Hľadaný výraz "ktor" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 145 výsledkov (2 strán)

 • adventista

  - člen kresťanského spoločenstva, ktoré...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • akciová spoločnosť

  - podnik, ktorého kapitál je...

 • alpid

  - tektonická jednotka, ktorá vzniklá...

 • amerikán

  - človek, ktorý odišiel za...

 • amfoterita

  - vlastnosť, ktorá umožňuje látke...

 • anatoxín

  - toxicity zbavený jed, ktorý...

 • anergia

  - časť energie, ktorú nie...

 • arcibiskupstvo

  - cirkevná provincia, ktorú riadi...

 • asignant

  - osoba, ktorá vystavuje platobnú...

 • asignatár

  - osoba, ktorú asignant splnomocnil...

 • astrofyzika

  - časť astronómie, ktorá skúma...

 • astromedicína

  - disciplína aplikovanej astrológie, ktorá...

 • astropsychológia

  - disciplína aplikovanej astrológie, ktorá...

 • automasáž

  - masáž, ktorú si človek...

 • bajonet

  - bodák, ktorý sa nasadzuje...

 • balistická krivka

  - skutočná dráha strely, ktorú...

 • biohelmint

  - cudzopasný červ, ktorého vývoj...

 • bódhisattva

  - bytosť, ktorá už dosiahla...

 • bohém

  - človek, ktorý užíva život...

 • bubble-gum

  - žuvačka, ktorú možno nafúknuť...

 • cesionár

  - osoba, ktorá prevzala pohľadávku...

 • chameleón

  - hmyzožravý plaz, ktorý sa...

 • chinínovník

  - juhoamerický tropický strom, ktorého...

 • cholekarciferol

  - vitamín D, ktorý hrá...

 • cicit

  - kocka, ktorú si Židia...

 • derivans

  - lieky, ktoré silným dráždením...

 • derivátor

  - počítačový prvok, ktorý derivuje...

 • diskovník

  - lišajník rodu Physcia, ktorý...

 • drúz

  - príslušník šíitskej sekty, ktorá...

 • duroplast

  - plast, ktorý sa dokáže...

 • elektrónvolt

  - jednotka energie, ktorú získa...

 • enkaustika

  - maliarska technika, ktorá používa...

 • epizootológia

  - vedný odbor, ktorý sa...

 • esperanto

  - umelý medzinárodný jazyk, ktorého...

 • exergia

  - časť energie, ktorú možno...

 • fág

  - vírus, ktorého hostiteľom je...

 • finitívum

  - sloveso, ktoré označuje koniec...

 • flop

  - novinka, ktorá sa neujala;...

 • fotoblast

  - časť stonky rastliny, ktorá...

 • Gambrinus

  - flanderský kráľ, ktorý údajne...

 • genofor

  - bunková štruktúra, ktorá je...

 • geofyt

  - typ rastlín, ktorých obnovovacie...

 • glukagón

  - hormón podžalúdkovej žľazy, ktorý...

 • Goliáš

  - biblický obor, ktorého ľstou...

 • gordický uzol

  - spletitá, zložitá vec, ktorú...

 • groggy

  - stav úplnej vyčerpanosti, ktorý...

 • hadž

  - púť do Mekky, ktorú...

 • hapaxantná rastlina

  - rastlina, ktorá kvitne iba...

 • hermafrodit

  - obojpohlavný jedinec, ktorý má...

 • heterochromozóm

  - pohlavný chromozóm, ktorý určuje...

 • histológia

  - oblasť medicíny, ktorá sa...

 • hyfa

  - hubové vlákno, z ktorého...

 • hyperbola

  - geometrické miesto bodov, ktorých...

 • idealizmus

  - smer myslenia, podľa ktorého...

 • idiopatia

  - choroba, ktorá nie je...

 • ilúvium

  - pôda, ktorá sa nachádza...

 • imunobiológia

  - časť biológie, ktorá sa...

 • inkubácia

  - čas, ktorý uplynie medzi...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • intenzita elektrického prúdu

  - množstvo elektrického prúdu, ktoré...

 • intuitivizmus

  - filozofický smer, podľa ktorého...

 • iron man

  - železný muž, športovec, ktorý...

 • izotypia

  - vlastnosť látok, ktoré vytvárajú...

 • kapacita pľúc

  - maximálne množstvo vzduchu, ktoré...

 • kardiochirurgia

  - odbor chirurgie, ktorý sa...

 • karotén

  - organické rastlinné farbivo, ktoré...

 • kat

  - vždyzelený tropický ker, ktorého...

 • kávovník

  - tropický strom, ktorého plody...

 • kemalizmus

  - hnutie, ktoré vzniklo v...

 • klon

  - potomstvo, ktoré vzniklo nepohlavným...

 • komplementár

  - spoločník komanditnej spoločnosti, ktorý...

 • konkludentný čin

  - z ktorého možno usudzovať...

 • kontrahent

  - zmluvná strana; osoba, ktorá...

 • kopainovník

  - tropický ker, z ktorého...

 • kóta

  - číslo, ktoré udáva výšku...

 • kvartil

  - tri hodnoty znaku, ktoré...

 • lakunosus

  - oblaky, v ktorých sú...

 • lápis

  - kameň; leptavý kamienok, ktorým...

 • laryngofón

  - hrdelný mikrofón, do ktorého...

 • laterála

  - boková spoluhláska, ktorá sa...

 • lituanistika

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • magnézium

  - horčík, lesklý kov, ktorý...

 • masoréti

  - židovskí učenci, ktorí doplnili...

 • matematika

  - veda, ktorá sa zaoberá...

 • megalocyt

  - veľká červená krvinka, ktorá...

 • mezenchým

  - zárodočné tkanivo, z ktorého...

 • mikádo

  - titul japonských cisárov, ktorý...

 • mikropočítač

  - číslicový počítač, ktorého základná...

 • moldavit

  - tektit, ktorý sa vyskytuje...

 • mufti

  - najvyšší moslimský duchovný, ktorý...

 • mutant

  - jedinec, ktorý vznikol náhodnou...

 • mycetofág

  - organizmus, ktorý sa živí...

 • naftén

  - nasýtený uhľovodík, ktorý sa...

 • naivné umenie

  - laické, neškolené umenie, ktoré...

 • nekrofília

  - sexuálna deviácia, ktorá sa...

 • operand

  - prvok, s ktorým sa...

 • ortopédia

  - odbor lekárstva, ktorý sa...

 • otolaryngológia

  - odbor, ktorý sa zaoberá...

 • ovoid

  - rotačné teleso, ktorého poludník...

 • pantofág

  - živočích, ktorý sa živí...

 • parodontológia

  - súčasť stomatológie, ktorá sa...

 • patrológia

  - odbor teológie, ktorý sa...

 • pederast

  - človek, ktorý sa dopúšťa...

 • peptáza

  - enzým, ktorý štiepi bielkoviny...

 • peptid

  - produkt štiepenia bielkovín, ktoré...

 • plantýn

  - druh banánovníka, ktorého plody...

 • plast

  - materiál, ktorého podstatnou zložkou...

 • polymyxín

  - druh antibiotika, ktorý sa...

 • precedens

  - prípad, ktorý sa stal...

 • prekarcinóm

  - chorobná zmena tkaniva, ktorá...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • procesor

  - zariadenie počítača, ktoré vykonáva...

 • promotor

  - vysokoškolský funkcionár, ktorý riadi...

 • provitamín

  - látka, ktorú živočíšne organizmy...

 • psychogénia

  - psychická porucha, ktorú vyvolávajú...

 • psychopédia

  - odbor špeciálnej pedagogiky, ktorý...

 • pyridoxín

  - vitamín B6, ktorý sa...

 • pyrogén

  - látka, ktorá po vstreknutí...

 • quotidiana

  - malarická horúčka, ktorá sa...

Naposledy hľadané výrazy: