Hľadaný výraz "bio" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 34 výsledkov (1 strana)

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa...

 • biodiverzita

  - vlastnosť všetkých živých systémov...

 • bioelektrina

  - elektrická energia vznikajúca pri...

 • biofaktor

  - účinná látka ovplyvňujúca rast...

 • biofilter

  - zariadenie umožňujúce biologickým spôsobom...

 • biogenéza

  - vznik živého jedinca z...

 • biogeografia

  - veda o geografickom rozšírení...

 • biograf

  - kino; životopisec...

 • biohelmint

  - cudzopasný červ, ktorého vývoj...

 • biokinetika

  - náuka o pohyboch organizmov...

 • bioklimatológia

  - štúdium vplyvov prostredia na...

 • biológia

  - veda zaoberajúca sa štúdiom...

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov...

 • biometeorológia

  - náuka o pôsobení prostredia...

 • bionika

  - odbor využívajúci znalosť stavby...

 • bioplazma

  - živá hmota v bunkách...

 • biopolymér

  - prírodná látka polymérneho typu,...

 • biopotraviny

  - potraviny vyprodukované bez použitia...

 • biopreparáty

  - biologické látky používané na...

 • biopsia

  - mikroskopické vyšetrenie vzorky tkaniva...

 • biorytmus

  - pravidelné striedanie životných dejov...

 • biostatika

  - veda o vzťahu štruktúry...

 • bioštatistika

  - využívanie štatistických metód pri...

 • biostratigrafia

  - náuka o vývoji organizmov...

 • biosystém

  - živý systém, vzťahy medzi...

 • biotar

  - symetrický fotografický objektív...

 • biotechnika

  - využívanie vlastností živých organizmov...

 • bioterapia

  - liečba protilátkami a vakcínami...

 • biotický

  - vzťahujúci sa k životu,...

 • biotit

  - minerál zo skupiny sľúd...

 • biotronika

  - štúdium a pôsobenie na...

 • biotyp

  - potomstvo splodené vlastným oplodňovaním...