Hľadaný výraz "p" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 1646 výsledkov (14 strán)

 • ab origine

  - od počiatku; pôvodom...

 • acidofóbna rastlina

  - vyžaduje pôdu s alkalickou...

 • adsorbér

  - zariadenie na pohlcovanie pár...

 • aeropónia

  - pestovanie rastlín bez pôdy...

 • afro

  - afrického pôvodu, v africkom...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • agitácia

  - ústne alebo písomné šírenie...

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy...

 • alef

  - prvé písmeno hebrejskej abecedy;...

 • alfa

  - prvé písmeno gréckej abecedy;...

 • alkoxid

  - zlúčenina vytvorená pôsobením niektorých...

 • amylolýza

  - štiepenie škrobu pôsobením enzýmov...

 • anagram

  - zámena slabík alebo písmen...

 • anno Domini

  - roku Pána ...

 • antibakteriálny

  - pôsobiaci proti baktériám ...

 • antidemokratický

  - pôsobiaci proti demokracii, odporujúci...

 • antidepresívny

  - pôsobiaci proti depresii ...

 • antidiuretický

  - pôsobiaci proti nadmernému močeniu ...

 • antilopa

  - párnokopytník žijúci v afrických...

 • antimikrobiálny

  - pôsobiaci proti mikroorganizmom ...

 • antisklerotický

  - pôsobiaci proti skleróze ...

 • arak

  - pálenka, liehovina z kvasenej...

 • archeografia

  - prepisovanie starých písomností a...

 • archetypálny

  - pôvodný, spoločný symbolický vzor,...

 • atelektáza

  - nevzdušnosť pľúc novorodencov ...

 • atraktivita

  - príťažlivosť, pútavosť, lákavosť, zaujímavosť ...

 • autentický

  - pravý, pôvodný, hodnoverný ...

 • autoatlas

  - kniha cestných máp pre...

 • autochtónny

  - pôvodný, vyskytujúci sa v...

 • babirusa

  - neprežúvavý párnokopytník žijúci v...

 • bakterizácia

  - obohacovanie osiva alebo pôdy...

 • beeper

  - pípač, zvukový signál...

 • berylióza

  - zaprášenie pľúc zlúčeninami berýlia...

 • beta

  - v gréckej abecede písmeno...

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia...

 • biotronika

  - štúdium a pôsobenie na...

 • blankvers

  - päťstopý jambický verš bez...

 • borgis

  - písmo o veľkosti 9...

 • bosanova

  - bosa-nova tanec brazílskeho pôvodu...

 • bradsot

  - infekčná choroba bakteriálneho pôvodu...

 • breve

  - krátky pápežský list...

 • caballero

  - rytier, gavalier, urodzený pán...

 • cestodológia

  - výskum pásomníc, súčasť helmintológie...

 • charm

  - šarm, pôvab; vlastnosť niektorých...

 • chí

  - v gréckej abecede písmeno...

 • cicero

  - písmo veľké 12 bodov;...

 • cirkulárka

  - kotúčová píla...

 • citácia, citát

  - doslovné uvedenie časti písomného...

 • country music

  - pôvodná ľudová hudba južných...

 • datív

  - tretí pád skloňovania...

 • dekoncentrácia

  - rozklad, prenesenie pôsobnosti na...

 • delikvencia

  - páchanie trestnej činnosti...

 • delimitácia

  - vymedzenie, určenie, rozdelenie pôsobnosti...

 • demiurg

  - stvoriteľ, pán sveta; starogrécky...

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného...

 • démonický

  - diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným...

 • denudácia

  - obnažovanie zemského povrchu pôsobením...

 • detektív

  - tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač...

 • dezertifikácia

  - proces rozširovanie púšte vplyvom...

 • dokument

  - listina, písomný doklad, úradné...

 • dokumentárny

  - písomne osvedčený, opierajúci sa...

 • drastikum

  - účinne pôsobiaci liek...

 • dysgrafia

  - porucha motorickej zložky písania...

 • dyshormonóza

  - nedostatočné pôsobenie hormónov...

 • echinokok

  - vývojové štádium pásomnice pečeňovej...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • efektivita

  - účinnosť, pôsobivosť, efektívnosť...

 • efektný

  - okázalý, pôsobivý, vypočítaný na...

 • egutácia

  - pôsobenie kvapkajúcej vody na...

 • ekotoxikológia

  - výskum pôsobenia exhalátov na...

 • elaborát

  - písomne vypracovaný návrh, úloha,...

 • elektroliečba

  - liečba pôsobením elektrického prúdu,...

 • elektrolýza

  - rozklad chenmických látok pôsobením...

 • elektromagnetizmus

  - magnetizmus vyvolaný pôsobením elektrického...

 • endemizmus

  - obmedzenie pôvodu a výskytu...

 • epsilon

  - v gréckej abecede písmeno...

 • estráda

  - zvýšená podlaha, pódium, terasa;...

 • etymológia

  - náuka o pôvode slov,...

 • exclusi tertii principium

  - princíp vylúčeného tretieho, inej...

 • exoenzým

  - enzým pôsobiaci v určitom...

 • figa

  - sladké ovocie subtropického pásma,...

 • film

  - celuloidový pás so svetlocitlivou...

 • fistula

  - v medicíne tzv. píšťala...

 • fluoróza

  - porušovanie zubnej skloviny pôsobením...

 • fotodermatóza

  - kožná choroba spôsobená pôsobením...

 • frak

  - pánske slávnostné oblečenie skladajúce...

 • fraus

  - podvod; zlý úmysel páchateľa...

 • freemartinizmus

  - neplodnosť jalovíc po pôrodoch...

 • fytogénny

  - rastlinného pôvodu, rastlinný...

 • fyziatria

  - fyzikálna liečba, liečebné pôsobenie...

 • gazela

  - stepný párnokopytník ...

 • gemácia

  - pučanie, rozvíjanie púčikov; nepohlavné...

 • gemináta

  - zdvojená spoluhláska alebo písmeno...

 • genetický

  - vývojový, počiatočný; pôvodový ...

 • genitív

  - druhý pád ...

 • geodepresia

  - pôvodný tektonický pokles zemskej...

 • glej

  - lepidlo; glejovitá pôda vytváraná...

 • goral

  - turovitý párnokopytník žijúci vo...

 • graciózny

  - pôvabný, ušľachtilý, ladný, útly...

 • grafém, graféma

  - písomný alebo grafický znak...

 • grafománia

  - chorobné nutkanie písať, literárne...

 • gregoriánsky chorál

  - chrámový spev zavedený pápežom...

 • griláž

  - cukrovinka z páleného cukru...

 • gypsofilný

  - rastúci na pôdach bohatých...

 • hadž

  - púť do Mekky, ktorú...

 • hagiografia

  - písomníctvo s námetmi životných...

 • hemoptoe

  - vykašliavanie krvi z pľúc...

 • hlaholika

  - najstaršie slovanské písmo...

 • humifikácia

  - rozklad látok v pôde...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • iatrogénia

  - poškodenie zdravia negatívnym pôsobením...

 • ilúvium

  - pôda, ktorá sa nachádza...

 • impertinencia

  - drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť pľuzgierikmi...

 • impozantný

  - veľkolepý, mohutný, pôsobiaci mohutným...

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v...

 • indagácia

  - vyšetrovanie, pátranie...

 • indigénny

  - pôvodný, domáci...

 • interakcia

  - vzájomné pôsobenie dvoch alebo...

 • invektíva

  - slovný alebo písomný urážlivý...

 • investigácia

  - úradné vyšetrovanie, pátranie...

Naposledy hľadané výrazy: