Hľadaný výraz "ě" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 508 výsledkov (5 strán)

 • e

  - značka pre základ prirodzených...

 • E-mail

  - systém elektronickej pošty...

 • eben

  - tropické tvrdé drevo stromov...

 • ebonit

  - elektricky nevodivá prírodná alebo...

 • ebulícia

  - vrenie, var...

 • ebur

  - slonovina, slonová kosť...

 • eburneácia

  - väzivová premena kostnej drene,...

 • ecclesia militans

  - cirkev bojujúca...

 • echinokok

  - vývojové štádium pásomnice pečeňovej...

 • echo

  - ozvena; upozornenie, tajná správa,...

 • echofrázia

  - chorobné opakovanie počutého...

 • echokardiografia

  - metóda vyšetrovania srdca odrazom...

 • echolália

  - chorobné opakovanie počutého...

 • echolot

  - merač hĺbky na základe...

 • echomímia

  - chorobné napodobňovanie výrazu tváre...

 • edafológia

  - náuka o pôde...

 • edém

  - vodnatý opuch tkaniva...

 • edícia

  - vydanie knihy alebo publikácie,...

 • edikula

  - orámovaný výklenok v stene...

 • editácia

  - príprava, spracovanie a úprava...

 • editor

  - nakladateľ, vydavateľ; počítačový program...

 • edukt

  - výťažok suroviny...

 • efarmóza

  - podobnosť rastlín pochádzajúcich z...

 • efebólia

  - pohlavný vzťah homosexuálnych mužov...

 • efedrín

  - kryštalický alkaloid nachádzajúci sa...

 • efektivita

  - účinnosť, pôsobivosť, efektívnosť...

 • efektný

  - okázalý, pôsobivý, vypočítaný na...

 • efeméra

  - prchavá vec, dielo prchavej...

 • efemerida

  - podľa dráhy vypočítaná presná...

 • efeminácia

  - mužská zoženštelosť...

 • eferentný

  - odstredivý; vedúci impuz od...

 • eficiencia

  - účinnosť, výkonnosť, efektívnosť...

 • eflorescencia

  - výkvet, napr. solí alebo...

 • efuzérny

  - márnotratný...

 • efúziometer

  - prístroj na meranie hustoty...

 • efydrogamia

  - opeľovanie vodnej vegetácie...

 • egida

  - ochrana, záštita; ochranný štít...

 • ego

  - ja; centrum osobnosti...

 • egocentrizmus

  - v jednaní aj myslení...

 • egoizmus

  - zdôrazňovanie samého seba, stavanie...

 • egutácia

  - pôsobenie kvapkajúcej vody na...

 • egyptienka

  - latinkové písmo s pätkami...

 • eidológia

  - učenie o formách a...

 • eifel

  - stratigrafický stupeň devónu...

 • eintopf

  - jedlo pripravované v jednom...

 • ejakulát

  - výlučok samčích pohlavných žliaz...

 • ekchondróm

  - nezhubný nádor na povrchu...

 • ekdemit

  - oxichlorid arzénu a olova,...

 • ekdýzia

  - zvliekanie, odkladanie starej pokožky...

 • ekipa

  - skupina ľudí so spoločnou...

 • eklampsia

  - nebezpečné kŕče počas tehotenstva,...

 • eklektik

  - vedec alebo umelec netvorivo...

 • eklézia

  - zhromaždenie občanov v antickom...

 • eklipsa

  - zatmenie Slnka alebo Mesiaca...

 • ekloga

  - idylická báseň zo života...

 • ekofarma

  - hospodári spôsobom blízkym prirodzenému...

 • ekofyziológia

  - odbor zaoberajúci sa skúmaním...

 • ekológ

  - odborník v ekológii...

 • ekologizácia

  - znižovanie negatívnych vplyvov na...

 • ekonometria

  - odbor zaoberajúci sa a...

 • ekonomika

  - národné hospodárstvo jednotlivých krajín;...

 • ekosféra

  - oblasť okolo hviezdy s...

 • ekotón

  - hraničná časť medzi dvomi...

 • ekotoxikológia

  - výskum pôsobenia exhalátov na...

 • ekran

  - premietacia plocha; nepriepustná geologická...

 • ektoblast

  - vonkajší zárodočný list živočíšneho...

 • ektoderma

  - vonkajší zárodočný list živočíšneho...

 • ektofyt

  - rastlinný cudzopasník žijúci na...

 • ektokardia

  - vrodené uloženie srdca mimo...

 • ektoplazma

  - povrchová vrstva cytoplazmy tvoriaca...

 • ektromélia

  - chýbanie jednej alebo viacerých...

 • ekuména

  - ľuďmi obývaná časť Zeme...

 • ekumenizmus

  - úsilie o zjednotenie všetkých...

 • ekvátor

  - rovník...

 • ekvestrický

  - jazdecký (na koni)...

 • ekvidistantný

  - zachovávajúci konštantnú vzdialenosť...

 • ekvilibristika

  - cirkusový žáner založený na...

 • ekvipáž

  - kočiar so záprahom; výbava,...

 • ekvitabilita

  - rovnocennosť druhov v biocenóze...

 • ekvivalencia

  - rovnocennosť; v chémii rovnaké...

 • ekvivalencia rovníc

  - prvá rovnica má rovnaké...

 • ekvivalent elektrochemický

  - množstvo látky vylúčené z...

 • ekvivokácia

  - dvojzmyselnosť alebo viaczmyselnosť slov...

 • elaborát

  - písomne vypracovaný návrh, úloha,...

 • elaín

  - kyselina olejová, oleín...

 • elán vital

  - životná energia, rozmach...

 • elasticita, elastičnosť

  - ohybnosť, pružnosť...

 • elastomér

  - makromolekulová látka veľmi pružná...

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez...

 • eleaté

  - grécka filozofická škola založená...

 • elefantiáza

  - chorobné stučnenie, zdurenie kože...

 • elégia

  - žalospev v literatúre alebo...

 • eleison

  - grécky zmiluj sa, časť...

 • elektrifikácia

  - rozširovanie elektrickej rozvodnej siete...

 • elektrit

  - tavený oxid hlinitý, umelý...

 • elektro-

  - prvá časť zložených slov...

 • elektroanalgézia

  - znecitlivenie elektrickým prúdom...

 • elektroanestézia

  - celkové znecitlivenie pacienta elektrickým...

 • elektrobioskopia

  - vyšetrovanie špeciálnymi prístrojmi umožňujúcimi...

 • elektrochirurgia

  - chirurgia využívajúca pri operatívnych...

 • elektrodiagnostika

  - určovanie diagnózy pomocou elektrických...

 • elektrodynamika

  - náuka o vlastnostiach a...

 • elektroforéza

  - pohyb častíc v elektrickom...

 • elektrografia

  - chemická elektroanalytická metóda; zobrazovanie...

 • elektrografitácia

  - tepelné spracovanie amorfného uhlíka...

 • elektrokardiograf

  - prístroj na zaznamenávanie bioelektrických...

 • elektrokardiogram

  - záznam elektrokardiografu...

 • elektrokardiostimulátor

  - prístroj na elektrické dráždenie...

 • elektrokinetika

  - náuka o pohyboch elektrických...

 • elektrokryštalizácia

  - vylučovanie kovov na elektródach...

 • elektroliečba

  - liečba pôsobením elektrického prúdu,...

 • elektrolyt

  - pevný alebo kvapalný vodič,...

 • elektrolýza

  - rozklad chenmických látok pôsobením...

 • elektromagnetizmus

  - magnetizmus vyvolaný pôsobením elektrického...

 • elektrometalurgia

  - výroba kovov, zliatin alebo...

 • elektrometer

  - merač veľmi nízkeho elektrického...

 • elektromyograf

  - prístroj zaznamenávajúci činnostné potenciály...

 • elektromyogram

  - záznam elektromyografu...

 • elektronarkóza

  - narkóza dosahovaná pomocou elektrického...

 • elektrónvolt

  - jednotka energie, ktorú získa...