Hľadaný výraz "poly" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • polyakrylát

  - priehľadná surovina na výrobu...

 • polyandria

  - pohlavný zväzok ženy s...

 • polyartikulárny

  - mnohokĺbový...

 • polybazit

  - sulfid striebra, antimónu a...

 • polychlórované bifenyly

  - toxické deriváty bifenylu používané...

 • polychrómia

  - mnohofarebnosť; farebná výzdoba plastiky...

 • polydaktýlia

  - viacprstosť, výskyt viacerých prstov...

 • polyéder

  - mnohosten...

 • polyémia

  - nadmerné zvýšenie množstva krvi...

 • polyestria

  - viacnásobná ruja samíc v...

 • polyfág

  - živočích živiaci sa rôznorodou...

 • polyfónia

  - viachlas, viachlasnosť; spôsob hudobnej...

 • polygenéza

  - vznik nového typu organizmu...

 • polygénny

  - rozličného pôvodu...

 • polyglot

  - človek ovládajúci niekoľko cudzích...

 • polygrafia

  - tlačiarenský priemysel...

 • polygýnia

  - párenie sa jedného samca...

 • polyhybrid

  - kríženec z viacnásobného kríženia...

 • polykarbonát

  - plastická látka...

 • polykarpium

  - plod vytvorený viacerými plodolistami...

 • polykondenzácia

  - chemická reakcia, ktorou z...

 • polykultúra

  - porast vytvorený viacerými druhmi...

 • polymér

  - polymerizáciou vytvorená makromolekulová látka...

 • polymerický

  - zložený, mnohočlenný, z viacerých...

 • polymeter

  - teplomer skombinovaný s vlasovým...

 • polymorfia

  - mnohotvárnosť, rôznotvarosť, heteromorfia, polymorfizmus...

 • polymyxín

  - druh antibiotika, ktorý sa...

 • polynóm

  - mnohočlen (v matematike)...

 • polyopia

  - zraková porucha prejavujúca sa...

 • polyporóza

  - choroba stromov, rozklad dreva...

 • polypragmázia

  - použitie niekoľkých liečebných postupov...

 • polysacharid

  - makromolekulárna látka, organická zlúčenina...

 • polysémia

  - mnohoznačnosť, viacvýznamovosť...

 • polysinusitída

  - zápal oboch tvárových -...

 • polyspermia

  - súčasné vniknutie niekoľkých spermií...

 • polysymetria

  - súmernosť podľa niekoľkých osí...

 • polytechnická výchova

  - spája teoretické vyučovanie s...

 • polyteizmus

  - mnohobožstvo...

 • polytop

  - organizmus žijúci na niekoľkých...

 • polyuretán

  - plastická látka so širokým...

 • polyvakcína

  - kombinovaná očkovacia látka proti...

 • polyvinylacetát

  - plastická látka používaná pri...

 • polyvitamínový

  - obsahujúci niekoľko vitamínov, napr....