Hľadaný výraz "kon" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 154 výsledkov (2 strán)

 • akrodýnia

  - bolesť končatín...

 • akromikria

  - skrátenie končatín...

 • akt

  - čin, jednanie, výkon; úradný...

 • architektonika

  - umelecké znázornenie konštrukcie stavby;...

 • čikóš

  - pastier koní na maďarskej...

 • desktop

  - stolová doska; konštrukcia zariadenia...

 • ekvidistantný

  - zachovávajúci konštantnú vzdialenosť...

 • extra legem

  - mimo zákon...

 • hipický

  - týkajúci sa koní alebo...

 • hobby

  - vášeň, záľuba, koníček...

 • jurisdikcia

  - výkon súdnej právomoci; nachádzanie...

 • konzola

  - nosník, podstavec, konštrukcia vystupujúca...

 • law and order

  - zákon a poriadok...

 • lex

  - zákon; v starovekom Ríme...

 • membrum

  - končatina, úd...

 • monoplégia

  - ochrnutie jednej končatiny ...

 • monopódia

  - nevyvinutie jednej dolnej končatiny...

 • paraparéza

  - čiastočné ochrnutie dolných končatín...

 • pasia

  - vášeň, nadšenie, záľuba, koníček...

 • pedipalpy

  - druhý pár príušných končatín,...

 • permeabilita

  - priestupnosť, priepustnosť; priechodnosť; konštanta...

 • pony

  - druh malých vytrvalých koníkov...

 • prefabrikácia

  - výroba konštrukčných častí stavieb...

 • prestácia

  - výkon; dávka; plnenie ...

 • pronácia

  - otočenie hornej končatiny dlaňou...

 • reflektivita

  - konštantný činiteľ odrazu hrubšej...

 • rekord

  - uznaný najvyšší výkon; najlepší...

 • Rydbergova konštanta

  - univerzálna konštanta vyjadrujúca základný...

 • šambriéra

  - dlhý bič cvičiteľa koní...

 • serpentína

  - ostrá niekoľkonásobná zákruta cesty,...

 • koncedovať

  - robiť ústupky, ustupovať; dovoliť,...

 • koncentrácia

  - sústredenie, stiahnutie, zloženie; sústredenie...

 • koncentračný tábor

  - tábor na izoláciu a...

 • koncentrátor dát

  - vo výpočtovej technike združovacie...

 • koncentrovať

  - zahustiť, zhustiť roztok...

 • koncept

  - prvý návrh diela alebo...

 • koncert

  - verejná hudobná produkcia, viacvetná...

 • koncha

  - ulita, lastúra, mušľa; skostnatená...

 • koncil

  - poradné zhromaždenie; v katolíckej...

 • konciliácia

  - zmierčie konanie; zmier, povoľnosť,...

 • konciliarizmus

  - v katolíckej cirkvi hnutie...

 • koncipient

  - nižší správny úradník, pomocník...

 • koncízny

  - stručný, krátky, výstižný, zhustený...

 • kondenzácia

  - zhusťovanie, zrážanie, skvapalňovanie pár;...

 • kondenzátor

  - výmenník tepla chladiaceho zariadenia;...

 • kondenzovať

  - skvapaľňovať...

 • kondiciogram

  - výhľadový kalendár duševného a...

 • kondicionalizmus

  - názor o krajnej relatívnosti...

 • kondicionér

  - upravovač, prostriedok alebo prísada...

 • kondolencia

  - prejavenie sústrasti...

 • kondomínium

  - spoluvláda, spoločné držanie nejakého...

 • kondotiér

  - v stredovekom Taliansku veliteľ...

 • kondukt

  - sprievod pri smútočných príležitostiach,...

 • konduktomer

  - prístroj na meranie elektrickej...

 • kondyl

  - kĺbový hrboľček, výbežok...

 • konektor

  - spojovacia súčiastka, spoločný názov...

 • konfabulácia

  - rozprávanie výmyslov, chorobná obrazotvornosť...

 • konfekcia

  - hromadná výroba odevov normálnych...

 • konfesia

  - vyznanie, viera, presvedčenie, spravidla...

 • konfidencia

  - dôvera, dôvernosť; dôverné oznámenie;...

 • konfigurácia

  - usporiadanie, zoskupenie, útvar; deformácia...

 • konfínium

  - hranica, hraničný kameň alebo...

 • konfiškácia

  - zabavenie majetku; zhabanie celého...

 • konflikt

  - prudší spor, zrážka; rozkol,...

 • konformácia

  - usporiadanie atómov v molekule,...

 • konformizmus

  - prispôsobivosť, najmä názorová a...

 • konfrontácia

  - porovnávanie, postavenie tvárou v...

 • konfutácia

  - vyvracanie názorov, hľadísk, odmietanie...

 • konfúzny

  - zmätený, neusporiadaný...

 • kongeliturbácia

  - v geológii výraz označujúci...

 • kongeniálny

  - súrodý, duchom spriaznený, duševne...

 • kongescia

  - prekrvenie orgánu...

 • konglutinácia

  - zhlukovanie červených krviniek...

 • kongregacionalizmus

  - organizovanie jednotlivých zborov ako...

 • kongrua

  - štátom poskytovaný príjem duchovných,...

 • kónický

  - kužeľovitý...

 • konifera

  - ihličnatá rastlina, strom alebo...

 • koniotómia

  - rozrezanie priedušnice pri dusení...

 • konjugácia

  - časovanie slovies; spojenie, splynutie...

 • konjunktív

  - slovesný spôsob vyjadrujúci prianie,...

 • konjunktivitída

  - zápal očných spojiviek...

 • konjurácia

  - spiknutie, sprisahanie...

 • konkláve

  - prísne uzavreté miesto pre...

 • konkludentný čin

  - z ktorého možno usudzovať...

 • konkordácia

  - súhlas, zhoda; abecedný zoznam...

 • konkrécia

  - zarastanie tkaniva; tvorba kameňov...

 • konkretizácia

  - zvecnenie, upresnenie, znázornenie, uskutočnenie...

 • konkrétum

  - skutočná, zmyslami vnímateľná skutočnosť;...

 • konkurencia

  - súbeh, súťaž, súperenie, prejav...

 • konosement

  - prevoditeľný doklad o prevzatí...

 • konsangvinita

  - pokrvná príbuznosť...

 • konšel

  - radný, člen mestskej alebo...

 • konsignácia

  - súpis, zoznam, odoslanie, zloženie,...

 • konškolák

  - zastaralý výraz označujúci spolužiaka...

 • konsolidácia

  - upevnenie, ustálenie; zaistenie, zmenšovanie...

 • konsonant

  - spoluhláska...

 • konšpirácia

  - sprisahanie, ilegálna činnosť; komplot,...

 • konštantný

  - stály, nemenný, trvalý...

 • konštelácia

  - postavenie; súbeh, stav okolností,...

 • konstipácia

  - zápcha...

 • konštitucionalistika

  - veda o ústavnom práve...

 • konstrikcia

  - zúženie, zovretie, utiahnutie, podviazanie...

 • konštrukcia

  - zostavenie, zhotovenie, zostrojenie; spôsob...

 • konštruktívny

  - tvorivý, činorodý, aktívny...

 • kontagiózny

  - nákazlivý...

 • kontajnment

  - kontrola, obmedzenie, sebaovládanie, ochranný...

 • kontaktný

  - dotykový, priamo sa dotýkajúci,...

 • kontaminovať

  - infikovať, nakaziť niekoho infekčnou...

 • kontemplácia

  - rozjímanie; premietanie, uvažovanie...

 • kontiguita

  - styčnosť; dotyk vecí v...

 • kontingent

  - vopred stanovený počet, dávka;...

 • kontinuálne

  - nepretržite, priebežne, stále, súvisle...

 • kontinuita

  - spojitosť, súvislosť, nepretržitosť, trvanie,...

 • konto

  - účet...

 • kontra

  - proti; tón o tri...

 • kontrabas

  - strunový sláčikový hudobný nástroj,...

 • kontrahent

  - zmluvná strana; osoba, ktorá...

 • kontraindikácia

  - príčiny vylučujúce použitie určitej...

 • kontrakt

  - zmluva, dohoda, dohovor...

 • kontraktilita

  - sťahovateľnosť, zmrštiteľnosť...

Naposledy hľadané výrazy: