Hľadaný výraz "l" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 625 výsledkov (6 strán)

 • karcinostatikum

  - látka zastavujúca rozmnožovanie a...

 • katabolizmus

  - fáza látkovej premeny charakterizovaná...

 • katalyzátor

  - látka urýchľujúca chemickú reakciu...

 • kaustikum

  - látka spôsobujúca leptanie tkanív...

 • kinín

  - biologicky vysoko účinná látka...

 • klarifikácia

  - odstraňovanie znečisťujúcich látok z...

 • klinika

  - lôžkové zdravotnícke zariadenie, napr....

 • koagulans

  - látka podporujúca zrážanlivosť krvi...

 • koenzým

  - organická látka nebielkovinovej povahy...

 • kója

  - lodné lôžko; priečkami oddelená...

 • kolamín

  - bezfarebná organická látka používaná...

 • kolimácia

  - sústredenie lúčov do jedného...

 • koloid

  - látka rozptýlená vo forme...

 • kombatant

  - príslušník ozbrojených síl s...

 • kompozit

  - zložený materiál vytvorený umelým...

 • kompresia

  - tlak, stláčanie látok; zhusťovanie,...

 • komprimát

  - zlisovaná látka...

 • konzervácia

  - úprava látok a predmetov...

 • kortikosterón

  - steroidný hormón regulujúci látkovú...

 • kreatinín

  - produkt látkovej výmeny pri...

 • kyán

  - jednomocný radikál, zložka kyanidov...

 • kynór

  - podľa biblie harfa, lýra...

 • lakrimátor

  - slzotvorná látka...

 • lavábl

  - jemná látka z chemických...

 • lazurit

  - modrý kubický minerál, polodrahokam...

 • léga

  - ozdobný pruh látky...

 • lekcia

  - časť učebnej látky, učebná...

 • lipodystrofia

  - porucha látkovej premeny tukov...

 • lm

  - značka pre lúmen, jednotku...

 • magnetikum

  - látka ovplyvňujúca magnetické pole...

 • magnetizácia

  - proces prebiehajúci v látkach...

 • mainstream

  - hlavný prúd, smer, línia...

 • masa

  - hmota ako materiál, surovina;...

 • matéria

  - látka, hmota; surovina; predmet;...

 • materiál

  - hmota, surovina; látka, z...

 • melománia

  - prehnaná láska k hudbe...

 • meloschíza

  - vrodený rázštep líca...

 • metabolický cyklus

  - cyklus premeny látok v...

 • metabolizmus

  - látková premena v živých...

 • modifikátor

  - látka regulujúca priebeh polymerácie...

 • modulátor

  - funkčná jednotka prevádzajúca signál...

 • mol

  - jednotka pre látkové množstvo;...

 • moleskin

  - silná pevná bavlnená látka...

 • monomér

  - nízkomolekulárna látka, stavebný prvok...

 • monotropia

  - schopnosť látok vyskytovať sa...

 • mydriatikum

  - látka rozširujúca zrenicu ...

 • narkotikum

  - droga; látka vyvolávajúca narkózu;...

 • naturálie

  - prírodné látky; prirodzené veci...

 • neurohormón

  - látka bielkovinovej povahy vylučovaná...

 • neuroleptikum

  - látka pôsobiaca na psychózy...

 • nunatek

  - komplex skál vyčnievajúcich z...

 • nylon

  - polyamidové vlákno; látka z...

 • odorant

  - ostro páchnuca látka pridávaná...

 • oligochólia

  - znížené vylučovanie žlče...

 • onychia

  - zápal nechtového lôžka...

 • organolit

  - organická látka, napr. uhlie...

 • organotropizmus

  - schopnosť konkrétnej látky pôsobiť...

 • ostium

  - otvor do srdca článkonožcov...

 • paronychia

  - zápal nechtového lôžka...

 • permeancia

  - magnetická vodivosť látok...

 • piperazín

  - organická látka rozpúšťajúca kyselinu...

 • pižmo

  - vonná látka, výlučok z...

 • plast

  - materiál, ktorého podstatnou zložkou...

 • plastifikácia

  - zmäkčovanie tuhej látky na...

 • plisé

  - husté riasenie látky; trvalé,...

 • poikilotermia

  - závislosť látkovej výmeny živočíchov...

 • polutant

  - znečisťujúca látka...

 • polykarbonát

  - plastická látka...

 • polymér

  - polymerizáciou vytvorená makromolekulová látka...

 • polysacharid

  - makromolekulárna látka, organická zlúčenina...

 • polyuretán

  - plastická látka so širokým...

 • polyvakcína

  - kombinovaná očkovacia látka proti...

 • polyvinylacetát

  - plastická látka používaná pri...

 • ponk

  - remeselnícky pracovný stôl...

 • portiéra

  - ťažký látkový záves nad...

 • precipitácia

  - náhlivosť; zrážanie chemických látok;...

 • prekurzor

  - východisková látka, častica, z...

 • proglotída

  - článok tela pásomnice ...

 • prokaín

  - miestne anestetikum a látka...

 • provitamín

  - látka, ktorú živočíšne organizmy...

 • pyretikum

  - látka vyvolávajúca horúčku...

 • pyrogén

  - látka, ktorá po vstreknutí...

 • pyrolýza

  - tepelný rozklad látok...

 • pyrolyzát

  - produkt tepelného rozkladu látok...

 • pyrometamorfóza

  - premena látkovej štruktúry pôsobením...

 • ŕ la carte

  - podľa jedálneho lístka...

 • rádiológia

  - náuka o rádioaktívnych látkach...

 • reagencia, reagens, reagent

  - pomocná látka vyvolávajúca príslušnú...

 • reaktant

  - látka vznikajúca pri chemickej...

 • reduktáza

  - enzým vyvolávajúci redukciu látok...

 • refrakcia

  - lom svetelných lúčov pri...

 • rege, reggae

  - jamajský hudobný štýl, v...

 • reológia

  - štúdium chovania látok pri...

 • salamandra

  - mlok; elementál, duch ohňa...

 • santonín

  - derivát naftalénu, jedovatá látka...

 • saponát

  - syntetická látka na pranie...

 • sarong

  - látka nosená okolo bedier...

 • sedimentácia

  - usadzovanie pevných látok, hornín...

 • sepalum

  - kališný lístok v kvetoch...

 • silicifikácia

  - premena na kremíkovú látku...

 • škorpión

  - druh článkonožca s jedovatým...

 • sociolekt

  - jazyk alebo jazykový štýl...

 • solubilizácia

  - prevedenie látky do stavu...

 • solvatácia

  - obalenie častíc rozpustenej látky...

 • solvencium

  - látka rozpúšťajúca hlieny a...

 • sorbent

  - látka schopná viazať tuhé,...

 • spazmolytikum

  - látka, liek uvoľňujúci kŕče...

 • statika

  - náuka o rovnováhe síl...

 • status nascendi

  - stav látky schopnej reakcie...

 • sterkobilín

  - žlčové farbivo v čreve...

 • stigmasterol

  - kryštalická látka používaná na...

 • stoichein

  - krok, článok radu; základný...

 • straddle

  - valivý štýl v skoku...

 • tab

  - vystupujúca časť kartotékového lístka...

 • taille

  - postava, línia tela; časť...

 • tautoméria

  - zvláštny prípad izomérie; látky...

 • telemorfia

  - pôsobenie chemotropických látok na...

 • tepalum

  - kvetný lístok kvetov s...

 • terčík

  - látka vystavená toku častíc...

 • thanga

  - lámaistický nezarámovaný plátenný obraz...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: lav, skr, hk1, ccs, szb, lto nederland, ifi, it, sep, obaä, mgy, sbv, oed, ktg, šoka