Hľadaný výraz "ovanie" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 182 výsledkov (2 strán)

 • plastifikácia

  - zmäkčovanie tuhej látky na...

 • pneumatúria

  - chorobné vylučovanie plynov močom...

 • polytechnická výchova

  - spája teoretické vyučovanie s...

 • progrediencia

  - postup, postupné šírenie, pokračovanie...

 • propagácia

  - reklama; rozširovanie, rozmnožovanie myšlienok...

 • propaganda

  - ovplyvňovanie širokého okruhu ľudí...

 • proteinúria

  - vylučovanie bielkovín močom, albuminúria...

 • protogenéza

  - rozmnožovanie rastlín pučaním ...

 • psychokinéza

  - ovplyvňovanie pohybov neživých predmetov...

 • ptyalizmus

  - nadmerné vylučovanie slín...

 • racionalizmus

  - zdôrazňovanie rozumu ako nezávislého...

 • radikalizácia

  - rast, stupňovanie nekompromisnosti, nezmieriteľnosti,...

 • rádiolokátor

  - zariadenie na zisťovanie rýchlosti...

 • rafinácia

  - čistenie, odstraňovanie nežiadúcich prímesí...

 • realimentácia

  - obnovenie výživy, zlepšovanie jej...

 • regulácia

  - úprava, usmerňovanie, riadenie, zámerný...

 • reklama

  - ovplyvňovanie spotrebiteľov ku kúpe,...

 • reklamácia

  - uplatňovanie námietky; sťažnosť, vytýkanie...

 • rekuperácia

  - spätné získavanie; zhromažďovanie energie,...

 • retikulácia

  - sieťovanie, mriežkovanie, praskanie, zvrásnenie...

 • schizogónia

  - nepohlavné rozmnožovanie rozpadom jadra...

 • sedimetria

  - mikroanalytické určovanie množstva zložky...

 • sekrécia

  - vylučovanie sekrétov; rozpustenie nerastu...

 • selekcia

  - výber, voľba, vylučovanie; šľachtiteľský...

 • separácia izotopov

  - oddeľovanie alebo obohacovanie frakcií...

 • sialorea

  - zvýšené vylučovanie slín; ptyalizmus...

 • skontro

  - kontrola stavu pokladne; zisťovanie...

 • striptíz

  - sexuálne dráždivé postupné obnažovanie...

 • sudácia

  - potenie, vylučovanie potu...

 • supresia

  - potláčanie, zatlačovanie, útlak; zatajenie...

 • taping

  - spevňovanie pomocou lepiacich pások,...

 • termostat

  - zariadenie na automatické udržovanie...

 • tokogónia

  - plodenie, pohlavné rozmnožovanie...

 • translokácia

  - premiesťovanie...

 • traumatizácia

  - zraňovanie, poškodzovanie, ublíženie; narušenie...

 • troposkop

  - prístroj na precvičovanie zraku...

 • ultrafiltrácia

  - oddeľovanie nízkomolekulárnych látok...

 • univerzalizmus

  - všestrannosť, všeobecnosť; zdôrazňovanie všeobecného...

 • vandrovka

  - cestovanie, potuľovanie sa, potulka...

 • variometer

  - prístroj na určovanie zmeny...

 • vegetatívne rozmnožovanie

  - nepohlavné rozmnožovanie ...

 • verzifikácia

  - prevedenie do veršov, zveršovanie,...

 • xylometer

  - prístroj na určovanie kubického...

 • balisáž

  - vytyčovanie, označovanie plavebnej dráhy...

 • gradácia

  - stupňovanie, zväčšovanie, hromadenie, prechod,...

 • intenzifikácia

  - zvyšovanie intenzity, zosiľovanie...

 • kapilarita

  - zvyšovanie alebo znižovanie hladiny...

 • kategorizácia

  - zaraďovanie, roztrieďovanie do kategórií,...

 • kondenzácia

  - zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár;...

 • kultivácia

  - zušľachťovanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie; pestovanie,...

 • oxidácia

  - okysličovanie, zlučovanie s kyslíkom...

 • peletizácia

  - zbaľovanie, dražovanie (forma liekov)...

 • rekriminácia

  - vzájomné obviňovanie, vyčítanie, zvaľovanie...

 • retardácia

  - spomaľovanie, zvoľňovanie, oneskorovanie; oneskorený,...

 • tabuizácia

  - vylučovanie, odstraňovanie slov alebo...

 • transmigrácia

  - migrácia, presídľovanie, presťahovanie; prevteľovanie,...

 • degoržovanie

  - odkaľovanie fliaš pri výrobe...

 • deložovanie

  - násilné alebo úradne nariadené...

 • dražovanie

  - výroba dražé; obaľovanie semien...

 • mulčovanie

  - pokrývanie skyprenej pôdy organickými...

 • panašovanie

  - dvoj- alebo viacfarebné pruhovanie...

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: atä, lea, ã så, who, r, cheet, mono, ribbon, cy, arti, triá, dia, html, asp, acp