Hľadaný výraz "in�� �� �� �� ��" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 75 výsledkov (1 strana)

 • absorbent

  - látka objemovo pohlcujúca iné...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • agresivita

  - útočnosť, tendencia napádať iných,...

 • akt

  - čin, jednanie, výkon; úradný...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • alternatívny

  - zástupný, iný, náhradný, s...

 • antitéza

  - protiklad, výrok popierajúci iný...

 • brainstorming

  - okamžitý nápad, náhla inšpirácia;...

 • concerto grosso

  - druh barokovej inštrumentálnej skladby,...

 • devíza

  - zmenkový, šekový alebo iný...

 • diafragma

  - iný názov pesaru, ochranného...

 • dolus

  - úmysel spáchať trestný čin...

 • dualita

  - v matematike okrem iného...

 • encián

  - iný názov horca, horská...

 • engineering

  - poskytovanie inžinierskych služieb...

 • environmentalistika

  - iný názov pre ekológiu,...

 • et cetera

  - a iné, a tak...

 • etiológia

  - náuka o príčinách javov,...

 • expres

  - súrna listová alebo iná...

 • fakt

  - udalosť, skutočnosť, čin, skutok...

 • frankatúra

  - výplatné, známky a iné...

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • kasta

  - prísne uzavretá, iným neprístupná...

 • kulpózny delikt

  - trestný čin spáchaný z...

 • laboretizum

  - ekonomická teória inšpirovaná taylorizmom...

 • legovanie

  - pridávanie iného kovu do...

 • matchball

  - v tenise a iných...

 • multiplikátor

  - zariadenie zvyšujúce účinnosť iného...

 • omisia

  - opomenutie, vynechanie; trestný čin...

 • peridot

  - iný názov olivínu...

 • prelát

  - biskup alebo iný cirkevný...

 • pupa

  - iný názov pre kuklu,...

 • pyré

  - zemiaková, ryžová alebo iná...

 • sonáta

  - komorná viacvetová inštrumentálna skladba...

 • sudatórium

  - parný kúpeľ alebo iné...

 • superintendant

  - vedúci, kontrolór, inšpektor, dozorca,...

 • symbiont

  - organizmus žijúci s iným...

 • teopneustia

  - inšpirácia „od boha“, božie...

 • check-in, čekin

  - odbavenie cestujúceho pred odletom...

 • contradictio in adjecto

  - rozpor s prívlastkom; záporná...

 • džin

  - duch...

 • in

  - skratka pre inch...

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne...

 • in concreto

  - v danom, konkrétnom prípade;...

 • in contrario

  - naopak, v opačnom prípade...

 • in corpore

  - hromadne, spoločne...

 • in eventum

  - v určitom prípade, prípadne;...

 • in favorem

  - v prospech, k dobru...

 • in genere

  - všeobecne, vôbec...

 • in infinitum

  - do nekonečna, nekonečne...

 • in margine

  - na okraji, mimochodom...

 • in memoriam

  - na pamiatku; posmrtne, ako...

 • in natura

  - v prirodzenej podobe; skutočne;...

 • in originali

  - v pôvodnej podobe, v...

 • in persona

  - osobne, vo vlastnej osobe...

 • in puncto

  - v tomto bode; pokiaľ...

 • in spe

  - v nádeji; budúci, nadchádzajúci...

 • in status quo

  - v terajšom stave...

 • in vino veritas

  - vo víne je pravda...

 • in vivo

  - za živa, v živom...

 • inšpektor

  - úradný dozorca, kontrolór...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v...

 • inštitúcia

  - zariadenie, ústav, orgán...

 • inštitút

  - ústav, vedecké alebo školské...

 • inštrukcia

  - poučenie, návod, pokyn; predpis,...

 • inštruktívny

  - názorný, poučný...

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie...

 • inštrumentalista

  - hráč na hudobný nástroj...

 • inštruovať

  - dávať návod, poučovať, prikazovať...

 • konkludentný čin

  - z ktorého možno usudzovať...

 • made in

  - “vyrobené v” označenie krajiny...

 • ne vis in idem

  - nie dvakrát o tom...

 • periculum in mora

  - nebezpečenstvo z omeškania...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: upa, ��are, cão, sve, pal, okk, kmi, pnp, fkp, vot, rez, oto, vcp, efpa, cep