Hľadaný výraz "di" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 157 výsledkov (2 strán)

 • ašrama

  - štyri štádiá života príslušníka...

 • dietár

  - človek dodržiavajúci diétu; stravník...

 • dištancia

  - vzdialenosť; traťová dištancia =...

 • komiliton

  - spolubojovník; druh zo štúdií,...

 • di-, dis-

  - predpona s významom dvakrát,...

 • diabetes inspidus

  - úplavica močová, cukrovka; choroba...

 • diabetik

  - chorý na cukrovku...

 • diabetológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • diabolizmus

  - kult satana...

 • diachrónia

  - sledovanie časového vývoja určitého...

 • diadém

  - okrasná čelenka...

 • diafilm

  - diapozitívy zoradené na filmovom...

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého...

 • diafragma

  - iný názov pesaru, ochranného...

 • diagnostik

  - lekár určujúci diagnózu...

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie...

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným...

 • diagram

  - grafické zobrazenie číselných hodnôt...

 • diakon

  - duchovný nižšieho svätenia, starajúci...

 • diakonion

  - postranný súbor pri apside...

 • diakritika

  - používanie diakritických znamienok, napr....

 • dialektik

  - šikovný rečník; znalec dialektiky...

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom...

 • dialer

  - program na identifikáciu telefónnych...

 • dialóg

  - rozhovor dvoch ľudí; súvislá...

 • diamagnetizmus

  - magnetizácia orientovaná proti smeru...

 • diameter

  - priemer...

 • dianetika

  - americká metóda zvyšovania duševného...

 • diapazón

  - rozpätie, rozsah; v hudbe...

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diarchia

  - dvojvládie...

 • diaspóra

  - rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej...

 • diastéma

  - krátkodobé prerušenie geologickej sedimentácie;...

 • diatermia

  - prehrievanie tela alebo orgánu...

 • diatonický

  - v hudbe striedanie piatich...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diazotypia, diazotípia

  - spôsob fotografického záznamu obrazu...

 • dichogamia

  - nerovnaký čas dospievania prašníkov...

 • dichróman

  - dvojchróman, soľ kyseliny chrómovej...

 • dichromázia

  - vrodená farbosleposť...

 • dictum

  - povedané, vyslovené; slovo, výrok...

 • didaktika

  - náuka o vyučovaní, časť...

 • diecéza

  - oblasť spravovaná biskupom...

 • dielektrikum

  - elektrický nevodič, prostredie s...

 • diergol

  - dvojzložková pohonná látka...

 • diesel

  - naftový motor...

 • dieselgenerátor

  - generátor elektrického prúdu poháňaný...

 • dietetik

  - odborník v dietetike...

 • dietológ

  - odborník v dietológii...

 • difamácia

  - ohováranie; klebeta; poškodenie cti,...

 • diferencia

  - rozdiel, nezhoda, rozpor, rôznosť,...

 • diferenciál

  - sústava ozubených kolies, vyrovnávacie...

 • diferenciálna rovnica

  - určuje neznámu funkciu...

 • diferencovať

  - rozlišovať; vypočítať diferenciál funkcie...

 • difficile est satiram non scribere

  - ťažko nepísať satiru ...

 • dificilný

  - ťažký, náročný, neľahký, ťažko...

 • diformita

  - malá odchýlka od normálneho...

 • difrakcia

  - ohyb svetla alebo zvuku;...

 • diftín

  - bavlnená tkanina s veľmi...

 • diftongizácia

  - premena samohlásky na dvojhlásku...

 • difúzia

  - prenikanie; prelínanie, rozptýlenie; vylúhovanie;...

 • digerácia

  - v potravinárskom priemysle vylúhovanie...

 • digescia

  - vylúhovanie látok za vyššej...

 • digestívum

  - látka podporujúca trávenie...

 • digger

  - zlatokop, hľadač diamntov...

 • digitalín

  - glykozid zo semien náprstníka,...

 • digitalizácia

  - prevod analógového signálu na...

 • diglosia

  - zdvojenie jazyka; používanie dvoch...

 • dignitár

  - hodnostár...

 • dihybrid

  - potomok jedincov odlišujúcich sa...

 • diklínia

  - jednopohlavnosť rastlín...

 • dikólon

  - dvojčlenný verš...

 • diktát

  - hovorenie textu do záznamu;...

 • diktatúra

  - neobmedzená moc jednotlivca alebo...

 • diktum

  - výrok...

 • dilácia

  - odklad súdneho konania; zdržanie,...

 • dilatácia času

  - téza špeciálnej teórie relativity,...

 • dilatans

  - liek rozširujúci cievy...

 • dilatometer

  - zariadenie merajúce rozťažnosť spôsobenú...

 • dilema

  - nutnosť zvoliť si jednu...

 • diletantizmus

  - neodbornosť; povrchnosť...

 • dilúvium

  - starší útvar štvrtohôr, pleistocén...

 • dimenzovať

  - dávať niečomu rozmery, určovať...

 • diminúcia

  - zmenšenie...

 • dimorfizmus

  - dvojtvárnosť; výskyt dvoch morfologicky...

 • DIN

  - skratka Deutsche Industrienorm, nemecká...

 • diner

  - hlavné jedlo dňa, v...

 • dingo

  - austrálsky divoký pes...

 • dióda

  - elektrónka s dvomi elektródami...

 • diolén

  - polyesterové vlákno spracované na...

 • dionýzovský

  - bujarý, zhýralý; vášnivý, zmyselný...

 • dioptrický

  - zobrazujúci pomocou lomu svetla...

 • dioskurovia

  - dvojica nerozlučných priateľov, blíženci...

 • dioxan

  - rozpúšťadlo, cyklický éter...

 • dioxín

  - veľmi jedovatá a ťažko...

 • diplégia

  - obojstranná obrna, ochrnutie najmä...

 • diplofónia

  - hlasová porucha...

 • diplomacia

  - zahraničnopolitická činnosť štátu, súbor...

 • dipódia

  - v poézii metrický celok...

 • dipsománia

  - občasné chorobné nutkanie k...

 • direct mail

  - dodávanie tlačovín, najmä reklamných,...

 • direkt

  - priamy, priamo; priamy úder...

 • direktný

  - priamy...

 • dirham

  - menová jednotka Maroka...

 • dirimovať

  - rozhodnúť v prípade rovnosti...

 • disážio

  - rozdiel medzi skutočnou nižšou...

 • discízia

  - rozrezanie, rozdelenie rezom...

 • diseminácia

  - rozsev, rozptyl, rozšírenie, napr....

 • disfunkcia

  - nefunkčnosť, neúčelnosť...

 • disharmónia

  - nesúlad, nesúzvuk...

 • disimilácia

  - rozlíšenie, rozloženie; rozklad organických...

 • disipácia

  - rozptýlenie, strata časti energie...

 • disjunkcia

  - rozluka, rozpojenie, rozlúčenie; fáza...

 • disketa

  - pružný magnetický kotúč na...

 • diskografia

  - súhrn diel nahraných na...

 • diskontinuita

  - nesúvislosť, nespojitosť...

 • diskotéka

  - zbierka hudobných nosičov; zábavný...

 • diskovník

  - lišajník rodu Physcia, ktorý...

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: lydia, originali, apel, okno, poobede, naho, boli, odomk, cuketa, gepard, tobogan, vziat, verzus, prikry, usudok
Technický slovník: , ã tr, nám, compare, cã åˆ, cb radio, , archive, ã ã ac, šer, perši, , , ri, ä it
Ekonomický slovník: mch, gstp, ä v, ísť, dtt, å ã f, pmv, ã tã t, ä ã na, anc, pnv, pvu, mqs, avo, ã esã