Hľadaný výraz "f" v Ekonomickom slovníku

Nájdených 201 výsledkov (2 strán)

 • FNSEA

  - skratka pre Fédération Nationale des Syndicats d´Exploitants Agricoles - Francúzska národná federácia farmárskych zväzov

 • FNT

  - Skratka učebného predmetu Fyzika nízkych tlakov

 • FNVA

  - skratka pre farm net value added - čistá pridaná hodnota farmy

 • FO

  - Faerské ostrovy, skrátený názov Faerské ostrovy. Skratka štátu.

 • FoE

  - skratka pre Friends of the Earth (environmental group) - Priatelia Zeme (environmentálne hnutie)
  - Skratka učebného predmetu Fonetika

 • FOF

  - Skratka učebného predmetu Fotografia a film

 • FOK

  - Skratka učebného predmetu Francúzska obchodná komunikácia

 • FOL

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálna olympiáda

 • FON

  - Skratka učebného predmetu Foniatria

 • FOP

  - skratka pre Fédération Française des producteurs d´oléagineux et de protéagineux - Francúzska federácia pestovateľov olejnín a strukovín

 • FOR

  - Skratka učebného predmetu Folklór v regióne

 • FOS

  - Skratka učebného predmetu Fotogrametrický seminár

 • FOSFA

  - skratka pre Federation of oils, seeds and fats associations - Európska federácia pre oleje a tuky

 • FOT

  - Skratka učebného predmetu Fotogrametria

 • FPL

  - Skratka učebného predmetu Finančné plánovanie

 • FPM

  - Skratka učebného predmetu Finančná a poistná matematika

 • FPO

  - Bahamy, Freeport International Airport - skratka pre letisko

 • FPV

  - Skratka učebného predmetu Finalizácia a predaj výrobkov

 • FPX

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk v praxi

 • FR

  - Francúzska republika, skrátený názov Francúzsko. Skratka štátu.

 • FRA

  - Francúzska republika, skrátený názov Francúzsko. Skratka štátu.
  - Nemecko, Frankfurt - Frankfurt Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Francúzština

 • FRCA

  - skratka pre Farming and Rural Conservation Agency (UK) - Agentúra pre záchranu fariem a vidieka (V.B.)

 • FRJ

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk

 • FRK

  - Skratka učebného predmetu Francúzska korešpondencia

 • FRO

  - Faerské ostrovy, skrátený názov Faerské ostrovy. Skratka štátu.

 • FRP

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická prevádzka

 • FRS

  - Skratka učebného predmetu Farebný svet

 • FRV

  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická výroba

 • FSA

  - skratka pre Food Standards Agency - Agentúra pre potravinové normy

 • FSB

  - Skratka učebného predmetu Seminár z biológie vo francúzskom jazyku

 • FSC

  - Skratka učebného predmetu Seminár z chémie vo francúzskom jazyku

 • FSE

  - skratka pre feline spongiform encephalopathy - felinna spongiformná encefalopatia

 • FSFL

  - skratka pre Farm storage facility loan - Pôžička na vybudovanie skladov

 • FSIS

  - v USA, skratka pre USDA Food Safety and Inspection Service - Servis pre inšpekcie a potravinovú bezpečnosť pri USDA

 • FSM

  - Mikronézske federatívne štáty, skrátený názov Mikronézia. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Spoločenský seminár

 • FSS

  - skratka pre farm-saved seed - osivo uskladnené na farme
  - Skratka učebného predmetu Fyzika slnečnej sústavy

 • FSWR

  - skratka pre food security wheat reserve - zásoba pšenice pre potravinovú bezpečnosť

 • FTAA

  - skratka pre Free Trade Area for the Americas - Americká zóna voľného obchodu

 • FTG

  - Skratka učebného predmetu Fotografia

 • FTL

  - Skratka učebného predmetu Film a televízia

 • FTM

  - Skratka učebného predmetu Filmové techminimum

 • FTO

  - Skratka učebného predmetu Fotografovanie

 • FTR

  - Skratka učebného predmetu Filmová, televízna a rozhlasová tvorba

 • FTT

  - Skratka učebného predmetu Fotografická technika

 • FTV

  - Skratka učebného predmetu Fotografická tvorba

 • FTX

  - Skratka učebného predmetu Farbenie textílií

 • FUMMC

  - v USA, skratka pre Farmers Union Milk Marketing Cooperative - Združenie pre marketing mlieka pri zväze farmárov

 • FUS

  - skratka pre former Soviet Union - bývalý ZSSR

 • FUT

  - Skratka učebného predmetu Futbal

 • FVE

  - skratka pre EU Federation of Veterinarians - Federácia veterinárov EÚ

 • FVI

  - Skratka učebného predmetu Fotografovanie a video

 • FWP

  - skratka pre frame work programme - rámcový program

 • FX

  - Metropolitné Francúzsko, skrátený názov Metropolitné Francúzsko. Skratka štátu.

 • FXP

  - Skratka učebného predmetu Francúzsky jazyk v hospodárskej praxi

 • FY

  - skratka pre fiscal year - fiškálny rok

 • FY6

  - Skratka učebného predmetu Fyzika pre 6.-9. roč. ZŠ

 • FYC

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálno-chemický seminár

 • FYF

  - Skratka učebného predmetu Filozofia a fyzika

 • FYG

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia a genetika

 • FYM

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálne praktikum

 • FYN

  - Skratka učebného predmetu Fyzika okolo nás

 • FYO

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia a estetika odievania

 • FYP

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálne praktiká

 • FYQ

  - Skratka učebného predmetu FYZ IQ

 • FYROM

  - skratka pre Former Yugoslavian Republic of Macedonia - bývalá juhoslovanská republika Macedónsko

 • FYS

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálny seminár

 • FYSAN

  - skratka pre System for Plant Health Monitoring - systém monitorovania zdravia rastlín

 • FYT

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálna terapia

 • FYV

  - Skratka učebného predmetu Fyziológia výživy

 • FYZ

  - Skratka učebného predmetu Fyzika

 • FZC

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálnochemické praktikum

 • FZI

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálna chémia

 • FZP

  - Skratka učebného predmetu Fyzická príprava

 • FZT

  - Skratka učebného predmetu Fyziatria

 • FZV

  - Skratka učebného predmetu Fyzikálne cvičenia

 • c.i.f.

  - skratka pre cost, insurance and freight - náklady, poistenie a prepravné hradené