Hľadaný výraz "ďi" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 231 výsledkov (2 strán)

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • akceptor

  - atóm, ión alebo molekula...

 • alália

  - chyba reči...

 • allonym

  - autorom vypožičané meno iného...

 • amfión

  - obojetný ión, elektricky neutrálna...

 • anión

  - ión so záporným nábojom ...

 • aproximovať

  - riešiť zložitú matematickú úlohu...

 • artotéka

  - požičovňa originálov grafík a...

 • atakovať

  - útočiť, dorážať ...

 • auditórium

  - poslucháreň; poslucháči ...

 • dabovať

  - vykonávať dabing, pretlmočiť filmové...

 • definovať

  - presne určiť, poda definíciu,...

 • dermoid, dermatoid

  - nádorový útvar v koži,...

 • detašovať

  - oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť...

 • devastovať

  - ničiť, kaziť...

 • dezorientácia

  - chorobná neschopnosť určiť čas...

 • doména

  - oblasť rovnakej magnetizácie, čiže...

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • felónia

  - porušenie vernosti vazala voči...

 • fotofília

  - schopnosť organizmov žiť na...

 • hematúria

  - prítomnosť krvi v moči...

 • hostilita

  - sklon ublížiť inému človeku,...

 • hypotekárny úver

  - pôžička s ručením nehnuteľnosťou...

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • interponovať

  - vkladať, vložiť, vsúvať; sprostredkovať...

 • izomorfia

  - existencia dvoch či viacerých...

 • kalvária

  - umelecké zobrazenie Ježiša Krista,...

 • katión

  - kladne nabitý ión...

 • kavent

  - ručiteľ pri pôžičke...

 • kolidovať

  - zrážať sa, krížiť sa,...

 • léno

  - pozemky alebo statky prepožičiavané...

 • logopatia

  - chorobné komolenie reči...

 • makrocia

  - nadmerne veľké uši...

 • mikrobúria

  - prítomnosť mikróbov v moči...

 • mikrócia

  - neúmerne malé uši...

 • nativizmus

  - názor, že duši sú...

 • nonverbálny

  - bez použitia reči, neverbálny...

 • oligodynamia

  - schopnosť ťažkých kovov ničiť...

 • ostrakizovať

  - vylúčiť zo spoločnosti, odsunúť...

 • palatolália

  - choroba reči, huhňavosť...

 • paralália

  - porucha reči, nahradzovanie správnej...

 • pasovať

  - povýšiť do rytierskeho stavu,...

 • prefácia

  - predhovor; v katolíckej omši...

 • prejudikovať

  - rozhodnutím otázky určiť postup...

 • prekludovať

  - vylúčiť z užívania práva...

 • preliminovať

  - vopred stanoviť, vopred určiť...

 • prix

  - cena, odmena v súťaži;...

 • problém

  - úloha, ktorú treba riešiť;...

 • próza

  - neveršovaný, v prostej reči...

 • psychotest

  - slúži na zistenie psychických...

 • pustula

  - pľuzgierok na koži naplnený...

 • quod libet

  - čo sa páči, zmes;...

 • rembours

  - zmenková pôžička, ktorú banka...

 • rešpektovať

  - vážiť si, mať v...

 • rotovať

  - točiť sa, otáčať sa,...

 • savoir vivre

  - umenie žiť; spôsob života;...

 • termorezistencia

  - odolnosť materiálov voči teplu...

 • ubikvist

  - organizmus, ktorý môže žiť...

 • vádí

  - vyschnuté riečište v severoafrickej...

 • veruka

  - bradavica, výrastok na koži...

 • vetovať

  - odporovať, vznášať námietky; použiť...

 • yperit

  - dichlórdietylsulfid, horčičný plyn, prudko...

 • kompromitovať

  - zľahčiť, znevážiť, zahanbiť, priviesť...

 • suspendovať

  - odložiť, zrušiť platnosť; zastaviť...

 • vegetovať

  - žiť, rásť; biedne žiť,...

 • di-, dis-

  - predpona s významom dvakrát,...

 • diabetes inspidus

  - úplavica močová, cukrovka; choroba...

 • diabetik

  - chorý na cukrovku...

 • diabetológia

  - odbor lekárstva zaoberajúci sa...

 • diabolizmus

  - kult satana...

 • diachrónia

  - sledovanie časového vývoja určitého...

 • diadém

  - okrasná čelenka...

 • diafilm

  - diapozitívy zoradené na filmovom...

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého...

 • diafragma

  - iný názov pesaru, ochranného...

 • diagnostik

  - lekár určujúci diagnózu...

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie...

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným...

 • diagram

  - grafické zobrazenie číselných hodnôt...

 • diakon

  - duchovný nižšieho svätenia, starajúci...

 • diakonion

  - postranný súbor pri apside...

 • diakritika

  - používanie diakritických znamienok, napr....

 • dialektik

  - šikovný rečník; znalec dialektiky...

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom...

 • dialer

  - program na identifikáciu telefónnych...

 • dialóg

  - rozhovor dvoch ľudí; súvislá...

 • diamagnetizmus

  - magnetizácia orientovaná proti smeru...

 • diameter

  - priemer...

 • dianetika

  - americká metóda zvyšovania duševného...

 • diapazón

  - rozpätie, rozsah; v hudbe...

 • diapozitív

  - pozitívna fotografia na priehľadnom...

 • diaprojektor

  - premietací prístroj na diapozitívy...

 • diarchia

  - dvojvládie...

 • diaspóra

  - rozptýlenie náboženskej alebo národnostnej...

 • diastéma

  - krátkodobé prerušenie geologickej sedimentácie;...

 • diatermia

  - prehrievanie tela alebo orgánu...

 • diatonický

  - v hudbe striedanie piatich...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diazotypia, diazotípia

  - spôsob fotografického záznamu obrazu...

 • dichogamia

  - nerovnaký čas dospievania prašníkov...

 • dichróman

  - dvojchróman, soľ kyseliny chrómovej...

 • dichromázia

  - vrodená farbosleposť...

 • dictum

  - povedané, vyslovené; slovo, výrok...

 • didaktika

  - náuka o vyučovaní, časť...

 • diecéza

  - oblasť spravovaná biskupom...

 • dielektrikum

  - elektrický nevodič, prostredie s...

 • diergol

  - dvojzložková pohonná látka...

 • diesel

  - naftový motor...

 • dieselgenerátor

  - generátor elektrického prúdu poháňaný...

 • dietár

  - človek dodržiavajúci diétu; stravník...

 • dietetik

  - odborník v dietetike...

 • dietológ

  - odborník v dietológii...

 • difamácia

  - ohováranie; klebeta; poškodenie cti,...