Hľadaný výraz "á" v krížovkárskom slovníku

nájdených 1140 výsledkov (10 strán)

 • adenoakantóm

  - karcinóm žľazy...

 • adenokarcinóm

  - karcinóm žľazy...

 • adenomyóm

  - nezhubný nádor zo svalového...

 • adenotómia

  - chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej...

 • adept

  - uchádzač, začiatočník...

 • adherencia

  - priľnavosť...

 • adherentný

  - priľnavý; pristupujúci k niečomu...

 • adhezívum

  - látka zvyšujúca priľnavosť...

 • adhortatívum

  - nabádavý konjunktív...

 • adiatermálna látka

  - neprepúšťa tepelné lúče...

 • adidaska

  - druh športovej obuvi, výrobok...

 • adipóm

  - nezhubný nádor z tukového...

 • adipozita

  - nadmerné usadzovanie tuku v...

 • adiptívny

  - prípadný; súvisiaci so spočítavaním,...

 • aditívny

  - zlučujúci, prídavný...

 • adjektívum

  - prídavné meno...

 • adjunkcia

  - pripájanie, vyjadrenie vetného vzťahu...

 • adjustácia

  - usporiadanie, úprava, zabalenie napr....

 • adjutum

  - prídavok k platu, napr....

 • adjuvatika

  - náuka o kompenzačných pomôckach,...

 • administrácia

  - riadenie; hospodársko-prevádzkové oddelenie redakcie...

 • administratívny

  - úradný, správny; byrokratický...

 • administrovať

  - riadiť administráciu...

 • admiralita

  - velenie vojenského námorníctva...

 • admitancia

  - zdanlivá vodivosť elektrického obvodu...

 • adnexitída

  - zápal maternicových príveskov...

 • adnotácia

  - anotácia...

 • adogmatizmus

  - odmietanie, neuznávanie dogiem...

 • adolescent

  - jedinec vo veku medzi...

 • adopcia predimplantačná

  - osvojenie embrya manželmi alebo...

 • adoptát

  - osvojenec...

 • adoptovať

  - osvojiť si cudzie dieťa,...

 • adorovať

  - zbožne uctievať, zbožňovať, vzývať...

 • adrenalektómia

  - chirurgické odstránenie nadobličky...

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v...

 • adrenolytikum

  - liek znižujúci napätie sympatika...

 • adresár

  - zoznam mien a adries...

 • adresný

  - určený konkrétnemu adresátovi, konkrétnej...

 • adsorbcia

  - schopnosť látok viazať na...

 • adsorbér

  - zariadenie na pohlcovanie pár...

 • adsorpcia

  - schopnosť látok viazať na...

 • adstrát

  - jazyk vytvorený spojením dvoch...

 • adulár

  - priehľadná odroda ortoklasu...

 • adultný

  - zrelý, dospelý...

 • advekcia

  - prenos, premiestenie danej veličiny...

 • adventista

  - člen kresťanského spoločenstva, ktoré...

 • adventizmus

  - kresťanské hnutie veriace v...

 • adverbálny

  - závislý na slovese...

 • adverbializovať

  - meniť na príslovku...

 • adverzatívny

  - v jazykovede odporovací diabla;...

 • advokácia

  - inštitúcia poskytujúca právnu pomoc,...

 • advokátsky

  - týkajúci sa advokáta a...

 • adynamia

  - zoslabenie životne dôležitých orgánov...

 • aeón

  - dlhé obdobie dejín; vek,...

 • aerátor

  - prevzdušňovacie zariadenie...

 • aero

  - prvá časť zložených slov...

 • aerobik

  - sústava telesných cvičení pri...

 • aerobióza

  - život v prostredí kyslíka...

 • aerodróm

  - letisko, spravidla vojenské...

 • aerodynamický

  - prúdnicový, prekonávajúci odpor vzduchu;...

 • aeroembolizmus

  - nežiadúce príznaky vyvolané rýchlym...

 • aerofilatelia

  - zostavovanie zbierok známok s...

 • aerofóbia

  - chorobný strach z prievanu...

 • aerofotografia

  - letecká fotografia, snímky z...

 • aerogén

  - vzácny, tzv. inertný plyn...

 • aerogram

  - letecká listová zásielka...

 • aeroklub

  - združenie záujemcov o letectvo...

 • aerológia

  - náuka o fyzikálnych dejoch...

 • aeromechanika

  - náuka o rovnováhe a...

 • aeronivelácia

  - určovanie výšky leteckou fotogrametriou...

 • aerootitída

  - poškodenie stredného ucha spôsobené...

 • aeroplán

  - lietadlo ťažšie ako vzduch...

 • aeropónia

  - pestovanie rastlín bez pôdy...

 • aerosalón

  - medzinárodná výstava lietadiel a...

 • aerostat

  - lietadlo ľahšie ako vzduch,...

 • aeroterapia

  - liečba vzduchom...

 • afágia

  - neschopnosť prehĺtať...

 • afatik

  - osoba trpiaca afáziou...

 • afebrilita

  - stav bez horúčky...

 • afekcia

  - hnutie mysle; náklonnosť, vášeň;...

 • afektívny

  - citový...

 • afektovaný

  - strojený, prehnaný; chovajúci sa...

 • afémia

  - strata schopnosti hovoriť bez...

 • aferentácia

  - prenos informácií z periférie...

 • aférista

  - častý účastník škandálov, afér,...

 • affettuoso

  - v hudbe: náruživo, s...

 • affrettando

  - v hudbe: rýchlo...

 • afilácia

  - pridruženie, pričlenenie, napr. pobočky...

 • afiliantný

  - ústretový, priateľský...

 • afinéria

  - závod na čistenie ušľachtilých...

 • afirmácia

  - kladné tvrdenie, prisvedčenie, uistenie...

 • afiš

  - plagát, výveska, reklamný nápis...

 • afixácia

  - tvorenie slov predponami alebo...

 • afónia

  - strata hlasu následkom zápalu...

 • aforistický

  - vtipný, stručný, výstižný...

 • afotický

  - bez svetla, tmavý, temný...

 • afrikanista

  - odborník v afrikanistike...

 • afrikanizácia

  - šírenie africkej kultúry; nové...

 • afro

  - afrického pôvodu, v africkom...

 • afroditka

  - morský živočích, tzv. morská...

 • afrodiziakum

  - látka povzbudzujúca pohlavný pud,...

 • after

  - po...

 • afterparty

  - večierok konaný na záver...

 • aftongia

  - porucha reči nervového pôvodu,...

 • afunkčný

  - neschopný činnosti, nefunkčný...

 • agama

  - plaz s pestrým sfarbením...

 • agát

  - strom s výrazne voňavými...

 • agáva

  - okrasná rastlina s tuhými,...

 • agenéza

  - vrodené chýbanie alebo nevyvinutie...

 • agent

  - jednateľ, splnomocnenec; špión, vyzvedač...

 • ageuzia

  - strata schopnosti vnímať chuťové...

 • agile

  - v hudbe ľahko, živo,...

 • agitácia

  - ústne alebo písomné šírenie...

 • agitátor

  - zariadenie na oddeľovanie látok...

 • agitovať

  - robiť agitáciu...

 • aglomerácia

  - nahromadenie, zhluk, územnosprávny celok...

 • aglomerovaný

  - nahromadený, spečený...

 • aglosia

  - vrodené chýbanie jazyka...

 • aglutinát

  - pevná červená kamenná látka...

 • aglutinogén

  - látka vyvolávajúca tvorbu protilátky...