Hľadaný výraz "pri" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 134 výsledkov (2 strán)

 • acetoín

  - kvapalina vznikajúca pri kvasení...

 • adherencia

  - priľnavosť...

 • adherentný

  - priľnavý; pristupujúci k niečomu...

 • adhezívum

  - látka zvyšujúca priľnavosť...

 • aerobik

  - sústava telesných cvičení pri...

 • afilácia

  - pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky...

 • akinéza

  - nehybnosť živočíchov pri hroziacom...

 • alienácia

  - duševná porucha, pri ktorej...

 • amimia

  - strata mimických pohybov pri...

 • anabióza

  - skrytá forma života pri...

 • antracén

  - aromatický uhľovodík používaný pri...

 • aplikatúra

  - označenie polohy prstov pri...

 • artikulácia

  - článkovanie hlások pri výslovnosti;...

 • barman

  - čašník pri barovom pulte...

 • basketbal

  - loptová hra, pri ktorej...

 • bengál

  - pyrotechnická zmes vydávajúca pri...

 • bioelektrina

  - elektrická energia vznikajúca pri...

 • bioštatistika

  - využívanie štatistických metód pri...

 • buzar

  - pri biliarde náraz gule...

 • citura

  - zvyšok kovu pri razení...

 • cizúra

  - zvyšky kovu pri razení...

 • cytokinéza

  - delenie cytoplazmy pri mitóze,...

 • degoržovanie

  - odkaľovanie fliaš pri výrobe...

 • detonácia

  - hluk pri výbuchu alebo...

 • diakonion

  - postranný súbor pri apside...

 • double fault

  - dvojchyba pri podaní v...

 • elektrochirurgia

  - chirurgia využívajúca pri operatívnych...

 • elektroosmóza

  - prevod vody pri elektrolýze...

 • fázor

  - harmonicky premenná veličina pri...

 • fenestrácia

  - operačný zákrok, pri ktorom...

 • fotopsia

  - vnímanie svetelných javov pri...

 • gestikulácia

  - posunky, pohyby paží pri...

 • gorodky

  - hra, pri ktorej sa...

 • haptalgia

  - bolesť pri dotyku...

 • hemateméza

  - zvracanie krvi pri chorobách...

 • impedancia

  - zdanlivý odpor vodiča pri...

 • imunoinkompatibilita

  - neznášanlivosť, napr. pri transplantácii...

 • infúzia

  - vliatie, naliatie; vylúhovanie pri...

 • inkarcerácia

  - priškripnutie, napr. kýly; uväznenie...

 • intonácia

  - správne nasadenie tónu pri...

 • ionizujúce žiarenie

  - pri prechode hmotným prostredím...

 • izotermický

  - prebiehajúci pri stálej teplote...

 • katalepsia

  - chorobná strnulosť svalstva pri...

 • kavent

  - ručiteľ pri pôžičke...

 • kesonová choroba

  - vzniká pri zanedbaní potrebnej...

 • kondukt

  - sprievod pri smútočných príležitostiach,...

 • koniotómia

  - rozrezanie priedušnice pri dusení...

 • kosínus

  - pomer priľahlej odvesny a...

 • kreatinín

  - produkt látkovej výmeny pri...

 • krupiér

  - pomocník bankára pri niektorých...

 • kryofilný

  - prispôsobený životu pri nízkych...

 • kypovanie

  - vyklápanie nákladu pri rozvoze...

 • latrán

  - osada alebo mesto pri...

 • malabsorpcia

  - porucha trávenia pri niektorých...

 • mastix

  - živica používaná pri výrobe...

 • mercerácia

  - pracovný postup, pri ktorom...

 • minaret

  - štíhla veža pri islamskej...

 • myogelóza

  - bolestivé stvrdnutie svalu pri...

 • nelson

  - chvat v zátylku pri...

 • neomycín

  - širokospektrálne antibiotikum používané pri...

 • opistotonus

  - prehnutie tela dozadu pri...

 • ortodiagrafia

  - meranie veľkosti orgánov pri...

 • ovocyt

  - bunka vznikajúca pri dozrievaní...

 • paravenózny

  - nachádzajúci sa pri žile...

 • pastofórium

  - postranný priestor pri abside;...

 • polyvinylacetát

  - plastická látka používaná pri...

 • prima volta

  - prvé zakončenie skladby pri...

 • progéria

  - predčasné starnutie pri vývoji...

 • propán

  - plynný uhľovodík vznikajúci pri...

 • prosopagnózia

  - neurologická porucha, pri ktorej...

 • ptoamíny

  - amíny vznikajúce pri rozklade...

 • ŕ propos

  - pri tej príležitosti, mimochodom...

 • rabato

  - okrajový úzky záhon pri...

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej...

 • redoxný dej

  - redukčno-oxidačný dej, pri ktorom...

 • refrakcia

  - lom svetelných lúčov pri...

 • reológia

  - štúdium chovania látok pri...

 • rif

  - podmorský útes pri hladine;...

 • skonto

  - zrážka z ceny pri...

 • subpolárny

  - ležiaci pri polárnom kruhu,...

 • supinácia

  - poloha predlaktia, pri ktorej...

 • synergetika

  - náuka o javoch, pri...

 • tečovať

  - dotknúť sa pri hre...

 • tixotropia

  - dej, pri ktorom prechádzajú...

 • totalizátor

  - majiteľ stávkovej kancelárie pri...

 • travertín

  - vápnitá usadenina vznikajúca pri...

 • ulmifikácia

  - pôdotvorný proces, pri ktorom...

 • valát

  - v kartách hra, pri...

 • veni, vidi, vici

  - prišiel som, videl som,...

 • wrestling

  - zápas dvoch súperov, pri...

 • priapický, priapský

  - necudný, nehanebný; súvisiaci so...

 • priapizmus

  - dlhodobé bolestivé stoporenie mužského...

 • prim

  - prvý zo skupiny nástrojov,...

 • prima

  - prvý, základný tón stupnice;...

 • prima rate

  - druh úrokovej miery, spravidla...

 • prima vista

  - splatné na predloženie, zmenka...

 • primabalerína

  - vedúca, sólová tanečnica v...

 • primaciálny palác

  - palác primasa katolíckej cirkvi...

 • primadona

  - popredná sólová speváčka v...

 • primapara

  - prvorodička ...

 • primár

  - elektrický prúd vychádzajúci priamo...

 • primariát - miesto - funkcia

  - primára ...

 • primárius

  - hráč na prvé husle...

 • primárny

  - prvotný, základný, pôvodný ...

 • primáš

  - vedúci cigánskeho orchestra, prvý...

 • primát

  - prvenstvo, vedúce postavenie; prednostné...

 • primáti

  - súhrnný názov najvyššieho radu...

 • primátor

  - starosta štatutárneho mesta ...

 • primáž

  - prirážka k dopravnému ...

 • primícia

  - prvá omša novo vysväteného...

 • primipara

  - žena rodiaca prvý raz,...

 • primitív

  - človek na najnižšom stupni...

 • primitívnosť

  - jednoduchosť, prostota; duševná zaostalosť;...

 • primogenitúra

  - feudálne nástupnícke a dedičské...

 • primordiálny

  - pôvodný, prvotný ...

 • primula

  - menší kvet z rodu...

 • primus

  - prvý z mnohých; prvý...

 • primus inter parens

  - prvý medzi rovnými, panovník...

 • princ

  - nevládnuci člen panovníckeho alebo...

Naposledy hľadané výrazy: