Hľadaný výraz "í" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 389 výsledkov (4 strán)

 • in vivo

  - za živa, v živom...

 • inadekvátny

  - neprimeraný, nezodpovedajúci...

 • inaktivácia mikroorganizmov

  - zásahy vedúce k likvidácii...

 • inaparentný

  - v medicíne: skrytý...

 • inauguračná adresa

  - pamätný spis, programové vyhlásenie...

 • incentíva

  - motivácia, popud, pohnútka, podnet...

 • inch

  - britsko-americká jednotka dĺžky, palec...

 • incident

  - príhoda, prípad, nemilá udalosť...

 • incinerácia

  - spopolnenie...

 • incipit

  - začína sa, v stredovekých...

 • incizúra

  - ryha, medzera, rez...

 • indagácia

  - vyšetrovanie, pátranie...

 • indeciso

  - v hudbe: nerozhodne, neurčito,...

 • indemnita

  - odškodnenie, náhrada škody; beztrestnosť...

 • independentizmus

  - hnutie za nezávislosť...

 • inderit

  - vodnatý boritan horečnatý, nerast...

 • index

  - odlišujúci ukazovateľ pridaný dole...

 • indiferencia

  - ľahostajnosť, vzájomné neovplyvňovanie, neurčitosť,...

 • indigénny

  - pôvodný, domáci...

 • indignácia

  - rozhorčenie, nevôľa, pohoršenie...

 • indigo

  - modré organické farbivo, kedysi...

 • indikatív

  - oznamovací spôsob...

 • indikcia

  - oznámenie, ohlásenie; cirkevná výzva;...

 • indikovať

  - určiť spôsob liečby...

 • indiskrécia

  - nezachovanie mlčanlivosti, porušenie dôvernosti...

 • indisponibilita

  - nepoužiteľnosť, nemožnosť o niečom...

 • indispozícia

  - dočasná, náhla nespôsobilosť; nepriaznivý...

 • individualita

  - osobitosť, svojráznosť; súhrn vlastností...

 • indivíduum

  - jednotlivec, jedinec; samostatný živočích...

 • indoeurópsky euroregión

  - funkčný územný celok v...

 • indológia

  - odbor zaoberajúci sa jazykmi,...

 • indukcia

  - úvod, uvedenie; postup od...

 • induktor

  - ručný generátor striedavého elektrického...

 • indult

  - súhlas, povolenie; poskytnutá lehota;...

 • industria

  - usilovnosť; činnosť, pracovitosť; priemyselná...

 • ineditná literatúra

  - nelegálne vydávanie zakázanej literatúry...

 • inefektívny

  - neúčinný; bezvýsledný; liečebne neúspešný...

 • inercia

  - nečinnosť, necitlivosť; nečinnosť; vo...

 • inervácia

  - zásobenie nervovými vláknami...

 • inezit

  - vodnatý kremičitan vápenatomangánatý, nerast...

 • infamácia

  - zneuctenie, zhanobenie...

 • infancia

  - obdobie detstva; vývojová etapa...

 • infantéria

  - starší názov pre pechotu...

 • infantilizmus

  - zaostalosť vo vývoji; pretrvávanie...

 • infarkt

  - ohraničené odumretie srdcového tkaniva...

 • infekcia

  - nákaza...

 • infekt

  - zápalové ložisko v orgáne...

 • infektológia

  - náuka o nákazlivých chorobách...

 • inferiorita

  - menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť...

 • infertilita

  - neplodnosť; opakované samovoľné potraty...

 • infidelita

  - nevera...

 • infiltrácia

  - preniknutie, presiaknutie; vsakovanie zrážkovej...

 • infinitezimálny

  - nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s...

 • infinitizmus

  - názor o nekonečnosti sveta,...

 • infirmita

  - slabosť, nespoľahlivosť, nepevnosť...

 • inflamácia

  - zápal, vzplanutie...

 • inflexia

  - ohyb, ohnutie; v geometrii...

 • influenza

  - chrípka...

 • informatika

  - teória vzniku, prenosu a...

 • informel

  - spontánne vznikajúca abstraktná maľba...

 • infrakcia

  - nalomenie, naštiepenie kosti...

 • infralampa

  - žiarovka vydávajúca infračervené žiarenie...

 • infraštruktúra

  - materiálno-technické zázemie štátu alebo...

 • infrazvuk

  - zvuk pod 16 hertzov,...

 • infúzia

  - vliatie, naliatie; vylúhovanie pri...

 • ingeniózny

  - vynaliezavý, dôvtipný, nadaný, šikovný...

 • ingescia

  - prehĺtanie, príjem potravy; prenos...

 • ingrediencia

  - prísada, súčasť, diel...

 • inguina

  - trieslo, slabina, oblasť triesel,...

 • inhalácia

  - vdychovanie jemne rozptýlených liečivých...

 • inherencia

  - vnútorná príslušnosť, súnáležitosť...

 • inhibícia

  - v medicíne spomalenie fyziologických...

 • inhomogenita

  - nehomogenita, rôznorodosť...

 • iniciácia

  - zahájenie chemickej reakcie; vyvolanie,...

 • iniciatíva

  - podnet, popud, počiatočný krok;...

 • injekcia

  - vstreknutie liečebnej látky do...

 • injektor

  - zariadenie na počiatočné urýchľovanie...

 • injunkcia

  - služobný príkaz, rozkaz; predpis...

 • inkantácia

  - zariekavanie, zažehnávanie...

 • inkarcerácia

  - priškripnutie, napr. kýly; uväznenie...

 • inkaso

  - vyberanie alebo príjem peňazí;...

 • inklinácia

  - náchylnosť k určitým chorobám;...

 • inklinovať

  - tiahnuť k niečomu alebo...

 • inklúzia

  - vzťah medzi triedami, množinami...

 • inkoherencia

  - nesúvislá, nezrozumiteľná reč ako...

 • inkomparabilný

  - nezrovnateľný, neporovnateľný...

 • inkompatibilný

  - nezlúčiteľný, neznášanlivý, napr. transplantovaný...

 • inkonsekvencia

  - nedôslednosť...

 • inkonveniencia

  - nepríslušnosť, nevhodnosť; nepohodlie...

 • inkonzistencia

  - nesúdržnosť, nesúvislosť; nevytrvalosť, neudržateľnosť...

 • inkrécia

  - odovzdávanie výlučkov (hormónov) žľazami...

 • inkrét

  - vnútorný sekrét; hormón vylučovaný...

 • inkriminovaný

  - obvinený, obžalovaný, dotknutý žalobou...

 • inkubácia

  - čas, ktorý uplynie medzi...

 • inkubátor

  - zariadenie na uchovávanie predčasne...

 • inkvizícia

  - vyšetrovací a súdny orgán...

 • inokulácia

  - očkovanie...

 • inoperabilný

  - nevhodný na chirurgický zákrok,...

 • input

  - vstup; faktor výroby meraný...

 • insekt

  - hmyz...

 • insektivora

  - hmyzožravce...

 • insektológia

  - náuka o hmyze...

 • inseminátor

  - pracovník umelo oplodňujúci dobytok...

 • insert

  - vložiť, vsunúť; príloha, náhrada...

 • insinuovať

  - ohovára; neprávom obviniť alebo...

 • insitný

  - neškolený, laický, neodborný, naivný...

 • insolencia

  - nehanebnosť, drzosť...

 • insomnia

  - nespavosť, agrypnia...

 • inšpektor

  - úradný dozorca, kontrolór...

 • inšpicient

  - pomocník divadelného režiséra, ktorý...

 • inspirovať

  - vdychovať...

 • inštalácia

  - súbor pomocných zariadení v...

 • instantný

  - rýchlorozpustný; predvarený; práškový...

 • instilácia

  - vkvapkávanie liekov...

 • inštitúcia

  - zariadenie, ústav, orgán...

 • inštitút

  - ústav, vedecké alebo školské...

 • inštrukcia

  - poučenie, návod, pokyn; predpis,...

 • inštruktívny

  - názorný, poučný...

 • inštrumentácia

  - práca s prístrojmi, využitie...

 • inštrumentalista

  - hráč na hudobný nástroj...

Naposledy hľadané výrazy:

Krátky slovník slovenského jazyka: abonentný, bozkať, okotiť, slovo, hova, odhadny, , rozryť, reptať, prah, vdych, sever, album, necnos, drina
Synonymický slovník slovenčiny: sm, mir, vrs, zahrňa, prax, pagina, zabehnúť, tinta, gusto, vrava, osada, henta, pravdepodobne nie, index, diferencova
Krížovkársky slovník: í, boby, ekl, tri, báť, major, teror, análny, mont, sekund r, balík, telurid, gordick, tetracyt, primula
Ekonomický slovník: epv, cfp, cso, xka, viz, elq, zve, rgp, sbc, gdi, vdt, vmw, vos, ncj, shs
Slovník skratiek: fnpppt, hbl, fbi, mg, x42, atys, soz, afsin, tn, tz, ir, l72, vkt, zze, t45