Hľadaný výraz "d d" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 189 výsledkov (2 strán)

 • á jour

  - nemeškať, k určitému dátumu,...

 • a potiori

  - poradie podľa dôležitosti...

 • adynamia

  - zoslabenie životne dôležitých orgánov...

 • akuzatív

  - štvrtý pád skloňovania, nepriamy...

 • akvalung

  - potápačský dýchací prístroj na...

 • analeptikum

  - látka povzbudzujúca činnosť dýchacieho...

 • antedatovať

  - opatriť skorším dátumom, napr....

 • apanáž

  - dôchodok členov panovníckych alebo...

 • argumentácia

  - dokazovanie, uvádzanie dôkazov, súhrn...

 • asfyxia

  - nedostatočné dýchanie, dusenie sa ...

 • astma

  - záduch, dýchavičnosť ...

 • baladik

  - autor balád...

 • batch

  - vo výpočtovej technike dávka,...

 • báťuška

  - v ruskom prostredí dôverné...

 • beebop

  - džezový štýl s nepravidelným...

 • beg, bej

  - titul vysokého dôstojníka v...

 • bifokálne okuliare

  - s dvomi ohniskovými dĺžkami,...

 • bioštatistika

  - využívanie štatistických metód pri...

 • biotit

  - minerál zo skupiny sľúd...

 • bop

  - džezový štýl s nepravidelným...

 • bozón

  - vo fyzike každá častica...

 • bradypnoa

  - chorobné spomalené dýchanie...

 • casus

  - prípad, dôvod...

 • causa

  - dôvod, príčina; právny proces,...

 • cholekarciferol

  - vitamín D, ktorý hrá...

 • chorioretinitída

  - zápal dúhovky a sietnice...

 • datív

  - tretí pád skloňovania...

 • dátum

  - časový údaj, označenie dňa...

 • dimenzovať

  - dávať niečomu rozmery, určovať...

 • diner

  - hlavné jedlo dňa, v...

 • distingvovaný

  - dôstojne a jemne sa...

 • dona, donna

  - urodzená pani, dáma...

 • dozimeter

  - dávkomer, prístroj na meranie...

 • dvojfázový prúd

  - striedavý prúd...

 • dynamo

  - generátor produkujúci jednosmerný prúd...

 • eméza

  - dávenie, zvracanie...

 • emfázia

  - dôraz, sila, vzrušenie, citové...

 • energia

  - dôraznosť, ráznosť, rozhodnosť, schopnosť...

 • entre nous

  - medzi nami, dôverne...

 • epochálny

  - významný, veľmi dôležitý, pamätihodný,...

 • esprit

  - duchaplnosť, dôvtip, vtipnosť...

 • esrom

  - polotvrdý krájateľný dánsky syr...

 • familiárny

  - dôverný, nenútene sa chovajúci...

 • florentín

  - dámsky slamený klobúk so...

 • flotácia

  - čistenie odpadových vôd prevzdušňovaním;...

 • galvanický prúd

  - elektrický jednosmerný prúd z...

 • genitív

  - druhý pád ...

 • georgína

  - záhradná rastlina, dália ...

 • gray

  - jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho...

 • havarti

  - dánsky polotvrdý syr s...

 • hazardovať

  - ľahkomyseľne riskovať; dávať niečo...

 • hinduizmus

  - široký indický náboženský prúd...

 • inch

  - britsko-americká jednotka dĺžky, palec...

 • indiskrécia

  - nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti...

 • ingeniózny

  - vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný...

 • inštruovať

  - dávať návod, poučovať, prikazovať...

 • intimita

  - dôvernosť, súkromie, útulnosť prostredia...

 • intimus

  - dôverný priateľ, blízky spoločník...

 • iritída

  - zápal očnej dúhovky...

 • irizovať

  - lesknúť sa, hrať dúhovými...

 • judicium

  - súd, súdny výrok, úsudok,...

 • kadencia

  - spád, rýchlosť, vystupňovanie; rýchlosť...

 • kadet

  - začiatočník, nováčik; kedysi dôstojnícky...

 • kilometer

  - jednotka pre dĺžku, značka...

 • klinická smrť

  - dočasné zastavenie dôležitých funkcií...

 • kolonizácia

  - osídľovanie a kultivácia neobývaných...

 • kontingent

  - vopred stanovený počet, dávka;...

 • kredulita

  - dôverčivosť, ľahkovernosť...

 • kuriér

  - osoba poverená doručením dôležitej...

 • lokál

  - šiesty pád skloňovania; menší...

 • mainstream

  - hlavný prúd, smer, línia...

 • membrum

  - končatina, úd...

 • meter

  - základná dĺžková jednotka, značka...

 • metopa

  - doska dórskeho vlysu, často...

 • metráž

  - dĺžka uvádzaná v metroch...

 • mezúra

  - časová dĺžka nôt; nádoba...

 • mikrometer

  - meradlo veľmi malých dĺžok...

 • modem

  - menič dátového signálu na...

 • molbo

  - dánsky syr eidamského typu...

 • moralizovať

  - nabádať k mravnosti, dávať...

 • motív

  - dôvod, podnet, pohnútka; námet,...

 • mycella

  - dánsky plesňový syr ...

 • mýtus

  - vymyslené rozprávanie o dávnoveku...

 • nacifikácia

  - presadzovanie, uplatňovanie nacistických metód...

 • notabilita

  - významná osobnosť, hodnostár, dôležitý...

 • numeratív

  - pád počítaného predmetu po...

 • oligosaprobia

  - v typológii znečistenia vôd...

 • optimizmus

  - dôverčivý vzťah k životu,...

 • parazol

  - dáždnik, slnečník...

 • pentafenol

  - pesticíd na likvidáciu plesní,...

 • perspirácia

  - kožné dýchanie, odparovanie vody...

 • petitio principii

  - požiadavka dôkazu; logická chyba...

 • pneumograf

  - prístroj zaznamenávajúci frekvenciu dýchania...

 • pompadúrka

  - dámska kabelka v tvare...

 • porcia

  - dávka...

 • prebenda

  - dôchodok cirkevného hodnostára; odmena,...

 • premonštráti

  - rád rehoľných kanovníkov založený...

 • prestácia

  - výkon; dávka; plnenie ...

 • pretext

  - vymyslený dôvod, zámienka ...

 • primár

  - elektrický prúd vychádzajúci priamo...

 • privátny

  - súkromný, osobný, neverejný, dôverný...

 • profilovať

  - vytvárať profil niečoho, dávať...

 • profundál

  - hlbinná oblasť stojatých vôd...

 • profundita

  - hĺbka, hlbina; dôkladnosť ...

 • pseudokód

  - vo výpočtovej technike kód,...

 • publicita

  - zverejnenie, dávanie na známosť;...

 • pyróza

  - pálenie záhy v dôsledku...

 • rad

  - staršia jednotka pre dávku...

 • rání

  - manželka rádžu...

 • ratio

  - rozum; pomer; dôvod...

 • reductio ad absurdum

  - nepriamy dôkaz ...

 • reiki

  - jedna z metód prírodného...

 • relevantný

  - dôležitý, závažný, podstatný, rozhodujúci...

 • renta

  - výnos, výťažok; pravidelný dôchodok...

 • rentiér

  - dôchodca; osoba žijúca z...

 • respirátor

  - dýchací prístroj (proti prachu,...

 • reverend

  - dôstojný pán; anglosaský titul...

 • rifle

  - pevné plátené nohavice, džínsy...

 • samso

  - dánsky tvrdý syr...

 • seniorát

  - dôstojnosť najstaršieho člena kolektívu;...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: seä, uod, csr, zed, afi, coreper, ppq, viå, ncba, vu, fno, ifp, thx, wfc, sur