Hľadaný výraz "ch�� �� �� ��" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 855 výsledkov (8 strán)

 • -emia, -émia

  - druhá časť zložených člov...

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • abysálny

  - žijúci vo veľkých hĺbkach...

 • acidimetria

  - stanovenie obsahu zásaditých látok...

 • acidofília

  - potreba kyslosti u niektorých...

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach,...

 • adnexitída

  - zápal maternicových príveskov...

 • adynamia

  - zoslabenie životne dôležitých orgánov...

 • aero

  - prvá časť zložených slov...

 • aerobik

  - sústava telesných cvičení pri...

 • afinéria

  - závod na čistenie ušľachtilých...

 • afroditka

  - morský živočích, tzv. morská...

 • agenéza

  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie...

 • aglosia

  - vrodené chýbanie jazyka...

 • agresivita

  - útočnosť, tendencia napádať iných,...

 • agrobiológia

  - náuka o biologických zákonitostiach...

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • agrumy

  - súhrnné označenie citrusových plodov...

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • akord

  - súzvuk troch alebo viacerých...

 • akrécia

  - rast anorganických telies prirastaním...

 • akrocyanóza

  - zmena farby niektorých častí...

 • akromegália

  - chorobné zväčšenie okrajových častí...

 • aktograf

  - zariadenie na registrovanie telesných...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akvacentrum

  - akvapark, súbor viacerých bazénov,...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • albín

  - človek alebo živočích s...

 • algoritmus

  - súhrn matematických úkonov slúžiacich...

 • alkalimetria

  - stanovenie obsahu alkalických látok ...

 • alkoholik

  - nadmerný konzument alkoholických nápojov,...

 • alkoxid

  - zlúčenina vytvorená pôsobením niektorých...

 • alochória

  - rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín...

 • alofanoid

  - súhrnné označenie ílových minerálov ...

 • alometria

  - nerovnomerný rast niektorých častí...

 • alopatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • alotropia

  - výskyt niektorých prvkov v...

 • altocumulus

  - skupina bielych alebo sivých...

 • ambiofónia

  - používanie elektroakustických zariadení v...

 • amfigónia

  - pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných...

 • amimia

  - strata mimických pohybov pri...

 • aminoplast

  - plastická látka z polykondenzačných...

 • amnestia daňová

  - jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov ...

 • amonit

  - druh vyhynutých hlavonožcov ...

 • anabolizmus

  - premena jednoduchších látok v...

 • anaklitická depresia

  - depresia detí oddelených od...

 • andragogika

  - výchova a vzdelávanie dospelých ...

 • andro

  - prvá časť zložených slov...

 • anémia

  - málokrvnosť, chudokrvnosť, nedostatok červených...

 • anemo

  - prvá časť zložených slov...

 • angioplastika

  - znovuvytvorenie poškodených ciev ...

 • anizo

  - prvá časť zložených slov...

 • anoftalmia

  - vrodené chýbanie oka ...

 • anorganika

  - anorganická chémia ...

 • anoxia

  - nedostatok kyslíka v tkanivách;...

 • antiklimax

  - postupné zoslabovanie štylistických výrazov ...

 • antikvariát

  - predajňa použitých kníh a...

 • antilopa

  - párnokopytník žijúci v afrických...

 • antitoxín

  - látka zneškodňujúca účinky toxických...

 • antropobiológia

  - náuka o biologických javoch...

 • antropomorfizmus

  - prenášanie ľudských vlastností na...

 • antropozoikum

  - najmladšia skupina geologických útvarov,...

 • apozícia

  - rast organizmu prikladaním nových...

 • apraxia

  - chorobná neschopnosť účelných pohybov,...

 • arabeska

  - druh ornamentu zo štylizovaných...

 • archeografia

  - prepisovanie starých písomností a...

 • arci-

  - prvá časť zložených slov...

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • areopag

  - starogrécka rada starších v...

 • artes liberales

  - sedem slobodných umení tvoriacich...

 • artistická fakulta

  - stredoveká fakulta slobodných umení ...

 • aryl

  - radikál aromatických uhľovodíkov ...

 • asociácia

  - v chémii spojenie molekúl...

 • astra

  - rastlina z čeľade astrovitých,...

 • astro-

  - prvá časť zložených slov...

 • ataxia

  - chorobný nesúlad telesných pohybov ...

 • atyreóza

  - chýbanie štítnej žľazy ...

 • austro-

  - prvá časť zložených slov...

 • autoatlas

  - kniha cestných máp pre...

 • autokolóna

  - skupina vojenských vozidiel; rad...

 • automatizácia

  - zavádzanie a používanie moderných...

 • autopsia

  - vlastná skúsenosť; poznávanie chorobných...

 • autoreprodukcia

  - schopnosť živých organizmov reprodukovať...

 • avantgarda

  - skupina priekopníkov pokrokových myšlienok,...

 • aviváž

  - úprava umelých vlákien a...

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých...

 • azotúria

  - zvýšené vylučovanie dusíkatých látok...

 • baissa

  - pokles cenných papierov na...

 • balneo-

  - prvá časť zložených slov...

 • balzamovanie

  - umelé konzervovanie ľudských a...

 • barrandien

  - oblasť paleozoika v stredných...

 • batolit

  - rozsiahla vyvrenina v hlbších...

 • benignita

  - nezhubnosť nádorových ochorení, opak...

 • bentonit

  - hornina vytvorená zvetraním pyroklastických...

 • betatrón

  - urýchľovač elektrónov na vysokú...

 • bezbariérový

  - bez prekážok, napr. stavebných...

 • bi-, bis-, bin-

  - prvá časť zložených slov...

 • biblicizmus

  - doslovné chápanie textov biblie...

 • biblio-

  - prvá časť zložených slov...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov...

 • bioplazma

  - živá hmota v bunkách...

 • biorytmus

  - pravidelné striedanie životných dejov...

 • bioštatistika

  - využívanie štatistických metód pri...

 • biotechnika

  - využívanie vlastností živých organizmov...

 • bipedia

  - pohyb po dvoch zadných,...

 • blasto-

  - prvá časť zložených slov...

 • blefaritída

  - chronický zápal okrajov očných...

 • blok

  - zoskupenie jednotlivých častí do...

 • bohemiká

  - diela českých autorov vydané...

 • bona

  - vychovávateľka, pestúnka v zámožných...

 • bonanza

  - ložisko drahých kovov a...

 • bonz

  - budhistický mních; politický predák...

 • boršč

  - ruská polievka z niekoľkých...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: zpb, zťp, cem, afsin, žop, dl, ppu, ovy��, fl, zdi, kjo, zvn, ccv, oi, psm
Slovník skratiek: e14, mosã æ ã ã ã, pan, kol, a01, uc, sjl, g64, jm, ol, bpd, tuv, vyv, frc, sv