah...

 • referendum

  - ľudové hlasovanie ...

 • referent

  - odborný pracovník; spravodaj, rečník...

 • refíž

  - vyvýšené nástupište do prostriedkov...

 • reflácia

  - zámerné zvýšenie cien a...

 • reflektant

  - uchádzač, záujemca, žiadateľ ...

 • reflektivita

  - konštantný činiteľ odrazu hrubšej...

 • reflektor

  - svetlomet; zrkadlová časť svetelných...

 • reflektor čelový

  - zrkadlo osvetľujúce vonkajšie dutiny,...

 • reflektovať

  - zrkadliť, odrážať; uchádzať sa,...

 • reflex

  - odlesk, odraz, spätný odraz...

 • reflexia

  - zrkadlenie, odrážavosť; premýšľanie, zahĺbenie...

 • reflexívum

  - zvratné zámeno alebo sloveso...

 • reflexológia

  - náuka o reflexoch ...

 • reflux

  - spätný tok ...

 • reforma

  - obnovenie, zmena, náprava, oprava,...

 • reformácia

  - obnovenie, pretvorenie, náprava; stredoveké...

 • reformizmus

  - hnutie za presadenie reforiem...

 • refrakcia

  - lom svetelných lúčov pri...

 • refrakterná fáza

  - čas, počas ktorého sval...

 • refraktometria

  - metóda určovania indexu lomu...

 • refraktor

  - veľký šošovkový ďalekohľad; súčasť...

 • refrén

  - opakovaná časť básne alebo...

 • refrigerácia

  - ochladzovanie, schladenie ...

 • refrigerátor

  - chladnička, chladiace zariadenie ...

 • refúgium

  - útočisko ...

 • refundácia

  - náhrada zaplatenej sumy, náhrada...

 • refúzia

  - opätovné zlúčenie ...

 • regál

  - nábytok s otvorenými policami,...

 • regata

  - preteky športových lodí; slávnosť...

 • rege, reggae

  - jamajský hudobný štýl, v...

 • regelácia

  - proces striedavého zamrzávania a...

 • régence

  - prechodný umelecký sloh vo...

 • regenerácia

  - znovuzrodenie, náhrada odumretých častí...

 • regenerát

  - regeneráciou obnovená časť orgánu...

 • regenschori

  - organista a zbormajster v...

 • regent

  - zástupca panovníka v dobe...

 • regest

  - stručný opis obsahu písomností...

 • regiment

  - pluk; v prenesenom zmysle...

 • región

  - krajina, krajinný celok, okrsok,...

 • regionalizmus

  - úsilie o väčšiu nezávislosť,...

 • regionálny

  - krajový, oblastný, týkajúci sa...

 • register

  - abecedný zoznam, súpis ...

 • registrácia

  - zápis do zoznamu, záznam,...

 • registratúra

  - zbierka úradných spisov a...

 • registrovať

  - zaznamenať, zaznamenávať; písomne zachytávať...

 • reglement

  - zvláštny predpis ...

 • reglementácia

  - úradná úprava, dozor, opatrenie...

 • regolit

  - nepremiestený zvetralinový plášť, horná...

 • regradácia

  - opätovné zlepšenie pôdy ...

 • regredient

  - osoba s postihovým právom,...

 • regres

  - návrat, ústup; postih, náhrada,...

 • regresát

  - osoba, proti ktorej sa...

 • regresia

  - útlm, ústup, úpadok, pokles;...

 • regrút

  - odvedenec (na vojnu) ...

 • regula

  - pravidlo, predpis, smernica; rehoľa,...

 • regulácia

  - úprava, usmerňovanie, riadenie, zámerný...

 • regulatív

  - príkaz, predpis, smernica; regulujúci...

 • regulátor

  - zariadenie na samočinnú reguláciu...

 • rehabilitácia

  - obnovenie bývalého stavu; poskytnutie...

 • rehydrácia, rehydratácia

  - zavodnenie organizmu po strate...

 • reiki

  - jedna z metód prírodného...

 • reimplantácia

  - znovuvrastanie niektorých častí tela...

 • reimport

  - nový dovoz predtým vyvezeného...

 • reinfikovať

  - znovu nakaziť ...

 • reinkarnácia

  - viera v nové vtelenie...

 • reinštalácia

  - znovuuvedenie do úradu alebo...

 • reintegrácia

  - opätovné spojenie; znovuustanovenie celku,...

 • reivindikácia - žaloba na navrátenie - vydanie

  - veci od nevlastníka, vlastnícka...

 • reizmus

  - smer uznávajúci existenciu iba...

 • rejekcia

  - u prežúvavcov vyvrhnutie sústa...

 • rekapitulácia

  - súhrnné opakovanie, zhrnutie ...

 • rekatolizácia

  - úsilie o navrátenie protestantov...

 • rekcia

  - riadenosť, riadenie ...

 • reklama

  - ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe,...

 • reklamácia

  - uplatňovanie námietky; sťažnosť, vytýkanie...

 • rekognícia

  - uznanie pravosti dokumentu; overenie,...

 • rekognoskácia

  - prehliadka terénu, obhliadka možného...

 • rekomandácia

  - odporúčanie, príhovor ...

 • rekompenzácia

  - odškodné, náhrada škody ...

 • rekonštitúcia

  - obnovenie, znovuzriadenie ...

 • rekonvalescencia

  - zotavovanie sa po prekonanej...

 • rekord

  - uznaný najvyšší výkon; najlepší...

 • rekordný

  - vrcholný, špičkový, najlepší vo...

 • rekriminácia

  - vzájomné obviňovanie, vyčítanie, zvaľovanie...

 • rekryštalizácia

  - proces spojený s premenou...

 • rektálny

  - konečníkový ...

 • rektascenzia

  - jedna z rovníkových súradníc...

 • rektifikácia

  - oprava, korektúra, spresnenie; mnohonásobná...

 • rekto-, rekt-

  - prvá časť zložených slov...

 • rektoskop

  - prístroj na priame vyšetrenie...

 • rektum

  - konečník ...

 • rekuperácia

  - spätné získavanie; zhromažďovanie energie,...

 • rekurencia

  - opakovanie, opakovaný výskyt alebo...

 • rekurz

  - sťažnosť na súdne alebo...

 • rekvalifikácia

  - získanie novej užitočnej schopnosti,...

 • rekvirovať

  - požadovať, zabavovať, zhabať ...

 • rekvizita

  - náležitosť, výzbroj, náradie; divadelné...

 • relantácia

  - v medicíne: opätovné vsadenie...

 • relata refero

  - uvádzam iba to, čo...

 • relativizmus

  - idealistický názor považujúci poznanie...

 • relátor

  - spravodaj, referent; zapisovateľ; slovná...

 • relaxín

  - ženský pohlavný hormón v...