Hľadaný výraz "á" v Krížovkárskom slovníku

nájdených 1140 výsledkov (10 strán)

 • á

  - po kusoch, za (po...

 • a contrario

  - v protiklade...

 • á jour

  - nemeškať, k určitému dátumu,...

 • a limine

  - od začiatku, zásadne...

 • a potiori

  - poradie podľa dôležitosti...

 • a rivederci

  - taliansky pozdrav: do videnia...

 • a tergo

  - odzadu...

 • aak

  - riečny nákladný čln...

 • ab origine

  - od počiatku; pôvodom...

 • abaka

  - tzv. manilské konope, textilná...

 • abakus

  - doska na hlavici stĺpa;...

 • abandonovať

  - prenechať štátu dovážaný tovar...

 • abaton

  - nezasväteným neprístupná časť chrámového...

 • abázia

  - neschopnosť chodiť...

 • abbé

  - kňazský titul vo Fra.,...

 • abd

  - v mohamedánskych krajinách sluha...

 • abdikovať

  - vzdať sa trónu, vysokej...

 • abdominálny

  - brušný...

 • aberácia

  - odchýlka od normálneho stavu...

 • abiogenéza

  - samoplodenie, nesprávna predstava o...

 • abionóza

  - fyzikálnymi a chemickými vplyvmi...

 • abiturient

  - absolvent školy; študent krátko...

 • abjurácia

  - verejné zrieknutie sa viery...

 • ablaktácia

  - odstavenie mláďaťa; spôsob šľachtenia...

 • ablaut

  - striedanie samohlások v slovách...

 • ablegácia

  - vypovedanie, vyobcovanie, exkomunikácia...

 • abnormný

  - abnormálny...

 • abolicionista

  - stúpenec abolicionizmu...

 • abonent

  - predplatiteľ, napr. novín či...

 • abonnement

  - predplatné, subskripcia...

 • abordáž

  - uviazanie lode u brehu;...

 • abortácia

  - zakrpatenie, chradnutie...

 • abortívny

  - spôsobujúci potrat; zakrpatený nedostatočne...

 • abrahamita

  - člen východočeskej kresťanskej sekty...

 • abrakadabra

  - stredoveké magické zaklínacie slovo;...

 • abrázia

  - obrúsenie, zoškrabovanie, napr. morského...

 • abrazívum

  - veľmi tvrdá látka používaná...

 • abreografia

  - röntgenové snímkovanie hrudníka, tzv....

 • abrogácia

  - zrušenie zákona novým zákonom;...

 • abruptný

  - úsečný, náhly...

 • abscisa

  - vodorovná z dvoch na...

 • absencia

  - neprítomnosť, napr. v škole...

 • absentizmus

  - vymeškávanie účasti bez uvedenia...

 • absiemens

  - jednotka pre vodivosť, značka...

 • absolúcia

  - upustenie od výkonu právoplatne...

 • absolutistický

  - usilujúci o samovládu; podporujúci...

 • absolutizmus

  - neobmedzená vládna moc jednotlivca,...

 • absolútno

  - čo existuje samo sebou...

 • absolutórium

  - prepustenie zo zodpovednosti za...

 • absolvovať

  - dokončiť štúdium alebo nejakú...

 • absorbát

  - pohltená látka...

 • absorbent

  - látka objemovo pohlcujúca iné...

 • absorpcia

  - objemové pohlcovanie, zoslabenie jednej...

 • abstencia

  - zdržanie sa možnosti využiť...

 • abstergencium

  - liek s mierne preháňajúcimi...

 • abstinenčný syndróm

  - fyziologické reakcie organizmu a...

 • abstinovať

  - dodržiavať abstinenciu...

 • abstrakcia

  - myšlienkové operácie od jednotlivého...

 • abstraktivista

  - stúpenec abstraktivizmu...

 • abstraktno

  - abstraktný svet...

 • abstraktum

  - abstraktné podstatné meno; abstraktný...

 • absurdita

  - nezmyselnosť; vnútorná rozporuplnosť, absurdnosť...

 • absurdný

  - nezmyselný, hlúpy; nevhodný...

 • abúlia

  - chorobná strata vôle, oslabenie...

 • abundantný

  - hojný, bohatý, početný, vyskytujúci...

 • abúzus

  - zneužitie, zneužívanie, nadmerné užívanie...

 • abwehr

  - nemecká vojenská rozviedka a...

 • abysálny

  - žijúci vo veľkých hĺbkach...

 • accelerando

  - hudobný výraz pre postupne...

 • acetál

  - zlúčenina vytvorená reakciou aldehydu...

 • acetamid

  - amid kyseliny octovej...

 • acetoín

  - kvapalina vznikajúca pri kvasení...

 • acetometer

  - prístroj na určovanie obsahu...

 • acetonémia

  - prítomnosť acetónu v krvi...

 • acetonúria

  - ketonúria, vylučovanie ketónov –...

 • acetylén

  - jedovatý horľavý uhľovodík s...

 • achilodýnia

  - bolesť v oblasti Achillovej...

 • achloropsia

  - strata schopnosti vnímať zelenú...

 • acholúria

  - neprítomnosť žlčového farbiva v...

 • achromát

  - optická sústava odstraňujúca tzv....

 • achromatín

  - nesfarbená látka bunkového jadra...

 • achromatopsia

  - farbosleposť, neschopnosť rozoznávať určité...

 • achromodermia

  - nedostatok kožného farbiva...

 • achtlík

  - v polygrafii osmina petitu,...

 • acidifikácia

  - okyslenie, zvýšenie kyslosti, zvýšenie...

 • acidimetria

  - stanovenie obsahu zásaditých látok...

 • acidný

  - kyslý...

 • acidofília

  - potreba kyslosti u niektorých...

 • acidofilný

  - kyslomilný, žijúci v kyslom...

 • acidofóbna rastlina

  - vyžaduje pôdu s alkalickou...

 • acidum

  - kyselina; liečivá látka vyvolávajúca...

 • acuto

  - hudobný výraz pre ostro,...

 • acylácia

  - zavádzanie acylovej skupiny do...

 • ad

  - k, na...

 • ad acta

  - spisová skratka, odložiť ako...

 • ad audiandum verbum

  - na vypočutie slova; pozvať...

 • ad baculum

  - argument so silou palice;...

 • ad hominem

  - k človeku, populisticky; zneužívajúci...

 • ad infinitum

  - nekonečne, do nekonečna...

 • ad informandum

  - pre informáciu lekára...

 • ad manus medici

  - do rúk lekára...

 • ad oculos

  - zjavne, názorne, zrejme, viditeľne...

 • ad populum

  - k ľudu; demagógia, odvolávanie...

 • ad usum

  - pre potrebu, na použitie;...

 • adagietto

  - v hudbe: zdĺhavo...

 • adaktýlia

  - chýbanie všetkých prstov na...

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste...

 • adamita

  - člen stredovekej náboženskej sekty...

 • adamsit

  - bojová chemická látka...

 • adaptabilný

  - prispôsobivý...

 • adaptát

  - pozorovateľný výsledok adaptácie organizmu...

 • adaptér

  - pomocný prístroj rozširujúci účinnosť...

 • adaptívny

  - prispôsobujúci sa podmienkam, daným...

 • adaptometria

  - meranie vnímania zrakových svetelných...

 • adaptovať

  - upraviť, prispôsobiť...

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k...

 • addolorato

  - v hudbe: žalostne, smutne,...

 • adefágia

  - chorobná žravosť, pažravosť, nadmerná...

 • adekvátny

  - primeraný, zhodný, zodpovedajúci čomu...

 • adend

  - skupina atómov okolo atómového...

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: mihať, ziapať, abecedný, ohúri, tren, pál, priho, vzduch, múr, riška, rýhova, výkupca, skoda, predmestie, e
Technický slovník: yoke, res, hal, čadiť, telco, ndd, , , , peripheral, tým, trí, ie, cy, obl
Ekonomický slovník: pbs, vrn, mks, gaj, cvf, li, jaz, ili, zst, evc, pqe, eri, sck, dov, nã v
Slovník skratiek: fyg, tl, ur, vi, tku, pkt, oao, ha, dku, bac, r89, sta, q11, mns, pih