Hľadaný výraz "lny" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 197 výsledkov (2 strán)

 • abnormný

  - abnormálny...

 • alod

  - feudálny slobodný statok bez...

 • analogon

  - analogický jav, predmet; ideálny...

 • analsex

  - análny sex, erotické a...

 • black hole

  - tzv. čierna diera, fyzikálny...

 • elitný

  - prvotriedny, výborný, špeciálny...

 • emšer

  - starší názov pre regionálny...

 • eureflexia

  - normálny stav reflexov...

 • exciton

  - elektricky neutrálny kvantový systém...

 • felácia

  - dráždenie penisu ústami, orálny...

 • futuristický

  - v súčasnosti nereálny, neuskutočniteľný,...

 • honorabilis

  - ctihodný, ceremoniálny titul vysokoškolského...

 • jazmín

  - orientálny okrasný ker s...

 • kaftan

  - dlhý, voľný orientálny plášť,...

 • korofília

  - sexuálny záujem mužov o...

 • medailón

  - oválny prívesok k náhrdelníku,...

 • megalit

  - monumentálny kamenný pamätník z...

 • mobilizmus

  - geotektonická hypotéza predpokladajúca horizontálny...

 • municipiálny

  - obecný, mestský, komunálny, týkajúci...

 • mutagén

  - chemický alebo fyzikálny faktor...

 • nacizmus

  - nacionálny socializmus; nemecký národný...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • orientalizmus

  - orientálny charakter, prvok, spôsob...

 • racionalita

  - rozumové chápanie, rozumový, racionálny...

 • šerbet

  - orientálny chladený nápoj z...

 • turmalín

  - hexagonálny nerast ...

 • vekslák

  - ilegálny zmenárnik, osoba protizánne...

 • abdominálny

  - brušný...

 • abysálny

  - žijúci vo veľkých hĺbkach...

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k...

 • adverbálny

  - závislý na slovese...

 • akcidentálny

  - náhodný, nepodstatný, vedľajší...

 • aktuálny

  - časový, súčasný, časovo naliehavý,...

 • amorálny

  - nemravný, mravne ľahostajný ...

 • amuzikálny

  - bez hudobného talentu, bez...

 • análny

  - konečníkový ...

 • animálny

  - zvierací, živočíšny; zmyselný, pudový ...

 • antibakteriálny

  - pôsobiaci proti baktériám ...

 • antimikrobiálny

  - pôsobiaci proti mikroorganizmom ...

 • archetypálny

  - pôvodný, spoločný symbolický vzor,...

 • asociálny

  - konajúci proti spoločenským záujmom,...

 • astrálny

  - hviezdny, v prenesenom zmysle...

 • atemporálny

  - bez časovej dimenzie, gnómický,...

 • atonálny

  - riadiaci sa pravidlami atonality,...

 • audiovizuálny

  - spájajúci počutie a videnie,...

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých...

 • bakteriálny

  - súvisiaci s baktériami, vyvolaný...

 • bazálny metabolizmus

  - základná látková premena v...

 • bilingválny

  - dvojjazyčný...

 • bizonálny

  - dvojpásmový...

 • brachiálny

  - spôsobený rukou; násilný, surový;...

 • centezimálny

  - stotinový...

 • centrálny

  - ústredný, nachádzajúci sa v...

 • centrifugálny

  - odstredivý...

 • centripetálny

  - dostredivý...

 • cerebrálny

  - mozgový...

 • cerebrospinálny

  - mozgovomiechový...

 • cervikálny

  - krčný...

 • cirkadiálny, cirkadiánny

  - v biológii denný...

 • cirkumanálny

  - nachádzajúci sa v okolí...

 • cirkumekvatoriálny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • decimálny

  - desatinný, desiatkový...

 • dentálny

  - zubný...

 • dermálny

  - kožný, pleťový...

 • dextrálny

  - pravostranný...

 • dorzálny

  - chrbtový, obrátený ku chrbtu,...

 • duálny

  - zdvojený...

 • duodecimálny

  - dvanástkový...

 • enterálny

  - črevný...

 • epochálny

  - významný, veľmi dôležitý, pamätihodný,...

 • exponenciálny

  - funkčná závislosť, keď premenná...

 • extramatrimoniálny

  - nemanželský, mimomanželský...

 • fatálny

  - osudový, osudný, neblahý, trápny...

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny...

 • figurálny

  - majúci podobu ľudskej alebo...

 • finálny

  - záverečný, konečný; účelný, účelový,...

 • fluviálny

  - riečny, vytvorený výmoľnou a...

 • fyzikálny

  - týkajúci sa fyziky...

 • globálny

  - celkový, súhrnný, súborný; všeobecný;...

 • horizontálny

  - vodorovný, rovnobežný...

 • infinitezimálny

  - nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s...

 • integrálny

  - celistvý, úplný, nedielny; podstatný;...

 • interkontinentálny

  - medzipevninový...

 • intermediálny

  - sprostredkujúci, tvoriaci medzičlánok, prepojenie...

 • interpersonálny

  - medziľudský...

 • intersticiálny

  - vsunutý, vmedzerený; medzitkanivový...

 • intestinálny

  - črevný...

 • intracerebrálny

  - nachádzajúci sa vo vnútri...

 • intraflorálny

  - uložený vnútri kvetu...

 • intrakraniálny

  - vnútrolebečný...

 • izotermálny

  - majúci teplotu od 5...

 • karpálny

  - zápästný...

 • kauzálny nexus

  - príčinná súvislosť...

 • kleistopetálny kvet

  - trvalo uzavretý kvet...

 • koaxiálny

  - súosý, združený okolo rovnakej...

 • kolaterálny

  - postranný, vedľajší...

 • kolosálny

  - obrovský, ohromný, obrovitý, veľkolepý,...

 • komunálny

  - patriaci obci, týkajúci sa...

 • kongeniálny

  - súrodý, duchom spriaznený, duševne...

 • kontralaterálny

  - ležiaci na opačnej strane...

 • kortikálny

  - týkajúci sa kôry, kôrový...

 • kostálny

  - rebrový...

 • koxálny

  - bedrový...

 • kvinkvenálny

  - päťročný, prebiehajúci/opakujúci sa v...

 • labiálny

  - perný, týkajúci sa pier...

 • laterálny

  - postranný, bočný...

 • letálny

  - smrtiaci, smrteľný, napr. smrteľná...

 • lokálny

  - miestny, obmedzený na určité...

 • longitudinálny

  - pozdĺžny, rovnobežný s osou;...

 • manuálny

  - ručný...

 • marciálny

  - vojenský, vojnový; mohutný, statný...

 • marginálny

  - okrajový, krajný, medzný...

 • materiálny

  - hmotný, vecný, telesný; hmotársky,...

 • maximálny

  - najvyšší, najväčší, krajný...

 • mediálny

  - stredný, stredový, tiahnuci ku...

 • mediastinálny

  - medzipľúcny...

 • medicinálny

  - liečivý, liečebný; zdravotný, zdravotnícky;...

 • mentálny

  - duševný, rozumový, myšlienkový...

 • mezotermálny organizmus

  - preferuje stredné teploty prostredia...

 • minimálny

  - krajne malý, najmenší, nepatrný...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: sbo, vmn, lko, soã, psf, skv, not, ech, zvt, ã ã as, anp, ese, rád, tra, tle