Hľadaný výraz "ch" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 975 výsledkov (9 strán)

 • -emia, -émia

  - druhá časť zložených člov...

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • abysálny

  - žijúci vo veľkých hĺbkach...

 • acidimetria

  - stanovenie obsahu zásaditých látok...

 • acidofília

  - potreba kyslosti u niektorých...

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach,...

 • adnexitída

  - zápal maternicových príveskov...

 • adynamia

  - zoslabenie životne dôležitých orgánov...

 • aero

  - prvá časť zložených slov...

 • aerobik

  - sústava telesných cvičení pri...

 • afinéria

  - závod na čistenie ušľachtilých...

 • afroditka

  - morský živočích, tzv. morská...

 • agenéza

  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie...

 • aglosia

  - vrodené chýbanie jazyka...

 • agresivita

  - útočnosť, tendencia napádať iných,...

 • agrobiológia

  - náuka o biologických zákonitostiach...

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických...

 • agroekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • agrumy

  - súhrnné označenie citrusových plodov...

 • akoláda

  - svorka spájajúca niekoľko notových...

 • akológia

  - náuka o liečebných prostriedkoch...

 • akord

  - súzvuk troch alebo viacerých...

 • akrécia

  - rast anorganických telies prirastaním...

 • akrocyanóza

  - zmena farby niektorých častí...

 • akromegália

  - chorobné zväčšenie okrajových častí...

 • aktograf

  - zariadenie na registrovanie telesných...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akvacentrum

  - akvapark, súbor viacerých bazénov,...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • albín

  - človek alebo živočích s...

 • algoritmus

  - súhrn matematických úkonov slúžiacich...

 • alkalimetria

  - stanovenie obsahu alkalických látok ...

 • alkoholik

  - nadmerný konzument alkoholických nápojov,...

 • alkoxid

  - zlúčenina vytvorená pôsobením niektorých...

 • alochória

  - rozširovanie rozmnožovacích častíc rastlín...

 • alofanoid

  - súhrnné označenie ílových minerálov ...

 • alometria

  - nerovnomerný rast niektorých častí...

 • alopatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • alotropia

  - výskyt niektorých prvkov v...

 • altocumulus

  - skupina bielych alebo sivých...

 • ambiofónia

  - používanie elektroakustických zariadení v...

 • amfigónia

  - pohlavné rozmnožovanie, splývanie pohlavných...

 • amimia

  - strata mimických pohybov pri...

 • aminoplast

  - plastická látka z polykondenzačných...

 • amnestia daňová

  - jednorazové odpustenie daňových nedoplatkov ...

 • amonit

  - druh vyhynutých hlavonožcov ...

 • anabolizmus

  - premena jednoduchších látok v...

 • anaklitická depresia

  - depresia detí oddelených od...

 • andragogika

  - výchova a vzdelávanie dospelých ...

 • andro

  - prvá časť zložených slov...

 • anémia

  - málokrvnosť, chudokrvnosť, nedostatok červených...

 • anemo

  - prvá časť zložených slov...

 • angioplastika

  - znovuvytvorenie poškodených ciev ...

 • anizo

  - prvá časť zložených slov...

 • anoftalmia

  - vrodené chýbanie oka ...

 • anorganika

  - anorganická chémia ...

 • anoxia

  - nedostatok kyslíka v tkanivách;...

 • antiklimax

  - postupné zoslabovanie štylistických výrazov ...

 • antikvariát

  - predajňa použitých kníh a...

 • antilopa

  - párnokopytník žijúci v afrických...

 • antitoxín

  - látka zneškodňujúca účinky toxických...

 • antropobiológia

  - náuka o biologických javoch...

 • antropomorfizmus

  - prenášanie ľudských vlastností na...

 • antropozoikum

  - najmladšia skupina geologických útvarov,...

 • apozícia

  - rast organizmu prikladaním nových...

 • apraxia

  - chorobná neschopnosť účelných pohybov,...

 • arabeska

  - druh ornamentu zo štylizovaných...

 • archeografia

  - prepisovanie starých písomností a...

 • arci-

  - prvá časť zložených slov...

 • ardometer

  - prístroj na meranie vysokých...

 • areopag

  - starogrécka rada starších v...

 • artes liberales

  - sedem slobodných umení tvoriacich...

 • artistická fakulta

  - stredoveká fakulta slobodných umení ...

 • aryl

  - radikál aromatických uhľovodíkov ...

 • asociácia

  - v chémii spojenie molekúl...

 • astra

  - rastlina z čeľade astrovitých,...

 • astro-

  - prvá časť zložených slov...

 • ataxia

  - chorobný nesúlad telesných pohybov ...

 • atyreóza

  - chýbanie štítnej žľazy ...

 • austro-

  - prvá časť zložených slov...

 • autoatlas

  - kniha cestných máp pre...

 • autokolóna

  - skupina vojenských vozidiel; rad...

 • automatizácia

  - zavádzanie a používanie moderných...

 • autopsia

  - vlastná skúsenosť; poznávanie chorobných...

 • autoreprodukcia

  - schopnosť živých organizmov reprodukovať...

 • avantgarda

  - skupina priekopníkov pokrokových myšlienok,...

 • aviváž

  - úprava umelých vlákien a...

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých...

 • azotúria

  - zvýšené vylučovanie dusíkatých látok...

 • baissa

  - pokles cenných papierov na...

 • balneo-

  - prvá časť zložených slov...

 • balzamovanie

  - umelé konzervovanie ľudských a...

 • barrandien

  - oblasť paleozoika v stredných...

 • batolit

  - rozsiahla vyvrenina v hlbších...

 • benignita

  - nezhubnosť nádorových ochorení, opak...

 • bentonit

  - hornina vytvorená zvetraním pyroklastických...

 • betatrón

  - urýchľovač elektrónov na vysokú...

 • bezbariérový

  - bez prekážok, napr. stavebných...

 • bi-, bis-, bin-

  - prvá časť zložených slov...

 • biblicizmus

  - doslovné chápanie textov biblie...

 • biblio-

  - prvá časť zložených slov...

 • bibliológia

  - knihoveda, náuka o knihách...

 • bioaktivácia

  - biologický spôsob čistenia odpadových...

 • biocenológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch...

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov...

 • bioplazma

  - živá hmota v bunkách...

 • biorytmus

  - pravidelné striedanie životných dejov...

 • bioštatistika

  - využívanie štatistických metód pri...

 • biotechnika

  - využívanie vlastností živých organizmov...

 • bipedia

  - pohyb po dvoch zadných,...

 • blasto-

  - prvá časť zložených slov...

 • blefaritída

  - chronický zápal okrajov očných...

 • blok

  - zoskupenie jednotlivých častí do...

 • bohemiká

  - diela českých autorov vydané...

 • bona

  - vychovávateľka, pestúnka v zámožných...

 • bonanza

  - ložisko drahých kovov a...

 • bonz

  - budhistický mních; politický predák...

 • boršč

  - ruská polievka z niekoľkých...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: rapã, sck, vok�� �� ��, lih, rm, rss, la, fji, vk, fpv, wi, rpo, oi, cviä, okn
Slovník skratiek: vuv, ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ useãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, špp, pdu, spj, thz, szb, ref, gr, ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ro, cao, ovyã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã ã, vsv, fewita, ons