Hľadaný výraz "naåˆ" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 664 výsledkov (6 strán)

 • chromatofor

  - živočíšna bunka obsahujúca farbivo...

 • chronograf

  - prístroj na registrovanie časových...

 • čikóš

  - pastier koní na maďarskej...

 • cinerárium

  - urna na popol zosnulého...

 • cínovanie

  - nanášanie vrstvy cínu na...

 • cista

  - puzdro na šperky, spravidla...

 • cisterna

  - nádrž na kvapaliny alebo...

 • corrigenda

  - pokyn korektora na opravenie...

 • crescendo

  - v hudbe: pozvoľna zosiľovať,...

 • crossbar

  - krížový spínač v spojovej...

 • cviker

  - okuliare upevňované na nos...

 • cyklograf

  - prístroj na rysovanie väčších...

 • dalba

  - pilota na vysadzovanie plavidiel...

 • dália

  - georgína, bylina rodu Dahlia...

 • damnum

  - škoda na práve alebo...

 • darling

  - zariadenie na domáce čerpanie...

 • dazymeter

  - prístroj na meranie hustoty...

 • debet

  - dlh, dlžná suma na...

 • dekoncentrácia

  - rozklad, prenesenie pôsobnosti na...

 • deliberačná

  - lehota čas na rozmyslenie...

 • denzimeter

  - hustomer, prístroj na meranie...

 • depilátor

  - prístroj alebo prípravok na...

 • deputovať

  - poveriť niekoho účasťou na...

 • dextrokardia

  - vrodená poloha srdca na...

 • dezén

  - vzor, vzorka na tkanine,...

 • dezinficiens

  - prostriedky na umŕtvenie mikróbov...

 • dezodorant

  - prostriedok na odstraňovanie nežiadúcich...

 • diabetik

  - chorý na cukrovku...

 • diafilm

  - diapozitívy zoradené na filmovom...

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie...

 • dialer

  - program na identifikáciu telefónnych...

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diftongizácia

  - premena samohlásky na dvojhlásku...

 • digitalizácia

  - prevod analógového signálu na...

 • diolén

  - polyesterové vlákno spracované na...

 • disketa

  - pružný magnetický kotúč na...

 • diskografia

  - súhrn diel nahraných na...

 • divulgácia

  - rozšírenie správy, danie na...

 • dogmatizmus

  - strnulé myslenie, lipnutie na...

 • dok

  - zariadenie na opravu lodí,...

 • dórsky

  - vzťahujúci sa na starogrécky...

 • dossier

  - zväzok listín, puzdro na...

 • dozimeter

  - dávkomer, prístroj na meranie...

 • dranžírovať

  - krájať na porcie, rozrezávať...

 • duopol

  - stav, keď na trhu...

 • dystopia

  - výskyt nejakého orgánu na...

 • džigitovka

  - akrobatické cviky na cváľajúcom...

 • echolot

  - merač hĺbky na základe...

 • efektný

  - okázalý, pôsobivý, vypočítaný na...

 • efúziometer

  - prístroj na meranie hustoty...

 • egutácia

  - pôsobenie kvapkajúcej vody na...

 • ekchondróm

  - nezhubný nádor na povrchu...

 • ekologizácia

  - znižovanie negatívnych vplyvov na...

 • ekotoxikológia

  - výskum pôsobenia exhalátov na...

 • ektofyt

  - rastlinný cudzopasník žijúci na...

 • ekvestrický

  - jazdecký (na koni)...

 • ekvilibristika

  - cirkusový žáner založený na...

 • elektrokardiograf

  - prístroj na zaznamenávanie bioelektrických...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektrokryštalizácia

  - vylučovanie kovov na elektródach...

 • elektrostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektrovalencia

  - počet elementárnych nábojov na...

 • elév

  - žiak, čakateľ na miesto,...

 • elevátor

  - zariadenie na nepretržitú dopravu...

 • elfa

  - zariadenie na skladanie materiálov...

 • elízia, elize

  - vypustenie hlásky, najčastejšie na...

 • eluent

  - rozpúšťadlo používané na získavanie...

 • elúvium

  - zvetralá hornina ležiaca na...

 • emergencia

  - vynorenie, vyniknutie; výrastky na...

 • emulácia

  - zneužitie práva na škodu...

 • endoskop

  - optický prístroj na vyšetrenie...

 • entomofauna

  - hmyz žijúci na konkrétnom...

 • epidiaskop

  - prístroj na premietanie nepriehľadných...

 • epifauna

  - vodné živočíchy žijúce na...

 • eutrofný

  - bohatý na živiny...

 • evidencia

  - vedenie na zreteli, prehľad;...

 • exemplifikácia

  - doloženie na príkladoch, uvedenie...

 • exhaustor

  - zariadenie na odsávanie plynov,...

 • exostóza

  - nádorovitý výrastok na kosti...

 • expandovať

  - zväčšovať objem, rozpínať sa,...

 • exponovať sa

  - zúčastniť sa na niečom...

 • expresionizmus

  - umelecký smer na začiatku...

 • extragalaktický

  - mimogalaktický, nepatriaci do našej...

 • fader

  - zoslabovač, prelínač; zatmievacie zariadenie...

 • fantóm

  - napodobenina ľudského tela na...

 • fauna

  - súbor živočíchov žijúcich na...

 • felzuma

  - jašter žijúci na Madagaskare...

 • fiála

  - gotický štvorboký ihlan na...

 • fikcionalizmus

  - teória, že naše predstavy...

 • fitnescentrum

  - priestor na posiľovanie, aerobik...

 • flakón

  - ozdobná fľaštička na parfum...

 • forbína

  - predscéna...

 • formalizmus

  - lipnutie na vonkajšom vzhľade;...

 • fossa

  - poklesnuté miesto, jamka na...

 • fotofília

  - schopnosť organizmov žiť na...

 • fotogenický, fotogénny

  - citlivý na svetlo; fotograficky...

 • fototermometria

  - spôsob stanovenia teploty na...

 • fragmentácia

  - rozbitie, rozpad, delenie na...

 • frázovanie

  - členenie na určité celky...

 • freska

  - maľba na mokrej omietke;...

 • frigorimeter

  - prístroj na zisťovanie chladiaceho...

 • fumarín

  - alkaloid používaný na hubenie...

 • fumigant

  - prchavá chemikália na ničenie...

 • fytoplanktón

  - rastlinné organizmy na hladine...

 • galéria

  - stĺpová chodba; priestory na...

 • galizácia

  - úprava ovocného vína znížením...

 • galovanie

  - úprava ovocného vína znížením...

 • gambler

  - chorobný hráč, najmä na...

 • gameboy

  - malá elektronická hračka na...

 • garáž

  - uzamykateľný priestor na umiestenie...

 • geostacionárny

  - nemenný vzhľadom na Zem,...

 • germicíd

  - prípravok na ničenie baktérií...

 • girandola

  - viacramenný svietnik na stenu...

 • glazovanie

  - nanášanie glazúry na povrch...

 • glukometer

  - prístroj na meranie hladiny...

 • glykolýza

  - forma premeny látok na...

 • gondola

  - benátsky čln; kôš balóna;...

 • gourde

  - základná menová jednotka na...