Hľadaný výraz "��od" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 45 výsledkov (1 strana)

 • a limine

  - od začiatku, zásadne...

 • ab origine

  - od počiatku; pôvodom...

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu...

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • abstrakcia

  - myšlienkové operácie od jednotlivého...

 • alyl

  - jednoväzbový radikál odvodený od...

 • anaklitická depresia

  - depresia detí oddelených od...

 • cetyl

  - jednoväzbová skupina odvodená od...

 • da capo

  - znovu, od začiatku...

 • derealizácia

  - chorobné odvracanie sa od...

 • dereizmus

  - myslenie odchyľujúce sa od...

 • deviácia

  - odklon od všeobecných noriem...

 • diformita

  - malá odchýlka od normálneho...

 • eferentný

  - odstredivý; vedúci impuz od...

 • etyl

  - jednomocný radikál odvodený od...

 • exkláva

  - územie oddelené od celku...

 • exkurz

  - odbočenie od vlastného predmetu...

 • faktoring

  - odkúpenie krátkodobej pohľadávky od...

 • frakčný

  - dielčí, oddelený, odštiepenecký...

 • fundovaný

  - odôvodnený, založený, materiálne alebo...

 • gastrulácia

  - vývin bunky od blastuly...

 • halácia

  - odraz svetelných lúčov od...

 • in abstracto

  - všeobecne, odťažito, nekonkrétne...

 • indemnita

  - odškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť...

 • indukcia

  - úvod, uvedenie; postup od...

 • izotermálny

  - majúci teplotu od 5...

 • motivácia

  - odôvodnenie, zdôvodnenie, pozitívne ovplyvnenie...

 • originárny

  - odvodený od vlastníckeho práva...

 • pasát

  - stály vietor vanúci od...

 • pelagiál

  - oblasť voľnej vody od...

 • prehistória

  - obdobie vývoja ľudstva od...

 • privácia

  - olúpenie, odňatie; strata; nedostatok...

 • privatizácia

  - deetatizácia, odštátnenie, prevedenie majetku...

 • rafinovaný

  - očistený od prímesí; premyslený,...

 • reivindikácia - žaloba na navrátenie - vydanie

  - veci od nevlastníka, vlastnícka...

 • rekompenzácia

  - odškodné, náhrada škody ...

 • remunerácia

  - odškodnenie, náhrada; mimoriadna peňažná...

 • rock

  - od 50. rokov 20....

 • segno

  - notová značka, od ktorej...

 • subtrahovať

  - odčítať, odpočítať...

 • teopneustia

  - inšpirácia „od boha“, božie...

 • termosféra

  - vrstva zemskej atmosféry od...

 • varózny

  - uchyľujúci sa od normálnej...

 • secesia

  - odštiepenie, odštiepenectvo; odchod, odlúčenie;...

 • sekta

  - náboženská skupina odštiepencov od...

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: koc, gwp, qvc, anz, mmu, sqo, zdp, sgr, esl, tjo, bit, mv, vtc, vla, iqd