Hľadaný výraz "rny" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • ahasver

  - legendárny „večný Žid“, večný...

 • biedermeier

  - kultúrny a životný štýl...

 • cetán

  - lineárny nasýtený uhľovodík so...

 • civilizovaný

  - kultúrny, vzdelaný...

 • dharma

  - v hinduizme vesmírny, kozmický...

 • dolichomorfný

  - astenický, leptosomný, lineárny (typ...

 • dráma

  - scénický, literárny alebo filmový...

 • fádny

  - nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny...

 • foremný

  - tvárny, úhľadný...

 • kalpa

  - v hinduistickej kozmológii vesmírny...

 • kancela

  - železná mreža oddeľujúca oltárny...

 • kozmický

  - vesmírny, týkajúci sa vesmíru...

 • kozmos

  - vesmír, vesmírny priestor, svet...

 • kurzorický

  - zbežný, súrny, prchavý...

 • mikroten

  - vysokotlakový, lineárny, kryštalický polyetylén...

 • monotónny

  - jednotvárny ...

 • nonsens

  - nezmysel, absurdita; lyrický literárny...

 • parnasizmus

  - francúzsky literárny smer 2....

 • plastický

  - tvárny, tvárlivý, poddajný; trojrozmerný,...

 • presantný

  - naliehavý, nutný, nutkavý, súrny...

 • racionálny

  - rozumový; účelný, úsporný, hospodárny...

 • retábel, retabulum

  - oltárny nástavec ...

 • rokfór, rokfort, roquefort

  - chýrny francúzsky plesňový syr...

 • rotoped

  - stacionárny bicykel, používaný v...

 • stereotyp

  - jednotvárny, ustálený, obvyklý vzorec...

 • tribún

  - starorímsky ľudový vodca; populárny...

 • vysokomolekulárny

  - makromolekulárny ...

 • heteromorfný

  - rôznotvárny, mnohotvárny...

 • agrárny

  - poľnohospodársky, roľnícky...

 • alimentárny

  - súvisiaci s príjmom potravy,...

 • antikvárny

  - použitý, starý, starožitný ...

 • aposteriórny

  - založený na zmyslovej skúsenosti ...

 • apriórny

  - vopred daný, vopred stanovený;...

 • bifilárny

  - dvojvláknový, dvojniťový, dvojzávesový...

 • binárny

  - dvojčlenný, podvojný, zložený z...

 • bipolárny

  - dvojpólový...

 • bulbárny

  - týkajúci sa predĺženej miechy...

 • bulvárny

  - nehodnotný, nízkej úrovne, senzáciechtivý...

 • ciliárny

  - riasinkový, riasový...

 • cirkumlunárny

  - nachádzajúci sa v blízkosti...

 • cirkumpolárny

  - v geológii nachádzajúci sa...

 • dokumentárny

  - písomne osvedčený, opierajúci sa...

 • efuzérny

  - márnotratný...

 • elementárny náboj

  - najmenšia hodnota elektrického náboja...

 • exemplárny

  - vzorný, príkladný, výstražný...

 • explanatórny

  - objasňujúci, vysvetľujúci...

 • extracelulárny

  - mimobunkový...

 • extrakapsulárny

  - umiestnený mimo puzdra...

 • extravaskulárny

  - mimocievny, umiestený mimo ciev...

 • familiárny

  - dôverný, nenútene sa chovajúci...

 • geostacionárny

  - nemenný vzhľadom na Zem,...

 • humanitárny

  - ľudomilný, ľudský, humánny, pomáhajúci...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • iluzórny

  - pochybný, klamný, neistý; zdanlivý...

 • imobilárny

  - nehnuteľný...

 • intermuskulárny

  - medzisvalový...

 • intraartikulárny

  - nachádzajúci sa vnútri kĺbu...

 • intramuskulárny

  - vnútrosvalový, medzisvalový...

 • intranukleárny

  - nachádzajúci sa vnútri jadra...

 • kaptatórny

  - záludný...

 • konziliárny

  - poradný...

 • koronárny

  - vencovitý, vencový...

 • lapidárny

  - neobyčajne veľký, výrazný; stručný...

 • lineárny

  - priamočiary; týkajúci sa priamky;...

 • lobárny

  - lalokový, postihujúci lalok...

 • lunárny deň

  - dvanásť synodických mesiacov...

 • lunisolárny

  - vzťahujúci sa na Mesiac...

 • maleolárny

  - členkový...

 • medziplanetárny

  - jestvujúci, uskutočňujúci sa medzi...

 • monetárny

  - menový, peňažný ...

 • mononukleárny

  - jednojadrový; obsahujúci len jedno...

 • multicelulárny

  - mnohobunkový ...

 • muskulárny

  - svalový ...

 • nebulárny

  - vytvorený z hmloviny, hmlovinový...

 • neurovaskulárny

  - týkajúci sa nervového a...

 • obligatórny

  - záväzný, nutný, povinný, obligátny...

 • originárny

  - odvodený od vlastníckeho práva...

 • parazitárny

  - vyvolaný, spôsobený parazitmi...

 • pekuliárny

  - osobitý, vlastný; odchyľujúci sa...

 • periartikulárny

  - nachádzajúci sa v okolí...

 • periférny

  - okrajový, obvodový...

 • perpendikulárny

  - zvislý, kolmý...

 • plantárny

  - týkajúci sa chodidla nohy,...

 • polárny

  - týkajúci sa oblasti okolo...

 • polárny kruh

  - severná a južná rovnobežka...

 • polyartikulárny

  - mnohokĺbový...

 • postpenitenciárny

  - nasledujúci po výkone trestu...

 • prekérny

  - neistý, ťaživý, trápny, chúlostivý,...

 • prekurzívny, prekurzórny

  - predbežný, skorší ...

 • primárny

  - prvotný, základný, pôvodný ...

 • provizórny

  - dočasný, prechodný ...

 • sanitárny deň

  - deň určený na hygienickú...

 • solitárny

  - osamotený, samotársky; ojedinelý...

 • statuárny

  - sošný, týkajúci sa sochy...

 • stelárny

  - hviezdny, hvezdnatý...

 • subpolárny

  - ležiaci pri polárnom kruhu,...

 • subsidiárny

  - podporný, dodatočný, náhradný, pomocný...

 • superficiárny

  - stavebnoprávny, týkajúci sa právnych...

 • temporárny

  - dočasný, netrvalý, prechodný...

 • terciárny

  - tretí v poradí, tretieho...

 • termonukleárny

  - založený na tepelnej energii...

 • titulárny

  - majúci titul len podľa...

 • tubulárny, tubulózny

  - rúrovitý, valcovitý ...

 • unitárny

  - jednotný...

 • vaskulárny

  - cievny ...

 • volárny

  - dlaňový, týkajúci sa dlane...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: , , prh, chý, zoč, tlí, švi, úpa, raš, réb, cíl, suť, oblý, ldl, hgi