Hľadaný výraz "ci" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 613 výsledkov (6 strán)

 • chromoplast

  - plastid obsahujúci žlté až...

 • chronický

  - vleklý, zdĺhavý; trvajúci dlhší...

 • cínia

  - kvet pochádzajúci z Mexika,...

 • cirkumanálny

  - nachádzajúci sa v okolí...

 • cirkumekvatoriálny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumlunárny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumpolárny

  - v geológii nachádzajúci sa...

 • cyklický

  - pravidelne sa opakujúci, periodický,...

 • cyklus

  - opakujúci sa sled udalostí;...

 • cyrilo-metodský

  - týkajúci sa vierozvestcov Cyrila...

 • cytomorfológia

  - odbor cytológie, skúmajúci štruktúru...

 • damascénsky

  - týkajúci sa Damašku, napr....

 • databáza

  - vnútorne organizovaný súbor informácií,...

 • dekorativizmus

  - umelecký smer zdôrazňujúci dekoratívnosť...

 • deratizátor, deratizér

  - človek vykonávajúci deratizáciu...

 • dermatovenerológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • deskriptívny

  - popisný; zaoberajúci sa zobrazovaním...

 • deviantný

  - porušujúci všeobecne uznávané normy,...

 • deziluzionizmus

  - umelecký smer neuznávajúci reálne...

 • dezinformácia

  - zámerné uvedenie nesprávnych informácií,...

 • diabetológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • diagnostik

  - lekár určujúci diagnózu...

 • diakon

  - duchovný nižšieho svätenia, starajúci...

 • dietár

  - človek dodržiavajúci diétu; stravník...

 • dilatans

  - liek rozširujúci cievy...

 • dioptrický

  - zobrazujúci pomocou lomu svetla...

 • dispanzívny

  - rozptyľujúci...

 • dokumentárny

  - písomne osvedčený, opierajúci sa...

 • dominanta

  - prevládajúca zložka, prevažujúci prvok;...

 • dórsky

  - vzťahujúci sa na starogrécky...

 • duratívum

  - sloveso označujúce trvajúci dej,...

 • dynamo

  - generátor produkujúci jednosmerný prúd...

 • efedrín

  - kryštalický alkaloid nachádzajúci sa...

 • eferentný

  - odstredivý; vedúci impuz od...

 • ekofyziológia

  - odbor zaoberajúci sa skúmaním...

 • ekonometria

  - odbor zaoberajúci sa a...

 • ektofyt

  - rastlinný cudzopasník žijúci na...

 • ekvidistantný

  - zachovávajúci konštantnú vzdialenosť...

 • elektromyograf

  - prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály...

 • empirický

  - opierajúci sa o skúsenosť,...

 • endemický

  - zdomácnelý, miestny, vyskytujúci sa...

 • endofyt

  - rastlinný cudzopasník žijúci v...

 • endogénny

  - vnútorný, majúci vnútornú príčinu...

 • endokrinný

  - týkajúci sa žliaz s...

 • endoparazit

  - cudzopasník žijúci v tele...

 • endotermický

  - pohlcujúci teplo; doprevádzaný pohlcovaním...

 • entomofauna

  - hmyz žijúci na konkrétnom...

 • erotogénny

  - spôsobujúci vzrušenie a spravidla...

 • esterházy

  - majúci vzor s väčšou...

 • etalón

  - štandard, normál; model nahrádzajúci...

 • eudaimonizmus

  - názor považujúci za kritérium...

 • eupeptikum

  - liek podporujúci trávenie, digestívum...

 • europoidný

  - majúci svetlú pokožku, mierne...

 • excindančný

  - vylučovací, žiadajúci vylúčenie...

 • fair

  - slušný, čestný, poctivý, dodržujúci...

 • faktor

  - činiteľ; rozhodujúca sila; vedúci...

 • falický

  - týkajúci sa mužského pohlavného...

 • familiárny

  - dôverný, nenútene sa chovajúci...

 • farmaceut

  - zdravotník zaoberajúci sa výskumom,...

 • farmakoterapia

  - odbor farmakológie zaoberajúci sa...

 • fasciola

  - parazitický červ žijúci v...

 • fastidiózny

  - odporný, odpudzujúci, protivný...

 • fata morgana

  - optický vzdušný prelud vznikajúci...

 • febrilný

  - týkajúci sa vysokej horúčky;...

 • felzuma

  - jašter žijúci na Madagaskare...

 • fenomén

  - úkaz, jav, skutočnosť; vynikajúci,...

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny...

 • fideizmus

  - názor stavajúci vieru nad...

 • figurálny

  - majúci podobu ľudskej alebo...

 • fiškál

  - rozpočet; úradník zastupujúci štátnu...

 • floating

  - voľný, plávajúci...

 • foniatria

  - odbor medicíny zaoberajúci sa...

 • frenetický

  - búrlivý, veľmi nadšený, ohlušujúci;...

 • fruktóza

  - prírodný kryštalický monosacharid nachádzajúci...

 • ftizeológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • funkčný

  - vzťahujúci sa k účelu,...

 • fyzikálny

  - týkajúci sa fyziky...

 • galaktometer

  - prístroj merajúci tučnosť mlieka...

 • glaciológia

  - odbor zaoberajúci sa zákonitosťami...

 • golgotský

  - týkajúci sa Golgoty (pahorok...

 • goral

  - turovitý párnokopytník žijúci vo...

 • gypsofilný

  - rastúci na pôdach bohatých...

 • hafnium

  - kov vzhľadom pripomínajúci oceľ,...

 • halofóbny

  - neznášajúci slané prostredie, slanú...

 • halomorfný

  - v geológii soľný, obsahujúci...

 • haruspex

  - etruský veštec predpovedajúci budúcnosť...

 • hematofág

  - hmyz sajúci krv, parazit...

 • hemostatický

  - zastavujúci krvácanie...

 • hemotoxín

  - krvný jed spôsobujúci rozklad...

 • henleinovci

  - príslušníci fašistického hnutia nemeckej...

 • hermetický

  - dokonale uzavretý, vzduchotesný; oddeľujúci;...

 • hipický

  - týkajúci sa koní alebo...

 • hippokratický

  - majúci smrteľný vzhľad, svedčiaci...

 • holofrastický

  - majúci platnosť celej vety...

 • homocentrický

  - sústredený na človeka, považujúci...

 • hoper

  - plávajúci bager s priestorom...

 • humanitárny

  - ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci...

 • hydrofóbny

  - neznášajúci vodu, bojaci sa...

 • hydrotropný

  - zvyšujúci rozpustnosť...

 • hypoblast

  - vnútorný zárodočný list vznikajúci...

 • idiofón

  - samoznejúci hudobný nástroj...

 • iluzívny

  - existujúci len v predstave,...

 • implicitný

  - nevyvinutý, nerozvinutý; rozumejúci sa...

 • importúnny

  - nevhodný, ťažký, obťažujúci...

 • impulzívny

  - prudký, náhly, poddávajúci sa...

 • inadekvátny

  - neprimeraný, nezodpovedajúci...

 • index

  - odlišujúci ukazovateľ pridaný dole...

 • indigénny

  - pôvodný, domáci...

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi,...

 • inseminátor

  - pracovník umelo oplodňujúci dobytok...

 • intenzívny

  - silný, účinný, mohutný; usilujúci...

 • interaktívny

  - umožňujúci vzájomnú komunikáciu, priamy...

 • intermediálny

  - sprostredkujúci, tvoriaci medzičlánok, prepojenie...

 • interný

  - vnútorný, domáci...

 • intraartikulárny

  - nachádzajúci sa vnútri kĺbu...

 • intracerebrálny

  - nachádzajúci sa vo vnútri...

 • intranukleárny

  - nachádzajúci sa vnútri jadra...

 • izochrónny

  - súčasný, trvajúci rovnaký čas...

 • izotermálny

  - majúci teplotu od 5...

 • izotermický

  - prebiehajúci pri stálej teplote...