Hľadaný výraz "čl" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 350 výsledkov (3 strán)

 • thrash

  - hudobný štýl využívajúci najmä...

 • tiket

  - vstupenka, cestovný lístok, potvrdenie...

 • torus

  - kvetné lôžko...

 • toxín

  - jedovatá látka vyvolaná v...

 • transparent

  - pruh látky s heslom...

 • trockizmus

  - názory L. D. Trockého...

 • trofonómia

  - náuka o výmene látok...

 • tromboflebitída

  - zápal žíl ...

 • tvíd, tweed

  - mäkká vlnená látka z...

 • ultrafiltrácia

  - oddeľovanie nízkomolekulárnych látok...

 • vehikulum

  - prostredník, nositeľ; látka riediaca...

 • Vénus vulgivaga

  - označenie starorímskej bohyne lásky...

 • vitagén

  - vitamínová látka, dôležitý stavebný...

 • vitamín

  - biologicky účinná látka, dôležitá...

 • xantín

  - medziprodukt látkovej premeny nukleoproteidov,...

 • xenobiotikum

  - látka živým organizmom cudzia...

 • optometria

  - meranie lámavosti svetelných lúčov...

 • perkolácia

  - lúhovanie; vylúhovanie látok za...

 • radiálny

  - lúčovitý, lúčový; stredový, idúci...

 • clair-obscur

  - maliarska technika šerosvitu...

 • clarino

  - malá trúbka...

 • clausula rebus sic stantibus

  - zmluvná doložka, podľa ktorej...

 • clayonáž

  - pokrývanie svahov ohrozených zosuvom...

 • clinch, klinč

  - v boxe nedovolené držanie...

 • clo

  - štátom stanovený poplatok za...

 • clou

  - „zlatý klinec“ programu...

 • acetál

  - zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu...

 • adiatermálna látka

  - neprepúšťa tepelné lúče...

 • arboreál

  - miesto výskytu lesov ...

 • areál

  - zemepisná oblasť; súvislá plocha...

 • arzenál

  - zbrojný závod alebo sklad;...

 • asociál

  - človek bez sociálneho cítenia,...

 • batyál

  - dno oceánov alebo morí...

 • bengál

  - pyrotechnická zmes vydávajúca pri...

 • ceremoniál

  - súbor pravidiel pre slávnostné...

 • chorál

  - stredoveký jednohlasý spev; slávnostná...

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným...

 • diazenitál

  - astronomický prístroj na určovanie...

 • diferenciál

  - sústava ozubených kolies, vyrovnávacie...

 • dominikál

  - pánska pôda...

 • elementál

  - bytosť pozostávajúca z jediného...

 • eulitorál

  - pribrežná časť vodných nádrží...

 • fiškál

  - rozpočet; úradník zastupujúci štátnu...

 • futrál

  - puzdro, schránka...

 • genitál

  - pohlavný orgán ...

 • glaciál

  - obdobie zaľadnenia v pleistocéne...

 • graduál

  - spevník kratších piesní ...

 • grál

  - zázračná miska alebo kalich...

 • gregoriánsky chorál

  - chrámový spev zavedený pápežom...

 • hadál

  - najhlbšia časť dna oceánov,...

 • ideál

  - vzor dokonalosti; nedosiahnuteľný cieľ...

 • integrál neurčitý

  - súhrn funkcií získaný postupom...

 • intelektuál

  - duševný pracovník, vzdelanec...

 • interglaciál

  - obdobie medzi dvomi chladnými...

 • kanál

  - stoka; umelý prieplav; vlnová...

 • kancionál

  - chrámový spevník...

 • kapitál

  - hodnota majetku, majetok; to,...

 • kardinál

  - vysoký hodnostár katolíckej cirkvi...

 • lámaizmus

  - tibetsko-mongolská forma budhizmu...

 • lápis

  - kameň; leptavý kamienok, ktorým...

 • lápis philosophorum

  - kameň mudrcov...

 • léga

  - ozdobný pruh látky...

 • légia

  - v starovekom Ríme pešie...

 • léno

  - pozemky alebo statky prepožičiavané...

 • lézia

  - poranenie, telesné poškodenie, porucha...

 • lineál

  - pravítko...

 • lítium

  - najľahší alkalický kovový prvok,...

 • litorál

  - pribrežná oblasť mora a...

 • lokál

  - šiesty pád skloňovania; menší...

 • luminál

  - druh liečiva; veronálové narkotikum...

 • lýza

  - druhá časť slov s...

 • materiál

  - hmota, surovina; látka, z...

 • memoriál

  - závod alebo súťaž na...

 • metál

  - hovorový výraz pre vyznamenie,...

 • metrosexuál

  - muž prehnane dbajúci o...

 • minerál

  - nerast, anorganická prírodnina; štrukturálne...

 • monokryštál

  - jedinec s kryštálovou mriežkou...

 • muzikál

  - hudobná veselohra ...

 • neutrál

  - nezaradená rýchlosť v prevodovke,...

 • normál

  - obvyklá miera, pravidelný stav...

 • numerál

  - vo výpočtovej technike diskrétne...

 • orbitál

  - v kvantovej teórii vlnová...

 • ovál

  - krivka alebo plocha vajcovitého...

 • pelagiál

  - oblasť voľnej vody od...

 • plurál majestatikus

  - množné číslo používané namiesto...

 • pluviál

  - daždivé a teplotne mierne...

 • pontifikál

  - liturgická kniha katolíckych biskupov...

 • portál

  - ozdobný vchod alebo vjazd...

 • potenciál

  - fyzikálna veličina určujúca stav...

 • principál

  - šéf kočovného divadla, cirkusu...

 • profesionál

  - zárobkovo činný človek; človek...

 • profundál

  - hlbinná oblasť stojatých vôd...

 • Prokrustovo lôžko

  - nepríjemné, trápne postavenie ...

 • provinciál

  - volený alebo menovaný predstavený...

 • Quirinál

  - bývalý kráľovský, dnes prezidentský...

 • recitál

  - celovečerné vystúpenie jedného umelca,...

 • regál

  - nábytok s otvorenými policami,...

 • rustikál

  - za feudalizmu sedliacka neslobodná...

 • sandál

  - v antike spravidla kožená...

 • semivokál

  - hláska foneticky blízka samohláske,...

 • seriál

  - umelecké dielo z viacerých...

 • šláger

  - úspešná skladba v žánri...

 • sól

  - koloidná disperzná sústava tuhých...

 • špitál

  - pôvodne vojenská, neskôr všeobecná...

 • supralitorál

  - pribrežná časť vodnej nádrže...

 • terminál

  - prekladište, konečná stanica; vstupné...

 • triál

  - trojné číslo ...

 • tribunál

  - zvýšené miesto pre sudcovské...

 • válí

  - v predrepublikánskom Turecku vysoký...

 • vokál

  - samohláska ...