Hľadaný výraz "gé" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 133 výsledkov (2 strán)

 • gándhizmus

  - učenie Mahátmu Gándhího o...

 • genóm

  - génový obsah chromozómov bunkového...

 • hegelovstvo

  - filozofický systém G. W....

 • plazmagén

  - gén uložený v cytoplazme...

 • prosektor

  - patológ vykonávajúci pitvy; primár...

 • tamponáda

  - upchatie rany gázou, aby...

 • gejša

  - tanečnica, speváčka a spoločníčka...

 • gekon

  - drobný jašter pralesov a...

 • gelivácia

  - proces rozpadu hornín v...

 • gemácia

  - pučanie, rozvíjanie púčikov; nepohlavné...

 • gemelilógia

  - genetické štúdium dvojčiat ...

 • gemináta

  - zdvojená spoluhláska alebo písmeno...

 • Gemini

  - v horoskope: Blíženci ...

 • gemoglyptika

  - rytie kameňov, drahokamov; umenie...

 • gén

  - základná jednotka dedičnosti určujúca...

 • genealógia

  - rodokmeň, rodopis; veda skúmajúca...

 • generácia počítačov

  - klasifikácia počítačov založená najmä...

 • generálie

  - všeobecné údaje; všeobecné údaje...

 • generalita

  - zbor generálov ...

 • generálka

  - hlavná skúška napr. v...

 • generatívna bunka

  - pohlavná bunka ...

 • generatívny

  - pohlavný, rozmnožovací; súvisiaci s...

 • generel

  - ucelený, kompaktný projekt, súhrn...

 • generiká

  - lacnejšie lieky dosahujúce rovnaké...

 • generozita, generóznosť

  - veľkomyselnosť, veľkorysosť ...

 • genetický

  - vývojový, počiatočný; pôvodový ...

 • genéza

  - druhá časť zložených slov...

 • Genezis, Genesis

  - v Starom zákone tzv....

 • genitál

  - pohlavný orgán ...

 • genitív

  - druhý pád ...

 • genius loci

  - v starovekom Ríme ochranný...

 • genocída

  - hromadné vyvražďovanie obyvateľstva; zločin...

 • genofor

  - bunková štruktúra, ktorá je...

 • gensal

  - dlažba zhotovená z betónom...

 • gentilný

  - prvotnopospolný ...

 • gentry, džentri

  - anglická nižšia vidiecka šľachta...

 • geo-

  - prvá časť zložených slov...

 • geobotanika

  - náuka o rastlinách a...

 • geocentrizmus

  - predstava o nehybnej Zemi...

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a...

 • geodepresia

  - pôvodný tektonický pokles zemskej...

 • geodynamika

  - štúdium pohybov Zeme vplyvom...

 • geofágia

  - duševná porucha prejavujúca sa...

 • geofáza

  - úsek dlhodobých geochemických vrstiev...

 • geofyt

  - typ rastlín, ktorých obnovovacie...

 • geografia

  - zemepis ...

 • geoid

  - idealizovaný tvar Zeme, približne...

 • geokoróna

  - časť plynného obalu Zeme...

 • geológia

  - náuka o vzniku, vývoji,...

 • geomantia

  - mystické veštenie z náhodile...

 • geometer

  - zememerač ...

 • geometria deskriptívna

  - zaoberá sa premietaním priestorových...

 • geomorfológia

  - náuka o zákonitostiach vývoja...

 • geopolitika

  - snaha vysvetľovať pomery v...

 • geopsychológia

  - skúma psychické vlastnosti ľudí...

 • georgína

  - záhradná rastlina, dália ...

 • geostacionárny

  - nemenný vzhľadom na Zem,...

 • geosynklinála

  - rozsiahla korytovitá priehlbina v...

 • geotektonika

  - stavba zemskej kôry; veda...

 • geotermika

  - náuka o tepelných priestoroch...

 • geotropizmus

  - rastové pohyby rastlín spôsobené...

 • gepard

  - mačkovitá šelma ...

 • geriater

  - odborník v geriatrii ...

 • gerilla, guerilla, gerila

  - nepravidelná menšia, najčastejšie partizánska...

 • germánium

  - kovový prvok, značka Ge...

 • germicíd

  - prípravok na ničenie baktérií...

 • géromé

  - mäkký syr vyrábaný v...

 • gerontofília

  - pohlavný záujem o staršie...

 • gerontológia

  - náuka o starnutí a...

 • gerundívum

  - prídavné meno slovesné s...

 • gestácia

  - tehotenstvo u žien, brezivosť,...

 • gestaltizmus

  - celostný prístup k osobnosti,...

 • gestikulácia

  - posunky, pohyby paží pri...

 • gestor

  - úrad alebo podnik poverený...

 • agrológ

  - odborník v agrológii...

 • akarológ

  - odborník v akarológii, znalec...

 • anestéziológ

  - lekár starajúci sa o...

 • antropofág

  - ľudožrút, človek konzumujúci ľudské...

 • auslág

  - z nemčiny pochádzajúci hovorový...

 • balneológ

  - odborník v balneológii...

 • demagóg

  - vodca ľudu v antickom...

 • dialóg

  - rozhovor dvoch ľudí; súvislá...

 • dietológ

  - odborník v dietológii...

 • ekológ

  - odborník v ekológii...

 • epilóg

  - záver, dohra, doslov...

 • ezofág

  - pažerák...

 • fág

  - vírus, ktorého hostiteľom je...

 • gáč

  - zmes uhľovodíkov a oleja,...

 • gáfrovník

  - silne rozvetvený vždyzelený strom...

 • gáza

  - riedka priesvitná tkanina; obväzový...

 • gój, gójim

  - hebrejské a často hanlivé...

 • gynekológ

  - odborník v gynekológii, ženský...

 • hematofág

  - hmyz sajúci krv, parazit...

 • heterofág

  - živočích živiaci sa rôznorodou...

 • homológ

  - člen skupiny zlúčenín rovnakého...

 • ichtyofág

  - živočích živiaci sa rybami...

 • keratofág

  - živočích živiaci sa rohovinou,...

 • koprofág

  - organizmus živiaci sa výkalmi...

 • maláriológ

  - odborník v maláriológii...

 • mineralóg

  - odborník v mineralógii...

 • monofág

  - živočích živiaci sa jedným...

 • monológ

  - samovrava; dlhší prejav jedného...

 • mycetofág

  - organizmus, ktorý sa živí...

 • mykológ

  - znalec húb, odborník v...

 • myrmekológ

  - znalec života mravcov, odborník...

 • nekrológ

  - prejav o zosnulom hodnotiaci...

 • neonatológ

  - detský lekár zaoberajúci sa...

 • oceánológ

  - odborník v oceánológii...

 • oftalmológ

  - odborník v oftalmológii, očný...

 • otorinolaryngológ

  - odborník na ušné, nosné...

 • paleobiológ

  - znalec paleobiológie...

 • paleontológ

  - znalec vyhynutých rastlín a...

 • paleozoológ

  - znalec vyhynutých živočíchov, odborník...

 • pantofág

  - živočích, ktorý sa živí...

 • pigmentofág

  - fagocytická bunka likvidujúca pigment...

 • pneumológ

  - odborník v pneumológii...

 • polyfág

  - živočích živiaci sa rôznorodou...

 • prológ

  - úvod, predhovor; úvodná časť...