Hľadaný výraz "reč" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 95 výsledkov (1 strana)

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • alália

  - chyba reči...

 • antapex

  - bod na svetovej sfére...

 • apatéka

  - lekáreň ...

 • apotéka

  - lekáreň ...

 • astronómia

  - veda o vesmíre a...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • automobilka

  - továreň vyrábajúca automobily ...

 • body language, body talking

  - reč tela; forma neverbálnej...

 • brachylógia

  - stručný, úsečný rečový prejav...

 • captatio benevolentiae

  - rečnícky obrat na získanie...

 • cinchonín

  - alkaloid obsiahnutý v kôre...

 • depo, depot

  - sklad, zásobáreň; v doprave...

 • deziluzionizmus

  - umelecký smer neuznávajúci reálne...

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého...

 • dialektik

  - šikovný rečník; znalec dialektiky...

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom...

 • echomímia

  - chorobné napodobňovanie výrazu tváre...

 • elégia

  - žalospev v literatúre alebo...

 • elokúcia

  - výrečnosť, vycibrený jazykový prejav...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • haranga

  - útočná, štvavá reč...

 • heterolália

  - chorobná neusporiadanosť rečového prejavu,...

 • hexadekán

  - uhľovodík s acyklickým reťazcom...

 • idioglosia

  - vlastná reč malého dieťaťa...

 • idiotikon

  - slovník jedného nárečia...

 • inkoherencia

  - nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • íván

  - v islamskej architektúre zaklenutý...

 • izoglosa

  - izolínia výskytu nárečového prvku...

 • karyológia

  - náuka o štruktúre a...

 • kozmológia

  - náuka o vesmíre ako...

 • lavatórium

  - umyváreň...

 • logoneuróza

  - rečová porucha nervového pôvodu...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • melanoplastika

  - plastická operácia tváre...

 • narátor

  - rečník, rozprávač...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • observatórium

  - pozorovateľňa, pozorovacia stanica; hvezdáreň...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • parenéza

  - povzbudzujúca reč...

 • parlér

  - rečník, hovorca...

 • pinakotéka

  - obrazáreň...

 • plutonit

  - v zemskej kôre stuhnutá...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • rafinéria

  - továreň na rafináciu surovín...

 • referent

  - odborný pracovník; spravodaj, rečník...

 • reprivatizácia

  - reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného...

 • sermon

  - rečnícky prejav, preslov...

 • solmizačné slabiky

  - do-re-mi-fa-sol-la-si...

 • teizmus

  - učenie pripúšťajúce reálnu existenciu...

 • tektológia

  - náuka o štruktúre živých...

 • veraikon, vera ikon

  - údajný odtlačok Kristovej tváre...

 • rétor

  - rečník; učiteľ rečníctva, rétoriky...

 • recedovať pohľadávku

  - postúpiť ju pôvodnému veriteľovi...

 • receiver

  - kombinácia zosiľovača a tuneru;...

 • recent

  - nedávne až súčasné geologické...

 • recentný

  - terajší, súčasný; nový, čerstvý...

 • recenzia

  - odborný posudok vedeckého alebo...

 • recepcia

  - príjem, prijatie; slávnostné prijatie...

 • recept, recepis

  - rada, návod; zloženie prípravku;...

 • receptivita, receptívnosť

  - vnímavosť, schopnosť vnímania a...

 • receptor

  - čidlo; príjemca ...

 • recesia

  - ústup, pohyb späť; dočasný...

 • recesivita

  - ústup dedičných znakov u...

 • recidíva

  - opakovateľnosť, návrat ...

 • recidíva, recidivita

  - opakovanie, návrat; opakovanie trestného...

 • recidivista

  - človek opakujúci trestné činy,...

 • recipient

  - príjemca; zvonovitá nádoba na...

 • reciprocita

  - vzájomnosť, vzájomné poskytovanie výhod,...

 • recitácia

  - umelecký prednes, prednášanie ...

 • recitál

  - celovečerné vystúpenie jedného umelca,...

 • recitando

  - v hudbe: recitatívnym spôsobom...

 • recitatív

  - v opere spev sólistu...

 • recitátor

  - prednášač, deklamátor ...

 • reconquista

  - v 11. – 13....

 • recte

  - vlastne, správne ...

 • recyklácia

  - opätovné využitie surovín z...

 • árešt

  - starší ľudový výraz pre...

 • eurodoláre

  - poskytované úvery a prijímané...

 • memoáre

  - životné pamäte, spomienky, životné...

 • palmáre

  - odmena právnemu zástupcovi alebo...

 • re

  - solmizačná slabika pre tón...

 • reálie

  - skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky,...

 • reálna mzda

  - skutočná hodnota mzdy vzhľadom...

 • reálny

  - skutočný, vecný, hmotný ...

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň,...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • reštaurácia

  - obnovenie, znovuzriadenie; hostinec, pohostinstvo...

 • reštaurovanie

  - obnova, ozdravenie, opätovné zariadenie,...

 • reštitúcia

  - uvedenie do pôvodného stavu;...

 • reštrikcia

  - obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu,...

 • režisér

  - tvorivý umelecký pracovník poverený...

 • skóre

  - číselný stav alebo výsledok...