Hľadaný výraz "reä" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 96 výsledkov (1 strana)

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • alália

  - chyba reči...

 • antapex

  - bod na svetovej sfére...

 • apatéka

  - lekáreň ...

 • apotéka

  - lekáreň ...

 • astronómia

  - veda o vesmíre a...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • automobilka

  - továreň vyrábajúca automobily ...

 • body language, body talking

  - reč tela; forma neverbálnej...

 • brachylógia

  - stručný, úsečný rečový prejav...

 • captatio benevolentiae

  - rečnícky obrat na získanie...

 • cinchonín

  - alkaloid obsiahnutý v kôre...

 • depo, depot

  - sklad, zásobáreň; v doprave...

 • deziluzionizmus

  - umelecký smer neuznávajúci reálne...

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého...

 • dialektik

  - šikovný rečník; znalec dialektiky...

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom...

 • echomímia

  - chorobné napodobňovanie výrazu tváre...

 • elégia

  - žalospev v literatúre alebo...

 • elokúcia

  - výrečnosť, vycibrený jazykový prejav...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • haranga

  - útočná, štvavá reč...

 • heterolália

  - chorobná neusporiadanosť rečového prejavu,...

 • hexadekán

  - uhľovodík s acyklickým reťazcom...

 • idioglosia

  - vlastná reč malého dieťaťa...

 • idiotikon

  - slovník jedného nárečia...

 • inkoherencia

  - nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • íván

  - v islamskej architektúre zaklenutý...

 • izoglosa

  - izolínia výskytu nárečového prvku...

 • karyológia

  - náuka o štruktúre a...

 • kozmológia

  - náuka o vesmíre ako...

 • lavatórium

  - umyváreň...

 • logoneuróza

  - rečová porucha nervového pôvodu...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • melanoplastika

  - plastická operácia tváre...

 • narátor

  - rečník, rozprávač...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • observatórium

  - pozorovateľňa, pozorovacia stanica; hvezdáreň...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • parenéza

  - povzbudzujúca reč...

 • parlér

  - rečník, hovorca...

 • pinakotéka

  - obrazáreň...

 • plutonit

  - v zemskej kôre stuhnutá...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • rafinéria

  - továreň na rafináciu surovín...

 • referent

  - odborný pracovník; spravodaj, rečník...

 • reprivatizácia

  - reštitúcia, privatizácia pôvodne súkromného...

 • sermon

  - rečnícky prejav, preslov...

 • solmizačné slabiky

  - do-re-mi-fa-sol-la-si...

 • teizmus

  - učenie pripúšťajúce reálnu existenciu...

 • tektológia

  - náuka o štruktúre živých...

 • veraikon, vera ikon

  - údajný odtlačok Kristovej tváre...

 • rétor

  - rečník; učiteľ rečníctva, rétoriky...

 • reabsorpcia

  - opätovná absorpcia, vstrebávanie ...

 • readmisia

  - prijatie, pripustenie naspäť ...

 • reagencia, reagens, reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú...

 • reagovať

  - odpovedať na vonkajší podnet,...

 • reakcia

  - spätné pôsobenie; odpor proti...

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej...

 • reaktivácia

  - obnovenie aktivity alebo aktívneho...

 • reaktivita

  - schopnosť chemicky reagovať ...

 • reaktívny

  - tryskový, prúdový, poháňaný tryskovým...

 • reaktívny prvok

  - chemický prvok schopný reagovať...

 • reaktor

  - zariadenie na prevádzanie riadených...

 • reaktor jadrový

  - zariadenie umožňujúce využitie riadenej...

 • real

  - základná menová jednotka v...

 • realgár

  - sulfid arzénu, lesklý nerast...

 • reálie

  - skutočnosti; vecnosti, vecné poznatky,...

 • realimentácia

  - obnovenie výživy, zlepšovanie jej...

 • realista

  - vecne uvažujúci a konajúci...

 • realita

  - skutočnosť; nehnuteľnosť ...

 • realitka

  - slangový výraz pre firmu...

 • reality show

  - televízne programy, ktorých účinkujúci...

 • realizácia

  - uskutočnenie, prevedenie, vykonanie; predaj,...

 • realizmus

  - vecnosť, zmysel pre skutočnosť;...

 • reálna mzda

  - skutočná hodnota mzdy vzhľadom...

 • reálny

  - skutočný, vecný, hmotný ...

 • realokácia

  - znovurozdelenie, opätovné rozmiestenie ...

 • reanimácia

  - oživovanie, kriesenie, obnova základných...

 • Réaumurova stupnica

  - kedysi používaná stupnica teplomeru...

 • reazumovať

  - obnoviť, zahájiť (úradné konanie...

 • árešt

  - starší ľudový výraz pre...

 • eurodoláre

  - poskytované úvery a prijímané...

 • memoáre

  - životné pamäte, spomienky, životné...

 • palmáre

  - odmena právnemu zástupcovi alebo...

 • re

  - solmizačná slabika pre tón...

 • rešpekt

  - úcta, vážnosť; hanblivosť, bázeň,...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • reštaurácia

  - obnovenie, znovuzriadenie; hostinec, pohostinstvo...

 • reštaurovanie

  - obnova, ozdravenie, opätovné zariadenie,...

 • reštitúcia

  - uvedenie do pôvodného stavu;...

 • reštrikcia

  - obmedzenie, zmenšenie, zníženie počtu,...

 • režisér

  - tvorivý umelecký pracovník poverený...

 • skóre

  - číselný stav alebo výsledok...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: jtp, , hbs, švet, mkt, , dpi, ahr, hosã, v, klh, tlc, eod, ľist, coy
Slovník skratiek: r98, ptf, i i, šét, mos, huc, mp, mca, ft, seo, rad ã, me, vmz, ardo, toc