Hľadaný výraz "�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� v" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 1049 výsledkov (9 strán)

 • a contrario

  - v protiklade...

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • abrahamita

  - člen východočeskej kresťanskej sekty...

 • absencia

  - neprítomnosť, napr. v škole...

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • abúlia

  - chorobná strata vôle, oslabenie...

 • accelerando

  - hudobný výraz pre postupne...

 • acetonémia

  - prítomnosť acetónu v krvi...

 • achilodýnia

  - bolesť v oblasti Achillovej...

 • acholúria

  - neprítomnosť žlčového farbiva v...

 • achtlík

  - v polygrafii osmina petitu,...

 • acidofilný

  - kyslomilný, žijúci v kyslom...

 • acuto

  - hudobný výraz pre ostro,...

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo...

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na...

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu...

 • addolorato

  - v hudbe: žalostne, smutne,...

 • adhortatívum

  - nabádavý konjunktív...

 • adidaska

  - druh športovej obuvi, výrobok...

 • adipozita

  - nadmerné usadzovanie tuku v...

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v...

 • adventizmus

  - kresťanské hnutie veriace v...

 • adverzatívny

  - v jazykovede odporovací diabla;...

 • aerobióza

  - život v prostredí kyslíka...

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou...

 • aerosalón

  - medzinárodná výstava lietadiel a...

 • afekcia

  - hnutie mysle; náklonnosť, vášeň;...

 • affettuoso

  - v hudbe: náruživo, s...

 • affrettando

  - v hudbe: rýchlo...

 • afiš

  - plagát, výveska, reklamný nápis...

 • aforistický

  - vtipný, stručný, výstižný...

 • afrikanista

  - odborník v afrikanistike...

 • afro

  - afrického pôvodu, v africkom...

 • agát

  - strom s výrazne voňavými...

 • agile

  - v hudbe ľahko, živo,...

 • agogika

  - pohybová voľnosť v prednese...

 • agrarizácia

  - aplikovanie agrárnych zásad v...

 • agrogeológia

  - výskum hornín, z ktorých...

 • agrológ

  - odborník v agrológii...

 • aikinit

  - nerast v tvare kosoštvorca...

 • akarológ

  - odborník v akarológii, znalec...

 • akčný

  - činný, výkonný; vzťahujúci sa...

 • aklamovať

  - vítať, pozdravovať, hlasito volať...

 • akreditív

  - bankový poverovací list v...

 • akrocefália

  - lebka v tvare zrezaného...

 • akt

  - čin, jednanie, výkon; úradný...

 • aktualizmus

  - smer v prírodných vedách,...

 • akút

  - ostrý prízvuk v niektorých...

 • akvanautika

  - výskum morských hlbín...

 • al corso

  - v bežnom kurze...

 • albanistika

  - výskum dejín, jazyka a...

 • aleluja

  - chválospev „chváľte Jahveho“ v...

 • alfabetizácia

  - likvidácia negramotnosti, organizovaná výučba...

 • alfavírus

  - vírus zo skupiny togavírusov ...

 • aliín

  - aminokyselina nachádzajúca sa v...

 • alimenty

  - zákonom stanovené výživné ...

 • alkohol

  - organická zlúčenina, v ktorej...

 • alkohomer

  - merač obsahu alkoholu v...

 • all right

  - súhlasím, dobre, v poriadku ...

 • allegretto

  - v hudbe o trochu...

 • allegro

  - v hudbe: živo, rýchlo,...

 • alm

  - vápenec s vysokým obsahom...

 • almara

  - väčšia skriňa na uloženie...

 • almukantarát

  - v astronómii myslená kružnica...

 • alochronický

  - vyskytujúci sa v určitej...

 • alogénny

  - v geológii vzťahujúci sa...

 • aloi

  - obsah drahého kovu v...

 • alopatria

  - výskyt dvoch alebo viacerých...

 • alstonit

  - uhličitan vápnika a bária,...

 • alternatim

  - v hudbe: striedavo ...

 • altimeter

  - výškomer ...

 • aluminotermia

  - výroba kovov pomocou hliníka ...

 • alumnát

  - internát pre výchovu katolíckych...

 • amant

  - slangový výraz pre milenca ...

 • ambažúra

  - v hudbe: nátisk; chuť...

 • ambiofónia

  - používanie elektroakustických zariadení v...

 • ambivalencia

  - dvojakosť predstáv alebo pocitov,...

 • ambo

  - kazateľňa starokresťanského chrámu; v...

 • ambra

  - voskovitý výlučok veľryby využívaný...

 • amen

  - hebrejský výraz „staň sa,...

 • amerikanistika

  - výskum jazykov, kultúry, dejín,...

 • amniocentéza

  - vyšetrenie plodovej vody v...

 • amplifikátor

  - zosiľovač (v slaboprúdovej technike) ...

 • amyloplast

  - veľmi malé útvary v...

 • anabolizmus

  - premena jednoduchších látok v...

 • anastáza

  - vzkriesenie, zmŕtvychvstanie (v kresťanskom...

 • anastigmat

  - objektív s odstránenými optickými...

 • ančovka

  - sardela v korenistom náleve,...

 • andante

  - v hudbe: krokom, voľne,...

 • andragogika

  - výchova a vzdelávanie dospelých ...

 • anhydrit

  - síran vápenatý, nerast ...

 • anoxia

  - nedostatok kyslíka v tkanivách;...

 • anticipácia

  - predčasný výskyt, predchádzanie; predzvesť ...

 • antigénny

  - vyvolávajúci v organizme tvorbu...

 • antihistorizmus

  - popieranie historického významu, odmietanie...

 • antiklimax

  - postupné zoslabovanie štylistických výrazov ...

 • antikrist

  - odporca Krista, neznaboh; v...

 • antilopa

  - párnokopytník žijúci v afrických...

 • antiromán

  - románová tvorba v 60....

 • antitéza

  - protiklad, výrok popierajúci iný...

 • antivírusový

  - účinný proti vírusom ...

 • anton

  - slangový výraz pre uzavreté...

 • antropogenéza

  - proces vzniku a vývoja...

 • apatit

  - fosforečnan vápenatý obsahujúci chlór...

 • apel

  - dovolávanie sa, verejná výzva;...

 • apitoxín

  - čistý včelí jed ...

 • aplanát

  - objektív s odstránenými optickými...

 • aport

  - súhrn všetkých majetkových hodnôt...

 • appearancia

  - vonkajší vzhľad, výraz, image ...

 • apretúra

  - konečná úprava výrobku na...

 • arboreál

  - miesto výskytu lesov ...

 • arbovírus

  - vírus vyvolávajúci infekčné ochorenia,...

 • archívnictvo

  - náuka o práci v...

 • areopag

  - starogrécka rada starších v...

 • árešt

  - starší ľudový výraz pre...

 • aridizácia

  - procesy vyschýňania v arídnych...

 • arkus

  - oblúk; v matematike oblúk,...

 • Armageddon

  - vo väčšine kultúr a...

 • aromaterapia

  - liečba vôňami ...

Naposledy hľadané výrazy:

Krížovkársky slovník: �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� v, ã æ ã ã ã ã æ ã ã ã pr, sã ã ã ã ã ã ã ã ã k, periodizã cia, ãƒâ ã â ãƒâ ã â uchaãƒâ ã â, mnohofarebnosã, aã ã ã ã ã ã, person lie, r ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ ãƒâ, ãƒâ tras, čítá, oznaä kovanie, spektrã æ ã ã ã lny, sed, klãƒæ ã â ãƒæ ã â ãƒæ ã â
Ekonomický slovník: rej, ã ã at, å asi, ran, ref, dds, lka, mos, jop, opd, príjmy verejných financií, hzf, zvd, srp,
Slovník skratiek: mly, uã â aã â, rmk, zns, at, i34, fubar, aj1, šj, dpč, inn, á, pas, šer, rlb