Hľadaný výraz "ó" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 269 výsledkov (3 strán)

 • obatzter

  - syrový pokrm z Rakúska...

 • obdukovať

  - vykonávať obdukciu...

 • obelisk

  - ihlanovitý stĺp z jediného...

 • obi

  - ozdobný pás ženského kimona...

 • objekt

  - vec, predmet; výrobná alebo...

 • objektivizácia

  - spredmetnenie, zovšeobecnenie; urobenie niečoho...

 • objektívny

  - vecný, nestranný, neosobný, všeobecný...

 • oblácia

  - ponuka, darovanie; dar...

 • obligácia

  - záväzok, dlh; štátny dlhopis...

 • obligatórny

  - záväzný, nutný, povinný, obligátny...

 • obliterácia

  - sprácanie dlhu, umorenie; znehodnotenie...

 • obnubilácia

  - strata vedomia, bezvedomie; dočasná...

 • obrogácia

  - zrušenie starého zákona novým...

 • observácia

  - pozorovanie, sledovanie; meranie...

 • observatórium

  - pozorovateľňa, pozorovacia stanica; hvezdáreň...

 • obsesný

  - neodbytný, nutkavý...

 • obsignácia

  - súdne zapečatenie; potvrdenie, súhlas,...

 • obskurnosť

  - bezvýznamnosť; nekalosť; mravná závadnosť...

 • obsoletný

  - zastaralý, nepotrebný, nepoužívaný, zbytočný...

 • obstipácia

  - zápcha...

 • obtúzny

  - nechápavý, tupý...

 • oceán

  - svetové more...

 • oceánit

  - vyvrelá hornina, odroda olivinického...

 • oceánograf

  - odborník v oceánografii...

 • oceánológ

  - odborník v oceánológii...

 • ocella

  - zložené oko hmyzu...

 • ochlokracia

  - hanlivé označenie pre vládu...

 • óda

  - vzletná, ospevná lyrická báseň...

 • odeón

  - starogrécka budova pre súťaže...

 • odiózny

  - nenávidený, protivný, opovrhnutiahodný...

 • odontalgia

  - bolesti zubov...

 • odontogénny

  - majúci zubný pôvod...

 • odontóm

  - nádor typický nadmernou produkciou...

 • odorant

  - ostro páchnuca látka pridávaná...

 • odysea

  - dlhé putovanie, blúdenie; pestré...

 • ofenzíva

  - útok, výpad; útočná činnosť...

 • oferta

  - návrh, ponuka, napr. obchodná...

 • oficiálny

  - úradný, služobný; slávnostný...

 • oficína

  - dielňa, remeselnícka alebo umelecká...

 • oficiózny

  - poloúradný, úradne nezaručený...

 • ofiografia

  - výskum hadov...

 • ofiológia

  - náuka o hadoch...

 • ofsajd

  - postavenie mimo hry v...

 • oftalmia

  - zápal očí...

 • oftalmochirurgia

  - zaoberá sa operatívnou liečbou...

 • oftalmológ

  - odborník v oftalmológii, očný...

 • oftalmoplégia

  - ochrnutie svalov oka...

 • oftalmoskopia

  - vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom...

 • ogiva

  - gotický lomený oblúk...

 • ohm

  - jednotka pre elektrický odpor...

 • oikumena

  - známa časť sveta u...

 • oiomancia

  - veštenie z letu vtákov...

 • okázia

  - príležitosť, náhoda; príležitostná kúpa...

 • okcident

  - západ; západné krajiny; večer...

 • okenit

  - vodnatý a zásaditý kremičitan...

 • oklúzia

  - uzavretie, skus; záver, uzáver;...

 • okluzor

  - prostriedok na zakrytie oka...

 • oktaéder

  - pravidelný osemsten...

 • oktant

  - astronomický prístroj na určenie...

 • oktáv

  - osemdenné slávenie sviatkov; ôsmy...

 • oktet

  - skladba pre osem nástrojov...

 • oktogón

  - osemuholník...

 • oktroj

  - úradné povolenie alebo príkaz;...

 • okuba

  - druh juhoamerickej palmy...

 • okulár

  - spojná optická sústava na...

 • okulista

  - očný lekár...

 • okultizmus

  - teória o pôsobení údajných...

 • okupácia

  - privlastnenie; násilné vojenské obsadenie...

 • oleáta

  - nákres na priesvitnom papieri,...

 • oleodukt

  - ropovod...

 • olfaktológia

  - náuka o čuchu a...

 • olfaktorický nerv

  - čuchový nerv...

 • oligémia

  - znížené množstvo krvi v...

 • oligochólia

  - znížené vylučovanie žlče...

 • oligodaktýlia

  - vrodené nevyvinutie všetkých prstov...

 • oligodynamia

  - schopnosť ťažkých kovov ničiť...

 • oligofágia

  - výživa živočíchov len určitými...

 • oligofrenik

  - osoba trpiaca oligofréniou...

 • oligoklas

  - sodnovápenatý živec, nerast...

 • oligopol

  - štruktúra trhu charakterizovaná malým...

 • oligosaprobia

  - v typológii znečistenia vôd...

 • oligospermia

  - zníženie množstva spermií v...

 • oligotrofia

  - nedostatočná výživa organizmu, nedostatok...

 • oligúria

  - znížené vylučovanie moču...

 • olivenit

  - zásaditý arzeničnan meďnatý, kosoštvorcový...

 • olivínovec

  - vyvretá hornina s vysokým...

 • olymp

  - vrchol možností...

 • om mani padme hum

  - meditačná formula tibetských budhistov,...

 • omartritída

  - zápal ramenného kĺbu...

 • ombrofília

  - prispôsobenie sa pre život...

 • ombrofóbia

  - neprispôsobenie sa vlhkému prostrediu...

 • ombrografia

  - popis zrážkových pomerov v...

 • ombudsman

  - nezávislý štátny poverenec pre...

 • omen

  - osudové znamenie, predtucha, predzvesť...

 • omfalitída

  - zápal pupka, najčastejšie u...

 • omfalorexa

  - pretrhnutie pupočníka...

 • omikron

  - hláska zovreté „o“ gréckej...

 • omisia

  - opomenutie, vynechanie; trestný čin...

 • omni jure

  - plným právom...

 • omnia mea mecum porto

  - všetko svoje nosím so...

 • omniprezencia

  - všadeprítomnosť...

 • omnium

  - handicapová jazda v dostihoch;...

 • omnivor

  - zviera živiace sa mäsitou...

 • onania

  - pohlavné sebaukájanie, masturbácia...

 • onanizmus

  - ukájanie pohlavného pudu masturbáciou...

 • ondatra

  - severoamerický hlodavec so vzácnou...

 • onerozita

  - zaťaženie právnym záväzkom...

 • oniománia

  - chorobná túžba nakupovať...

 • onkogénny

  - rakovinový, rakovinotvorný...

 • onkológia

  - náuka o nádoroch, oblasť...

 • onomastikon

  - súpis vlastných mien, najmä...

 • onomatománia

  - chorobný strach z vyslovenia...

 • onomaziológia

  - náuka o pomenovaní vecí,...

 • ontogenéza

  - celý vývoj rastliny alebo...

 • ontológia

  - idealistické učenie o javoch...

 • onychalgia

  - bolesť nechta...

 • onychia

  - zápal nechtového lôžka...

 • onychomykóza

  - plesňové ochorenie nechtov...

 • oocyt

  - bunka vznikajúca počas dozrievania...

 • oolemma

  - obal vajíčka cicavcov...