Hľadaný výraz "pr��na" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 98 výsledkov (1 strana)

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • adverbializovať

  - meniť na príslovku...

 • akvalung

  - potápačský dýchací prístroj na...

 • alpa

  - prípravok na natieranie tela...

 • ampérmeter

  - prístroj na meranie hodnoty...

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • atrakcia

  - príťažlivá scéna, výjav; mimoriadny...

 • audiotechnika

  - zariadenia a prístroje na...

 • autotachygraf

  - prístroj na mapovanie ...

 • benefícium

  - trvalé právo na určitú...

 • bolometer

  - prístroj na meranie intenzity...

 • bronchoskop

  - prístroj na vykonávanie bronchoskopie...

 • buzola

  - prístroj na meranie vodorovných...

 • chronograf

  - prístroj na registrovanie časových...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • damnum

  - škoda na práve alebo...

 • dazymeter

  - prístroj na meranie hustoty...

 • denzimeter

  - hustomer, prístroj na meranie...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • dozimeter

  - dávkomer, prístroj na meranie...

 • efúziometer

  - prístroj na meranie hustoty...

 • elektrokardiograf

  - prístroj na zaznamenávanie bioelektrických...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektrostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • emulácia

  - zneužitie práva na škodu...

 • endoskop

  - optický prístroj na vyšetrenie...

 • epidiaskop

  - prístroj na premietanie nepriehľadných...

 • exemplifikácia

  - doloženie na príkladoch, uvedenie...

 • frigorimeter

  - prístroj na zisťovanie chladiaceho...

 • germicíd

  - prípravok na ničenie baktérií...

 • glukometer

  - prístroj na meranie hladiny...

 • gustometer

  - prístroj na meranie chuťovej...

 • hygrograf

  - prístroj na meranie vlhkosti...

 • hypsometer

  - prístroj na meranie nadmorskej...

 • hysteroskop

  - optický prístroj na vyšetrovanie...

 • karbofer

  - v baníctve prístroj na...

 • konduktomer

  - prístroj na meranie elektrickej...

 • magnetometer

  - prístroj na meranie magnetických...

 • metronom

  - prístroj na zvukové odmeriavanie...

 • mikroskop

  - prístroj na pozorovanie veľmi...

 • monopol

  - výhradné právo na výrobu...

 • myograf

  - prístroj na registráciu svalových...

 • nefoskop

  - prístroj na určovanie smeru...

 • oktant

  - astronomický prístroj na určenie...

 • oscilátor

  - zdroj kmitov; prístroj na...

 • ovicíd

  - chemický prípravok na hubenie...

 • oxymeter

  - prístroj na meranie obsahu...

 • ozónometer

  - prístroj na meranie množstva...

 • panendoskop

  - prístroj na vyšetrenie močovej...

 • patent

  - chránené výlučné právo na...

 • pelvimeter

  - prístroj na meranie vonkajších...

 • perimeter

  - prístroj na určovanie zorného...

 • periskop

  - optický prístroj na nepriame...

 • poster

  - výsledky práce zverejnené na...

 • premedikácia

  - príprava pacienta na anestéziu...

 • preparát

  - umelý prípravok; predmet na...

 • prezencia

  - prítomnosť, účasť na niečom...

 • prosit

  - na zdravie! (prípitok) ...

 • psogometer

  - prístroj na meranie sily...

 • psychrometer

  - prístroj na meranie relatívnej...

 • pulmotor

  - kyslíkový prístroj na nútenú...

 • pulvila

  - prísavný orgán na nohách...

 • pupilometer

  - prístroj na meranie zreníc...

 • pyranometer

  - prístroj na meranie slnečného...

 • pyrometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • pyroskop

  - prístroj na odhad vysokých...

 • recipient

  - príjemca; zvonovitá nádoba na...

 • rektoskop

  - prístroj na priame vyšetrenie...

 • retinoskop

  - prístroj na vyšetrenie sietnice...

 • seizmograf

  - prístroj na grafické zaznamenávanie...

 • serežán

  - príslušník pohraničnej stráže na...

 • sextant

  - prenosný uhlomer; prístroj na...

 • sodar

  - prístroj na sondovanie spodných...

 • solárium

  - miestnosť alebo prístroj na...

 • sonda

  - prístroj na skúmanie alebo...

 • spektroskop

  - prístroj rozkladajúci svetlo na...

 • stereoskop

  - optický prístroj na priestorové...

 • sterilizátor

  - prístroj na ničenie choroboplodných...

 • stroboskop

  - prístroj na meranie periodických...

 • tachymeter

  - prístroj na meranie uhlov...

 • tender

  - príves lokomotívy na dopravu...

 • tenzimeter

  - prístroj na meranie tlaku...

 • teodolit

  - prístroj na meranie a...

 • termograf

  - prístroj na meranie a...

 • troposkop

  - prístroj na precvičovanie zraku...

 • undbundling

  - rozdelenie firmy na právne...

 • usucapio

  - nadobudnutie práva na základe...

 • variometer

  - prístroj na určovanie zmeny...

 • vindikácia

  - právny nárok na vydanie...

 • voltmeter

  - prístroj na meranie napätia...

 • voluminometer

  - prístroj na meranie objemu...

 • workoholizmus

  - chorobná závislosť na práci...

 • xylometer

  - prístroj na určovanie kubického...

 • alfameter

  - prístroj na meranie prúdového...

 • depilátor

  - prístroj alebo prípravok na...

 • pulverizácia

  - mletie na prášok, práškovanie;...

 • symptomatický

  - príznačný; zameraný na príznaky...

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: ucenec, prepych, au, je, prekrývať, ragú, ku, tom, auto, amplión, rozsedieť sa, zobrazi, prezývka, nové zámky, tla
Technický slovník: it, use, sã ã, d, lan sie, white, prince2, male, sl, ä as, trí, scada, la, laser jammer, inst
Ekonomický slovník: triáž, mir, hvi, tuv, vee, eco, citt, pol, flo, cbj, špik, thi, elec, end, afg