Hľadaný výraz "nč" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 13 výsledkov (1 strana)

 • NC

  - Zamorské teritórium Novej Kaledónie a závislých území, skrátený názov Nová Kaledónia. Skratka štátu.

 • NCA

  - v USA, skratka pre National Cattlements` Association - Národné združenie chovateľov dobytka

 • NCBA

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Cattle Breeders Association - Národné združenie chovateľov dobytka

 • NCC

  - vo Veľkej Británii, skratka pre National Consumer Council - Národná rada spotrebiteľov

 • NCFI

  - skratka pre non-cereal feed ingredient - zložky krmív neobsahujúce obilniny

 • NCGA

  - skratka pre National Corn Growers Association - Národné združenie pestovateľov kukurice

 • NCJ

  - Skratka učebného predmetu Nepovinný cudzí jazyk

 • NCL

  - Zamorské teritórium Novej Kaledónie a závislých území, skrátený názov Nová Kaledónia. Skratka štátu.

 • NCR

  - Skratka učebného predmetu Náuka o cudzineckom ruchu

 • NCV

  - Skratka učebného predmetu Náčuvy - spev

 • bežné výdavky

  - Bežnými výdavkami sú najmä rozpočtové výdavky na mzdy a platy, služby, materiál určený na spotrebu, ako aj platby za trvanlivé tovary a vybavenie na vojenské účely, na výstavbu vojenského charakteru a vojenských budov. Ďalej sem patria rozpočtové výdavky určené iným právnickým osobám a fyzickým osobám podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

 • Strednodobý finančný výhľad

  - Odhad hlavných ukazovateľov vývoja verejných financií, najmä rozpočtových príjmov a výdavkov na obdobie 3-5 rokov. Jeho cieľom je efektívne riadenie a znižovanie deficitu verejných financií.

 • viacročný rozpočet

  - Rozpočet príjmov a výdavkov na tri alebo viac rokov. Umožňuje odhad vývoja štátneho a verejného rozpočtu v budúcich rokoch na základe súčasných politík. Každý rok sa prehodnocuje a pri zostavovaní rozpočtu sa odhad vždy dopĺňa o ďalší rozpočtový rok.