Hľadaný výraz "n uka" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 211 výsledkov (2 strán)

 • aerológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • aeromechanika

  - náuka o rovnováhe a...

 • agrobiológia

  - náuka o biologických zákonitostiach...

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • agrometeorológia

  - náuka o vplyvoch počasia...

 • akcentológia

  - náuka o prízvuku...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • akustika

  - náuka o vzniku a...

 • alergiológia

  - náuka o rozpoznávaní, prevencii...

 • algológia

  - náuka o riasach ...

 • anatómia

  - náuka o stavbe a...

 • anglistika

  - náuka o anglickom jazyku,...

 • antropobiológia

  - náuka o biologických javoch...

 • antropológia

  - náuka o človeku, o...

 • antropometria

  - náuka o meraní častí...

 • arabistika

  - náuka o jazykoch, histórii...

 • arachnoentomológia

  - náuka o hmyze a...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • areografia

  - náuka o povrchu Marsu ...

 • aritmológia

  - mystická číselná náuka, symbolika...

 • atomistika

  - náuka o atómoch, atómová...

 • balistika

  - náuka o zákonitostiach pohybu...

 • barometria

  - náuka o meraní atmosférického...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biokinetika

  - náuka o pohyboch organizmov...

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia...

 • biostratigrafia

  - náuka o vývoji organizmov...

 • chondrológia

  - náuka o chrupkách (chrupavkách)...

 • chorológia

  - náuka o miestnom a...

 • christológia

  - náuka o živote a...

 • daktyloskopia

  - náuka o odtlačkoch prstov,...

 • defektológia

  - náuka o deťoch s...

 • dendrológia

  - náuka o drevinách, súčasť...

 • didaktika

  - náuka o vyučovaní, časť...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • elektrodynamika

  - náuka o vlastnostiach a...

 • elektrokinetika

  - náuka o pohyboch elektrických...

 • energetika

  - náuka aj prax zaoberajúca...

 • entomológia

  - náuka o hmyze...

 • enzymológia

  - náuka o vlastnostiach, reakciách...

 • epigrafia

  - náuka o čítaní starých...

 • esteziológia

  - náuka o zmyslových ústrojoch...

 • etika

  - náuka o mravnosti, sústava...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • etymológia

  - náuka o pôvode slov,...

 • eubiotika

  - náuka o správnej životospráve...

 • eufónia

  - ľúbozvučnosť, náuka o správnej...

 • eugenika

  - náuka o dedičnosti orientovaná...

 • farmakológia

  - náuka o liekoch a...

 • flebológia

  - náuka o žilách...

 • fonológia

  - náuka o fonémach v...

 • fonometria

  - náuka o meraní zvuku...

 • fotoelektrina

  - náuka o fotoelektrických javoch...

 • fytochémia

  - náuka o chemickom zložení...

 • fytofyziológia

  - náuka o fyziologických javoch...

 • fyziológia

  - náuka o životných procesoch...

 • gastrológia

  - náuka o žalúdku a...

 • geobotanika

  - náuka o rastlinách a...

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji,...

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja...

 • geotermika

  - náuka o tepelných priestoroch...

 • gerontológia

  - náuka o starnutí a...

 • goniometria

  - náuka o funkciách uhlov,...

 • gradológia

  - náuka o gradáciach ...

 • heliogeofyzika

  - náuka o závislosti geofyzikálnych...

 • helmintológia

  - náuka o červoch...

 • hematológia

  - náuka o krvi a...

 • heraldika

  - náuka o erboch a...

 • heuristika

  - náuka o prameňoch vedy,...

 • hipológia

  - náuka o koňoch...

 • hydrobiológia

  - náuka o organizmoch žijúcich...

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach...

 • hydrogeológia

  - náuka o podzemných vodách...

 • hydrografia

  - náuka o vodstve, vodopis...

 • hydrológia

  - náuka o vodách, ich...

 • hydrometeorológia

  - náuka o atmosferických zrážkach...

 • imunológia

  - náuka o obranných reakciách...

 • insektológia

  - náuka o hmyze...

 • kalorimetria

  - náuka o meraní zmien...

 • karpobiológia

  - náuka o semenách a...

 • karyológia

  - náuka o štruktúre a...

 • klimatológia

  - náuka o podnebí a...

 • koleopterológia

  - náuka o chrobákoch...

 • kozmochémia

  - náuka o chemických procesoch...

 • kozmogónia

  - náuka o vzniku a...

 • kozmológia

  - náuka o vesmíre ako...

 • kryológia

  - náuka o ľadovcoch a...

 • laktologia

  - náuka o mlieku...

 • laryngológia

  - náuka o hrtane a...

 • lingvistika

  - jazykoveda, náuka o jazykoch...

 • logopédia

  - náuka o fyziológii a...

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi...

 • magnetostatika

  - náuka o vzájomných silových...

 • makrobiotika

  - náuka o zdravom živote...

 • makromolekulárna chémia

  - náuka o vzniku, vlastnostiach...

 • metafyzika

  - filozofická náuka o nadzmyslových...

 • metalurgia

  - hutníctvo; náuka o dobývaní...

 • metapsychológia

  - náuka o nadzmyslových, okultných...

 • meteorológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • metodika

  - náuka o zákonitostiach výučby;...

 • metodológia

  - náuka o všeobecných metódach...

 • montanistika

  - náuka o baníctve ...

 • morfológia

  - náuka o tvaroch a...

 • mykológia

  - náuka o hubách ...

 • myológia

  - náuka o svaloch ...

 • myrmekológia

  - náuka o mravcoch ...

 • mytológia

  - bájoslovie; náuka o starých...

 • nautika

  - náuka o správnom vedení...

 • nefrológia

  - náuka o obličkách a...

 • neurobiológia

  - náuka o nervovom systéme,...

 • neurofyziológia

  - náuka o nervovej činnosti,...

 • neurológia

  - náuka o nervoch a...

 • noetika

  - náuka o hodnote a...

 • nomológia

  - náuka o zákonoch javov...

 • nozológia

  - náuka o triedení chorôb...

 • ofiológia

  - náuka o hadoch...

 • olfaktológia

  - náuka o čuchu a...

 • onomaziológia

  - náuka o pomenovaní vecí,...

Naposledy hľadané výrazy: