Hľadaný výraz "i" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 232 výsledkov (2 strán)

 • IAAE

  - skratka pre International Association of Agricultural Economics - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych ekonómov

 • IAAS

  - skratka pre International Association of Agricultural Students - Medzinárodné združenie poľnohospodárskych študentov

 • IAC

  - skratka pre International Agricultural Center - Medzinárodné poľnohospodárske centrum

 • IACS

  - skratka pre Integrated Administration and Control System - Integrovaný systém riadenia a kontroly

 • IAD

  - USA, Washington - Washington Dulles International Airport - skratka pre letisko

 • IAFMM

  - skratka pre International Association of Fish Meal Manufacturers - Medzinárodné združenie výrobcov rybej múčky

 • IAH

  - USA, Houston / G. Bush Intercontinental - skratka pre letisko

 • IAI

  - skratka pre International Apple Institute - Medzinárodný ústav pre jablká
  - Skratka učebného predmetu Internet a informatika

 • IAN

  - Skratka učebného predmetu Informačná analýza

 • IAP

  - Skratka učebného predmetu Informatika a programovanie

 • IAP-WASAD

  - skratka pre International Action Programme on Water and Sustainable Agricultural Development - Medzinárodný akčný program pre vodu a rozvoj udržateľného poľnohospodárstva

 • IAS

  - Skratka učebného predmetu Inštrumentácia a aranžovanie skladieb

 • IASC

  - skratka pre International Association of Seed Crushers - Medzinárodné združenie výrobcov rastlinného oleja

 • IATRC

  - skratka pre International Agricultural Trade Research Consortium - Medzinárodné konzorcium pre výskum poľnohospodárskeho obchodu

 • IBC

  - skratka pre International Butchers` Confederation - Medzinárodná konfederácia mäsiarov

 • IBGE

  - skratka pre Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - Brazilský geografický a štatistický ústav

 • IBR

  - skratka pre infectious bovine rhinotracheitis - infekčná bovinná rinotracheitída

 • IBRD

  - skratka pre International Bank for Reconstruction and Development - Medzinárodná banka pre obnovu a rozvoj

 • ICAO

  - skratka pre International Co-operative Agricultural Organization - Medzinárodná poľnohospodárska družstevná organizácia

 • ICARDA

  - skratka pre International Centre for Agricultural Research in Dry Areas - Medzinárodné centrum pre poľnohospodársky výskum v suchých oblastiach

 • ICC

  - skratka pre International Chamber of Commerce - Medzinárodná obchodná komora
  - skratka pre International Cocoa Council - Medzinárodný výbor pre kakao

 • ICE

  - v Taliansku, skratka pre Instituto Nazionale per il Commercio Estero - Národný ústav pre zahraničný obchod

 • ICEX

  - skratka pre Instituto Espanol de Comercio Exterior - Španielsky ústav pre zahraničný obchod

 • ICH

  - Skratka učebného predmetu Ichtyológia

 • ICI

  - skratka pre Insurance Corporation of Ireland - Írska poisťovacia spoločnosť

 • ICMSA

  - skratka pre Irish Creamery Milk Suppliers Association - Írska organizácia združujúca rodinné farmy

 • ICN

  - skratka pre International Conference on Nutrition - Medzinárodná konferencia o výžive

 • ICOMIA

  - skratka pre International Council of Marine Industry Associations - Medzinárodná rada asociácií spracovateľov morských produktov

 • ICOS

  - skratka pre Irish Cooperatives Organization - Írska družstevná organizácia

 • ICP

  - skratka pre Integrated Commodity Programme - Integrovaný komoditný program

 • ID

  - Indonézska republika, skrátený názov Indonézia. Skratka štátu.

 • IDA

  - skratka pre International Dairy Agreement - Medzinárodná dohoda o mlieku
  - skratka pre Irish Development Agency - Írska rozvojová agentúra

 • IDES

  - skratka pre Interactive Data Entry System - interaktívny systém vstupných dát

 • IDF

  - skratka pre International Dairy Federation - Medzinárodná mliekárska federácia

 • IDH

  - Skratka učebného predmetu Individuálne diagnosticko-vyučovacie hodiny

 • IDN

  - Indonézska republika, skrátený názov Indonézia. Skratka štátu.

 • IDR

  - kód meny indonézska rupia. Mena sa používa v krajine Indonézia (Indonézska republika)

 • IDS

  - Skratka učebného predmetu Informačné systémy v daňovníctve

 • IE

  - ĺrsko, skrátený názov ĺrsko. Skratka štátu.

 • IEC

  - skratka pre International Economic Cooperation - medzinárodná hospodárska spolupráca

 • IEEP

  - skratka pre Institute for European Environmental Policy - Ústav pre európsku environmentálnu politiku

 • IEFR

  - skratka pre International Emergency Food Reserve - medzinárodná núdzová rezerva potravín

 • IEP

  - Skratka učebného predmetu Internet a el. pošta

 • IER

  - Skratka učebného predmetu Informatika v ekonomickej praxi

 • IERiGZ

  - v Poľsku, skratka pre Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej - Ústav pre ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva

 • IEV

  - v Belgicku, skratka pre Institut d´expertise vétérinaire - Ústav pre veterinárne expertízy

 • IFA

  - skratka pre International Fertilizer Industry Association - Medzinárodná asociácia výrobcov hnojív
  - skratka pre Irish Farmers Association - Združenie írskych farmárov

 • IFAD

  - skratka pre International Fund for Agricultural Development - Medzinárodný fond pre rozvoj poľnohospodárstva

 • IFAP

  - skratka pre International Federation of Agricultural Producers - Medzinárodná federácia poľnohospodárskych výrobcov

 • IFAW

  - skratka pre International Fund for Animal Welfare - Medzinárodný fond na ochranu zvierat

 • IFC

  - skratka pre International Finance Corporation - Medzinárodné finančné združenie
  - Skratka učebného predmetu Informáčik

 • IFE

  - skratka pre International Food Exhibition - Medzinárodná potravinárska výstava

 • IFEN

  - skratka pre Institut francais de l´environment - Francúzsky inštitút pre životné prostredie

 • IFFA

  - skratka pre International Frozen Food Association - Medzinárodné združenie pre mrazené mäso

 • IFI

  - skratka pre International Financing Institution - medzinárodná finančná inštitúcia

 • IFIC

  - skratka pre International Food Policy Research Institute - Medzinárodný ústav pre výskum potravinárskej politiky

 • IFM

  - Skratka učebného predmetu Informatívna výchova s multimediálnym zameraním

 • IFO

  - skratka pre International Financing Organization - medzinárodná finančná organizácia
  - Skratka učebného predmetu Informačné fondy

 • IFOAM

  - skratka pre International Federation of Organic Agricultural Movements - Medzinárodná federácia pre rozvoj organického poľnohospodárstva

 • IFOMA

  - skratka pre International Fishmeal and Oil Manufacturers Association - Medzinárodné združenie výrobcov rybej múčky a oleja

 • IFP

  - Skratka učebného predmetu Práca s informáciami

 • IFPRI

  - skratka pre International Food Policy Research Institute Medzinárodný ústav pre výskum potravinárskej politiky -

 • IFS

  - skratka pre International Financial Statistics - Medzinárodná finančná štatistika
  - Skratka učebného predmetu Informačné fondy a služby

 • IFST

  - skratka pre International Federation of Seed Trade - Medzinárodná federácia pre obchod s osivami

 • IFV

  - Skratka učebného predmetu Informatická výchova

 • IGC

  - skratka pre Inter-Governmental Conference - medzivládna konferencia
  - skratka pre International Grains Council - Medzinárodný výbor pre zrnoviny

 • IGD

  - skratka pre Institute of Grocery Distribution - Ústav pre distribúciu potravín

 • IHG

  - Skratka učebného predmetu Improvizácia a hra generálbasu

 • IHH

  - Skratka učebného predmetu Individuálna hra na hudobnom nástroji

 • IHT

  - Skratka učebného predmetu Informačné technológie v hotelierstve

 • IIA

  - skratka pre International Institute of Agriculture - Medzinárodný ústav pre poľnohospodárstvo

 • IIED

  - skratka pre International Institute for Environment and Development - Medzinárodný inštitút pre životné prostredie a rozvoj

 • IIN

  - Skratka učebného predmetu Inštrumentálny sprievod

 • IIS

  - Skratka učebného predmetu Informačné systémy v peňažníctve

 • IKE

  - Skratka učebného predmetu Informačno-komunikačné technológie

 • IKO

  - Skratka učebného predmetu Interný koncert

 • IKP

  - Skratka učebného predmetu Práca s informáciami a komunikácia

 • IKS

  - Skratka učebného predmetu Seminár z klavírnej interpretácie

 • IKT

  - Skratka učebného predmetu Informačné komunikačné technológie

 • IL

  - Izraelský štát, skrátený názov Izrael. Skratka štátu.

 • ILC

  - Skratka učebného predmetu Individuálne logopedické cvičenia

 • ILG

  - Skratka učebného predmetu Individuálna logopedická starostlivosť a rečová výchova

 • ILI

  - Skratka učebného predmetu Individuálna logopedická intervencia

 • ILRAD

  - skratka pre International Laboratory for research on Animal Diseases - Medzinárodné laboratórium pre výskum chorôb zvierat

 • ILS

  - kód meny nový izraelský šekel. Mena sa používa v krajine Izrael (Izraelský štát)
  - Skratka učebného predmetu Inseminácia, liahnutie a sexovanie

 • ILT

  - skratka pre infectious laryngo-tracheitis - infekčná laryngotracheitída

 • IM

  - Ostrov Man, skrátený názov Man. Skratka štátu.

 • IMA

  - Skratka učebného predmetu InforMat

 • IMACE

  - skratka pre International Margarine Association of the Countries of Europe - Asociácia producentov margarínu krajín EÚ

 • IMF

  - skratka pre International Marketing Federation - Medzinárodná federácia pre marketing
  - skratka pre International Monetary Fund - Medzinárodný menový fond

 • IMGW

  - v Poľsku, skratka pre Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Meteorologický a vodohospodársky ústav

 • IMN

  - Ostrov Man, skrátený názov Man. Skratka štátu.

 • IMP

  - Skratka učebného predmetu Improvizácia

 • IMPA

  - skratka pre Irish Meat Processors Association - Írske združenie spracovateľov mäsa

 • IMT

  - Skratka učebného predmetu Intermediálna tvorba

 • IN

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.

 • INA

  - Skratka učebného predmetu Inštalácia

 • INAO

  - vo Francúzsku, skratka pre Institut National des Appellations d´Origine - Národný ústav pre označovanie kontrolovaného pôvodu

 • IND

  - Indická republika, skrátený názov India. Skratka štátu.

 • INE

  - v Španielsku, skratka pre Instituto Nacional de Estadistica - Národný štatistický ústav
  - Skratka učebného predmetu Informatika a ekonomika

 • INF

  - Skratka učebného predmetu Informatika

 • ING

  - Skratka učebného predmetu Inžinierska geológia

 • INH

  - Skratka učebného predmetu Intensive English

 • INIA

  - v Španielsku, skratka pre Instituto National de la Recherche Agronomique - Národný ústav pre poľnohospodársky výskum a technológiu

 • INK

  - Skratka učebného predmetu Informačná komunikácia

 • INL

  - Skratka učebného predmetu Individuálna logopedická starostlivosť

 • INM

  - Skratka učebného predmetu Inseminácia

 • INN

  - Skratka učebného predmetu Internet

 • INO

  - Skratka učebného predmetu Interné ošetrovateľstvo

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: i, oicvp, ofv, rpe, zpk, phc, tb, ogs, oha, zg, chf, storage, rla, oar, odg