Hľadaný výraz "vý" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 27 výsledkov (1 strana)

 • VYA

  - Skratka učebného predmetu Výživa a krmovinárstvo

 • VYB

  - Skratka učebného predmetu Vybrané state z odboru

 • VYC

  - Skratka učebného predmetu Výroba cukroviniek a trvanlivého pečiva

 • východiská rozpočtu

  - Počiatočná suma výdavkov rozpočtovej kapitoly na nasledujúci rozpočtový rok vyčíslená na základe rokovania medzi kapitolou a ministerstvom financií.

 • VYD

  - Skratka učebného predmetu Výchova a vzdelávanie dospelých

 • výdavky verejných financií

  - Rozpočtové prostriedky pridelené na financovanie aktivít vlády za účelom dosiahnutia konkrétnych výsledkov.

 • VYE

  - Skratka učebného predmetu Výkonová elektronika

 • VYF

  - Skratka učebného predmetu Výroba foriem

 • VYG

  - Skratka učebného predmetu Výrobná technológia

 • VYH

  - Skratka učebného predmetu Vybrané techniky

 • VYK

  - Skratka učebného predmetu Výroba kovov

 • VYL

  - Skratka učebného predmetu Výroba konštrukčných platní

 • VYM

  - Skratka učebného predmetu Vyšetrovacie metódy

 • VYN

  - Skratka učebného predmetu Vykurovanie

 • VYP

  - Skratka učebného predmetu Vyučovacia prax

 • VYQ

  - Skratka učebného predmetu Výživa a kŕmenie

 • VYR

  - Skratka učebného predmetu Výchova k rodičovstvu

 • VYS

  - Skratka učebného predmetu Výstavníctvo

 • VYT

  - Skratka učebného predmetu Výpočtová technika

 • VYU

  - Skratka učebného predmetu Využitie elektrickej energie

 • VYV

  - Skratka učebného predmetu Výtvarná výchova

 • VYW

  - Skratka učebného predmetu Výživa

 • VYX

  - Skratka učebného predmetu Vyučovacie predmety spolu

 • VYY

  - Skratka učebného predmetu Výtvarné techniky

 • VYZ

  - Skratka učebného predmetu Výživa a krmivárstvo

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.