Hľadaný výraz "čača" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 772 výsledkov (7 strán)

 • chordát

  - príslušník najvyššieho kmeňa živočíchov...

 • chorioretinitída

  - zápal dúhovky a sietnice...

 • chorológia

  - náuka o miestnom a...

 • christológia

  - náuka o živote a...

 • chromoplast

  - plastid obsahujúci žlté až...

 • chronologický

  - časovo následný, zoradený podľa...

 • churma

  - subtropický a tropický ovocný...

 • ciachovanie

  - overenie a potvrdenie presnosti...

 • clausula rebus sic stantibus

  - zmluvná doložka, podľa ktorej...

 • cob

  - druh ušľachtilého koňa...

 • curit

  - hydroxid uranylu a olova,...

 • cutis

  - koža, škára...

 • cyanóza

  - modrofialové sfarbenie kože a...

 • cyklometria

  - meranie plošného obsahu a...

 • cyklostyl

  - kancelársky rozmnožovací stroj a...

 • cytostatikum

  - látka tlmiaca rast a...

 • dalajláma

  - svetská a spolu s...

 • dátum

  - časový údaj, označenie dňa...

 • de iure

  - podľa práva, z právnych...

 • decerebrácia

  - ťažké vyradenie centrálneho nervového...

 • dekortifikácia, dekortikácia

  - odstraňovanie drevnatých a dužinatých...

 • delírium tremens

  - blúznenie následkom ťažkej otravy...

 • demokratizácia

  - presadzovanie a rozvíjanie demokratických...

 • denunciant

  - udavač, donášač...

 • depozitná banka

  - banka prijímajúca vklady a...

 • destabilizácia

  - zhoršovanie politických, ekonomických a...

 • deutérium

  - ťažký vodík, izotop vodíka...

 • difficile est satiram non scribere

  - ťažko nepísať satiru ...

 • dilatometer

  - zariadenie merajúce rozťažnosť spôsobenú...

 • diner

  - hlavné jedlo dňa, v...

 • disolvovať

  - rozpúšťať...

 • dispenzácia

  - udelenie dispenzu; zhotovovanie a...

 • dispenzarizácia

  - včasné aktívne vyhľadávanie a...

 • distingvovaný

  - dôstojne a jemne sa...

 • divide et impera!

  - rozdeľ a panuj!...

 • don

  - španielsky šľachtický a čestný...

 • drakonický, drakónsky

  - veľmi prísny, krutý (podľa...

 • drapéria

  - ťažká nepriehľadná záclona, dekoratívny...

 • driftovať

  - nechať sa unášať prúdom,...

 • duktilita

  - ťažnosť, tvárnosť...

 • dural

  - ľahká, tvrdá a pevná...

 • dysfágia

  - namáhavé a bolestivé prehĺtanie...

 • dysúria

  - sťažené alebo bolestivé močenie...

 • džingischán

  - krutovládca, krutý dobyvateľ, podľa...

 • editácia

  - príprava, spracovanie a úprava...

 • edukt

  - výťažok suroviny...

 • efemerida

  - podľa dráhy vypočítaná presná...

 • eidológia

  - učenie o formách a...

 • ekdemit

  - oxichlorid arzénu a olova,...

 • ekonometria

  - odbor zaoberajúci sa a...

 • elatív

  - vyjadrenie stupňa vlastnosti bez...

 • elektrodynamika

  - náuka o vlastnostiach a...

 • elektrum

  - prirodzená zliatina striebra a...

 • embolit

  - chlorid a bromid striebra,...

 • emplektit

  - sulfid medi a bizmutu,...

 • endemizmus

  - obmedzenie pôvodu a výskytu...

 • enfant terrible

  - „hrozné dieťa“, privádzajúce dospelých...

 • enterokolitída

  - zápal tenkého a hrubého...

 • eponym

  - osoba, podľa ktorej je...

 • erár

  - štátna pokladňa, štátna správa...

 • Erínya

  - v starogréckom bájosloví bohyňa...

 • erotogénny

  - spôsobujúci vzrušenie a spravidla...

 • erotománia

  - nadmerné až chorobné vystupňovanie...

 • erytrosiderit

  - vodnatý chlorid železa a...

 • etnogenéza

  - proces formovania a vznikania...

 • eurodoláre

  - poskytované úvery a prijímané...

 • ex lege

  - zo zákona, podľa zákona...

 • ex usu

  - podľa zvyku, ako je...

 • exkrement

  - výlučok, výkal, moč a...

 • exopexa

  - chirurgické uvoľnenie orgánu a...

 • exploatácia

  - ťažba, využitie, vykorisťovanie, zúžitkovanie...

 • exstirpácia

  - vykorenenie, vytrhnutie z koreňa;...

 • exteriér

  - vonkajšok, zovňajšok; voľný a...

 • extirpácia

  - vytrhnutie z koreňa, vykorenenie...

 • extrakt

  - výťažok, výluh získaný extrakciou...

 • extrudovať

  - vytláčať, vypudzovať tlakom...

 • farmakológia

  - náuka o liekoch a...

 • favus

  - vypadávanie vlasov a vznik...

 • fayolizmus

  - vedecky riadená a organizovaná...

 • fedrovať

  - napomáhať, podporovať; ťažiť...

 • fenistika

  - výskum jazyka, histórie a...

 • fenotyp

  - súbor pozorovateľných znakov a...

 • filatelia

  - zberateľstvo poštových známok a...

 • fingovať

  - predstierať; vymýšľať si...

 • fiškus

  - štátna pokladňa; verejné financie...

 • fjord

  - úzky a dlhý morský...

 • flakón

  - ozdobná fľaštička na parfum...

 • fleece, flís

  - jemná, hebká a mäkká,...

 • fluviálny

  - riečny, vytvorený výmoľnou a...

 • fortuna

  - šťastie, úspech (podľa starorímskej...

 • fotogrammetria

  - určovanie tvarov, rozmerov a...

 • frankatúra

  - výplatné, známky a iné...

 • fraus

  - podvod; zlý úmysel páchateľa...

 • funkcionaloizmus

  - umelecký, najmä architektonický a...

 • fyloxéra

  - škodca viniča...

 • gáč

  - zmes uhľovodíkov a oleja,...

 • galantéria

  - ozdobný módny a darčekový...

 • galeje

  - ťažký trest odsúdencov, nútené...

 • Gargantua

  - hrdina románu francúzskeho spisovateľa...

 • garibaldista

  - stúpenec a dobrovoľník vo...

 • garson

  - obsluha, čašník, hotelový sluha;...

 • gastrológia

  - náuka o žalúdku a...

 • gavalier

  - čestný a charakterný človek;...

 • gejša

  - tanečnica, speváčka a spoločníčka...

 • gekon

  - drobný jašter pralesov a...

 • geobotanika

  - náuka o rastlinách a...

 • geochronológia

  - určovanie veku hornín a...

 • gerontológia

  - náuka o starnutí a...

 • gladiola

  - okrasná rastlina (čeľaď kosatcovitých)...

 • glutín

  - bielkovina z koží a...

 • gój, gójim

  - hebrejské a často hanlivé...

 • gotika

  - európsky umelecký a stavebný...

 • gourmet

  - milovník a znalec vína...

 • Grácie

  - starogrécke a starorímske bohyne...

 • grafognózia

  - porovnávacie určovanie pisateľa ...

 • gravitácia

  - zemská príťažlivosť, tiažová sila...

 • grota, grotta

  - prírodná alebo umelá jaskyňa,...

 • groteska

  - veselé až komické rozprávanie...

 • grotta, grota

  - jaskyňa; v barokovom staviteľstve...

 • guvernér

  - správny a vojenský náčelník...