Hľadaný výraz "he" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 103 výsledkov (1 strana)

 • aeromechanika

  - náuka o rovnováhe a...

 • apocentrum

  - bod na dráhe kozmického...

 • kalo

  - prirodzený úbytok na váhe...

 • pericentrum

  - bod na dráhe kozmického...

 • statika

  - náuka o rovnováhe síl...

 • hebreistika

  - štúdium jazyka, histórie a...

 • hedonizmus

  - poňatie slasti ako najvyššej...

 • hegelovstvo

  - filozofický systém G. W....

 • hegemónia

  - vedúce postavenie, vedúca úloha;...

 • hejk

  - treskovitá morská ryba...

 • hektár

  - jednotka plošného obsahu rovná...

 • hektografia

  - rozmnožovacia technika pre menší...

 • hektopascal

  - jednotka tlaku, značka hPa...

 • helénsky

  - grécky...

 • heliant

  - slnečnica...

 • helikoid

  - skrutková plocha, ktorej vytvárajúcou...

 • heling

  - mierne sklonená plocha v...

 • heliofilný

  - svetlomilný, slnkomilný...

 • heliofóbny

  - tieňomilný, sciofilný...

 • heliogeofyzika

  - náuka o závislosti geofyzikálnych...

 • heliografia

  - popis Slnka; prvé pokusy...

 • heliolatria

  - uctievanie Slnka...

 • heliosféra

  - vrstva zemskej ionosféry...

 • heliotaxia

  - pohyb rastlín spôsobený slnečným...

 • helioterapia

  - liečba slnečnými lúčmi...

 • heliotropizmus

  - schopnosť rastlín orientovať sa...

 • heliport

  - letisko pre vrtuľníky...

 • helkom

  - vred...

 • helma

  - ochrana hlavy, prilba...

 • helmintológia

  - náuka o červoch...

 • helmintóza

  - ochorenie živočíchov vyvolané cudzopasnými...

 • helofyt

  - bažinatá rastlina zakorenená v...

 • helvet

  - reformovaný evanjelik, kalvinista...

 • hemaglutinácia

  - zhluk červených krviniek...

 • hemangióm

  - nezhubný nádor z krvných...

 • hemateméza

  - zvracanie krvi pri chorobách...

 • hematofág

  - hmyz sajúci krv, parazit...

 • hematokrit

  - krvná sedimentácia, pomer červených...

 • hematológia

  - náuka o krvi a...

 • hematopoéza

  - krvotvorba, tvorba červených krviniek...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • hemerofilný

  - sprevádzajúci človeka, vyskytujúci sa...

 • hemialgia

  - bolestivý záchvat v polovici...

 • hemiatrofia

  - úbytok tkanív v jednej...

 • hemifáza

  - stupeň procesu vzniku hnedého...

 • hemín

  - zložka krvného farbiva s...

 • hemiparéza

  - čiastočné ochrnutie jednej polovice...

 • hemisféra

  - polovica zemegule, pologuľa; polovica...

 • hemoblastóza

  - nádorové bujnenie krvotvorného tkaniva...

 • hemochróm

  - krvné farbivo...

 • hemodynamika

  - štúdium vplyvu fyzikálnych vlastností...

 • hemoglobín

  - červené krvné farbivo prenášajúce...

 • hemogram

  - krvný obraz...

 • hemolymfa

  - krvná tekutina v tele...

 • hemolyzín

  - protilátka rozpúšťajúca červené krvinky...

 • hemoptoe

  - vykašliavanie krvi z pľúc...

 • hemostatický

  - zastavujúci krvácanie...

 • hemotoxín

  - krvný jed spôsobujúci rozklad...

 • henleinovci

  - príslušníci fašistického hnutia nemeckej...

 • henryovka

  - ručná jednohlavňová streľná zbraň...

 • hepatický

  - pečeňový...

 • hepatitída

  - zápal pečene...

 • hepatolit

  - žlčníkový kameň...

 • hepodermis

  - vrstva buniek bezprostredne pod...

 • heptalín

  - chemická látka používaná ako...

 • heraldika

  - náuka o erboch a...

 • herbár

  - bylinkár, zbierka sušených rastlín...

 • herbivor

  - bylinožravec...

 • heredita

  - dedičnosť, napr. choroby...

 • heréza

  - kacírstvo, hlásanie bludov z...

 • herkules

  - druh veľkého chrobáka...

 • hermafrodit

  - obojpohlavný jedinec, ktorý má...

 • hermelín

  - kožušina z hranostaja; mäkký...

 • hermetický

  - dokonale uzavretý, vzduchotesný; oddeľujúci;...

 • hermovka

  - busta prechádzajúca do hranolového...

 • hernis

  - vakovité vychlípenie pobrušnice, kýla,...

 • heroín

  - ópiový alkaloid, diacetylénový morfín;...

 • herold

  - stredoveký dvorný a šľachtický...

 • herostratizmus

  - porucha konania charakteristická chorobnou...

 • herpetofauna

  - plazy žijúce na konkrétnom...

 • hertz

  - fyzikálna jednotka frekvencie, značka...

 • heterochromozóm

  - pohlavný chromozóm, ktorý určuje...

 • heterofág

  - živočích živiaci sa rôznorodou...

 • heterofória

  - porucha rovnováhy očných svalov,...

 • heterogamia

  - cudzoprašnosť...

 • heterogenita

  - rôznorodosť, heterogénnosť...

 • heterogónia

  - rôznorodosť, striedanie rôznych spôsobov...

 • heterokinéza

  - nepriame bunkové delenie sprevádzané...

 • heterolália

  - chorobná neusporiadanosť rečového prejavu,...

 • heterolýza

  - heterolytická reakcia, štiepenie kovalentnej...

 • heteromorfný

  - rôznotvárny, mnohotvárny...

 • heteronómny

  - predkladaný autoritou, nadriadeným; podmienený...

 • heterosexualita

  - pohlavná náklonnosť k opačnému...

 • heterosugescia

  - ovplyvňovanie citov, postojov a...

 • heterotropia

  - viditeľné škúlenie, strabizmus...

 • heterozygot

  - organizmus s nerovnakými alelami...

 • heuristika

  - náuka o prameňoch vedy,...

 • hever

  - prenosné zdvíhadlo, zdvihák...

 • hexadekán

  - uhľovodík s acyklickým reťazcom...

 • hexagón

  - šesťuholník...

 • hexameron

  - dielo šiestich dní; kniha...

 • hexán

  - nasýtený uhľovodík so šiestimi...

 • hexogén

  - cyklonit, druh výbušniny slabikách...