Hľadaný výraz "pr" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 881 výsledkov (8 strán)

 • epidiaskop

  - prístroj na premietanie nepriehľadných...

 • epiteton ornans

  - ozdobný prívlastok...

 • epizóda

  - drobná udalosť, pominuteľná príhoda,...

 • ergoterapia

  - liečba prácou, pracovná terapia...

 • esesák

  - príslušník nacistickej organizácie SS...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • exempla trahunt

  - príklady tiahnu...

 • exemplárny

  - vzorný, príkladný, výstražný...

 • exemplifikácia

  - doloženie na príkladoch, uvedenie...

 • exogénny

  - vonkajší, zavinený vonkajšími príčinami;...

 • exorbitantný

  - prehnaný, prílišný, nemierny...

 • extrovert

  - človek prístupný vonkajším podnetom,...

 • ezoterický

  - tajný, zasvätený, vnútorný; prístupný...

 • fabula

  - výmysel, vymyslený príbeh, dej...

 • férie

  - prázdniny...

 • floskula

  - prázdna fráza; bezobsažný výraz...

 • fonátor

  - prístroj pre sluchovo postihnutých...

 • forsáž

  - prídavné spaľovanie, napr. u...

 • francovka

  - alpa, prípravok z liehu...

 • frazéma

  - slovné spojenie, príslovie, vetný...

 • frigorimeter

  - prístroj na zisťovanie chladiaceho...

 • fritovanie

  - príprava pokrmov ponorením do...

 • fruktóza

  - prírodný kryštalický monosacharid nachádzajúci...

 • fyziokracia

  - vláda prírody...

 • galaktometer

  - prístroj merajúci tučnosť mlieka...

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z...

 • galvanoterapia

  - liečba galvanickým prúdom; elektroliečba...

 • gangster

  - príslušník organizovaného podsvetia, zločineckého...

 • germicíd

  - prípravok na ničenie baktérií...

 • gerundívum

  - prídavné meno slovesné s...

 • gestaltizmus

  - celostný prístup k osobnosti,...

 • girondin, girondista, žirondista

  - príslušník parlamentnej frakcie brániacej...

 • glukometer

  - prístroj na meranie hladiny...

 • gravitácia

  - zemská príťažlivosť, tiažová sila...

 • grota, grotta

  - prírodná alebo umelá jaskyňa,...

 • grunt

  - podstata, jadro, základ, príčina,...

 • gustometer

  - prístroj na meranie chuťovej...

 • habilitácia

  - dosiahnutie alebo udelenie práva...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • henleinovci

  - príslušníci fašistického hnutia nemeckej...

 • hinduizmus

  - široký indický náboženský prúd...

 • história

  - dejepis; dejiny; príbeh, udalosť...

 • holding

  - právna forma subjektu (holdingová...

 • hydra

  - mnohohlavá príšera, obluda, bájny...

 • hydrodynamika

  - náuka o prúdení kvapalín...

 • hygrograf

  - prístroj na meranie vlhkosti...

 • hypsometer

  - prístroj na meranie nadmorskej...

 • hysteroskop

  - optický prístroj na vyšetrovanie...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade;...

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade...

 • ingescia

  - prehĺtanie, príjem potravy; prenos...

 • ingrediencia

  - prísada, súčasť, diel...

 • inherencia

  - vnútorná príslušnosť, súnáležitosť...

 • injunkcia

  - služobný príkaz, rozkaz; predpis...

 • inkaso

  - vyberanie alebo príjem peňazí;...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • instantný

  - rýchlorozpustný; predvarený; práškový...

 • intenzita elektrického prúdu

  - množstvo elektrického prúdu, ktoré...

 • intercesia

  - starorímske právo vyšších úradníkov...

 • invalid

  - človek neschopný práce v...

 • jakuza

  - japonská mafia; príslušník japonskej...

 • jogín

  - prívrženec jógy, v prenesenom...

 • joule

  - jednotka pre prácu, energiu...

 • julep

  - osviežujúci nápoj s prísadou...

 • jurisdikcia

  - výkon súdnej právomoci; nachádzanie...

 • justifikácia

  - ospravedlnenie, uznanie práva; dodatočné...

 • kalamita

  - nehoda, nešťastie, prírodná pohroma;...

 • karbofer

  - v baníctve prístroj na...

 • karborafín

  - práškové rastlinné uhlie s...

 • kardiotachograf

  - prístroj zaznamenávajúci tep srdca...

 • kasta

  - prísne uzavretá, iným neprístupná...

 • kataklyzma

  - pohroma, katastrofa, najčastejšie prírodná;...

 • katar

  - zápal sliznice; príslušník náboženskej...

 • kaustifikácia

  - príprava alkalických hydroxidov pôsobením...

 • kauzálny nexus

  - príčinná súvislosť...

 • kemping

  - táborenie vo voľnej prírode;...

 • kinetoskop

  - Edisonov prístroj s nekonečnou...

 • klariska

  - príslušníčka ženskej vetvy rehoľného...

 • koagulín

  - prípravok podnecujúci zrážanie bielkovín...

 • kognácia

  - pokrvná príbuznosť...

 • kolibacilúria

  - prítomnosť baktérie coli v...

 • kolineácia

  - projektívna príbuznosť rovín alebo...

 • kombatant

  - príslušník ozbrojených síl s...

 • komisionár

  - obchodník vykonávajúci pre príkazcu...

 • komparácia

  - porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie prídavných...

 • komparatív

  - druhý stupeň stupňovania prídavných...

 • kompatibilita

  - vzájomná zlučiteľnosť, prípustnosť, schopnosť...

 • kompendium

  - vedecká príručka so základnými...

 • kondicionér

  - upravovač, prostriedok alebo prísada...

 • kondukt

  - sprievod pri smútočných príležitostiach,...

 • konduktomer

  - prístroj na meranie elektrickej...

 • kongrua

  - štátom poskytovaný príjem duchovných,...

 • konkláve

  - prísne uzavreté miesto pre...

 • konsangvinita

  - pokrvná príbuznosť...

 • konštitucionalistika

  - veda o ústavnom práve...

 • kontraindikácia

  - príčiny vylučujúce použitie určitej...

 • korigencie

  - prísady zlepšujúce niektoré nepríjemné...

 • kryptoxantín

  - provitamín A; prírodné červené...

 • legenda

  - primitívny výklad vzniku prírodných...

 • limnigraf

  - prístroj registrujúci časový priebeh...

 • lucidita

  - prechodný ústup chorobných príznakov...

 • lupulín

  - žltý prášok chmeľových toboliek,...

 • magnát

  - stredoveký príslušník bohatej pozemkovej...

 • magnetograf

  - prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického...

 • magnetometer

  - prístroj na meranie magnetických...

 • mainstream

  - hlavný prúd, smer, línia...

 • makista

  - príslušník francúzskeho hnutia odporu...

 • mameluk

  - otrok tureckého pôvodu, príslušník...

 • mandát

  - splnomocnenie, príkaz, poverenie; funkcia...

 • manostat

  - prístroj udržujúci rovnaký tlak...

 • medailón

  - oválny prívesok k náhrdelníku,...

 • meliorácie

  - vedecky podložené zlepšovanie prírodných...

 • metronom

  - prístroj na zvukové odmeriavanie...

 • mezanín

  - zvýšené prízemie, medziposchodie medzi...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • mikroskop

  - prístroj na pozorovanie veľmi...

 • minerál

  - nerast, anorganická prírodnina; štrukturálne...

 • Mohykán

  - príslušník vyhynutého kmeňa severoamerických...

 • mólo

  - prístavná hrádza ...