Hľadaný výraz "pr v" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • acetonémia

  - prítomnosť acetónu v krvi...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • asesor

  - zastaralý výraz pre prísediaceho,...

 • atrakcia

  - príťažlivá scéna, výjav; mimoriadny...

 • bakteriémia

  - prítomnosť rôznych baktérií v...

 • black-out

  - výpadok elektrického prúdu vo...

 • chistéra

  - prútený košíček v tvare...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • cykloturistika

  - bicyklovanie v prírode...

 • descendent

  - potomok; príbuzný v zostupnom...

 • dirimovať

  - rozhodnúť v prípade rovnosti...

 • dulcitol

  - prírodný cukor v niektorých...

 • enklitikon

  - v gramatike príklonka...

 • exemplárny

  - vzorný, príkladný, výstražný...

 • fabula

  - výmysel, vymyslený príbeh, dej...

 • floskula

  - prázdna fráza; bezobsažný výraz...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade;...

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade...

 • invalid

  - človek neschopný práce v...

 • jogín

  - prívrženec jógy, v prenesenom...

 • jurisdikcia

  - výkon súdnej právomoci; nachádzanie...

 • karbofer

  - v baníctve prístroj na...

 • kolibacilúria

  - prítomnosť baktérie coli v...

 • legenda

  - primitívny výklad vzniku prírodných...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • monandria

  - prítomnosť jedinej tyčinky v...

 • onerozita

  - zaťaženie právnym záväzkom...

 • patent

  - chránené výlučné právo na...

 • piknik

  - jedlo v prírode, napr....

 • plebejec

  - v starovekom Ríme príslušník...

 • poster

  - výsledky práce zverejnené na...

 • prejudikát

  - v právnej vede rozhodnutie,...

 • prémia

  - odmena; mimoriadna výhra; príplatok...

 • préséance

  - v diplomacii právo prednosti...

 • ptomainémia

  - prítomnosť ptomaínov v krvi...

 • pyémia

  - prítomnosť baktérií v krvi...

 • redempcia

  - právo spätného výkupu predanej...

 • sakristia

  - vedľajšia prípravná miestnosť v...

 • senussi

  - prívrženec islámskeho rádu v...

 • septikémia

  - prítomnosť baktérií v krvi...

 • šomáž

  - prerušenie výroby, zastavenie práce;...

 • swingers párty

  - spoločná akcia prívržencov výmeny...

 • talion

  - odplata; v práve odveta...

 • tertium comparationis

  - v príklade tretej veci:...

 • toner

  - práškový pigment používaný v...

 • monopol

  - výhradné právo na výrobu...

 • prerogatív

  - prednosť, výsada, výhradné právo...

 • privilégium

  - výsada, prednostné právo; výhradné...

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne;...

 • štúdia

  - prípravné práce k väčšiemu...

 • subrogácia

  - získanie veriteľských práv postúpením...

 • preklúzia - zánik práva jeho neuplatnením v stanovenej - prekluzívnej

  - lehote ...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: assuc, rn, ghg, ang, szy, tcc, cai, thc, haa, dzf, zi, ipv, jeu, kmg, mlg